កុំឱ្យចាញ់ចិត្ត!ខាត់សុឃីមទិញឡានLexus570ដូចមុនតម្លៃជាង២៣ម៉ឺនដុល្លារ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីបានខកចិត្តរឿងទិញឡានស៊េរីទំនើប លក់ទៅវិញខាត​ដើម​ខ្ទង់​២ម៉ឺនដុល្លារកាលប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ពេលនេះតារាពហុជំនាញអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយបង្ហាញរថយន្ដស៊េរីទំនើបខ្មៅ​រលោង​មួយ​គ្រឿង​នៅ​លើបណ្ដាញសង្គម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបថតមួយប៉ុស្ដ៍ឈរនៅខាងមុខរថយន្ដខ្មៅក្រិប កាច់រាងក្រោមពន្លឺថ្ងៃ​អមដោយ​សំណេរ​ខ្លីក្នុង​ន័យបញ្ឆិតបញ្ឆៀង​ថា «មេឃស្អាត»នោះ ខាត់ សុឃីម បាន​ធ្វើឱ្យ​មហា​ជន​អ្នក​គាំទ្រ​ដាក់ការសង្ស័យថា ទំនងជាតារាស្រីរូបនេះបាន​ទិញរថយន្ដស៊េរីទំនើបម្ដងទៀត ដើម្បី​លួង​ចិត្តខ្លួនឯង និងស្វាមី ដែលផុងខ្លួនកាលពីថ្ងៃមុន? ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញមន្ទិលសង្ស័យនេះ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បានថ្លែងប្រាប់តារាញូស៍ថា អ្នកនាងពិត​ជា​បាន​​ទិញរថយន្ដទំនើបតម្លៃខ្ទង់សែន​ដុល្លារ​ពិត​មែន ដែលនេះអ្នកនាងចាត់ទុកថា ជា​អំ​ណោយ​​សម្រាប់​ការតប​ស្នង​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​កន្លង​មក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាងបានរៀបរាប់ថា៖ «រថយន្ដនេះខ្ញុំទើបតែទិញ តម្លៃ២៣៥,០០០ដុល្លារ ថ្មីទើបនឹង​បក​ពីកេះ​ស៊េរីឆ្នាំ ២០២១ ។ កាលពីមុនក៏ចង់បានថ្មីដែរ ប៉ុន្តែលុយតិចក៏ចង់​ទុក​លុយ​ខ្លះ​ដើម្បី​រក​​ស៊ី​សិន ហើយទិញរថយន្ដមួយទឹក តែដល់ពេលមានបញ្ហាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដក​លុយ​ទិញ​អាថ្មី​យក​ជិះបណ្ដោយទៅ» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង ឃាត់ សុឃីម បានអះអាងទៀតថា ខ្លួនចង់ជិះ​រថយន្ដ​ស៊េរីទំនើបនេះយូរមក​ហើយ ឥឡូវ​នេះបាន​ដូច​បំណងហើយ។ ប៉ុន្តែការដែលខ្លួនបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ឬ​មានអ្នកសារព័ត៌មាន​សម្ភាសន៍​យ៉ាងដូច្នេះ ច្បាស់ជាមានបងប្អូនមួយចំនួនមិនពេញចិត្ត ឬ​ពេបជ្រាយ តែនេះ​គឺជាអំណោយ​នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាពហុនជំនាញរូបនេះ បានរៀបរាប់បន្តថា៖«បើសិនជាឧទាហរណ៍ថា អំណោយ​មួយ​នេះ វាធ្វើឱ្យ​បងប្អូន​ខ្លះ​គាត់មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរ ។ តែមនុស្សយើងម្នាក់ៗ តែមា​ន​លុយគេទិញ​ជិះ​ហើយ តិចឬច្រើនចេះតែបង្កើតរសជាតិជីវិតជាបន្តៗ ។ មិនថាតែខ្ញុំទេ នរណាៗ​ក៏​ដោយ​​ឱ្យតែគេមានលុយគេទិញជិះហើយ គេធ្វើផ្ទះធំហើយ» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា តារាពហុជំនាញអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម គឺជាតារាចាស់វស្សាមួយរូប ដែល​មាន​​ប្រវត្តិជូរចត់ និងជួបរឿងគេបោកធំៗចំនួន៣លើក ជាពិសេស​ត្រូវបាន​គេ​បោក​យក​​ទៅលក់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ទៀតផង ។ ថ្មីៗនេះ ខាត់ សុឃីម និង​ស្វាមី​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ទិញ​រថយន្ត Lexus 570 មួយគ្រឿង និងបានលក់វិញបន្ទាប់ពីជិះមិនទាន់បាន១ខែ ដោយសុខចិត្តទទួលខាតជាង២ម៉ឺនដុល្លារ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះជាយ៉ាងណា ពេលនេះប្ដីប្រពន្ធអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ក៏បានចំណាយលុយ​ជាង​២​សែន៣ម៉ឺន៥ពាន់​ដុល្លារ ដើម្បី​ទិញរថយន្ដ Lexus 570 ស៊េរីឆ្នាំ២០២១ ជាថ្មីម្ដងទៀត ដោយរំពឹង​ថា​នឹង​នាំលាភនាំជ័យ និងមិន​ជាន់លើដានចាស់ ៕ ប្រភពពី​តារា​ញូស៍​

ដេីម្បី​កាន់​តែ​ជ្រាប​ច្បាស់​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment