ក្រមុំខ្មាស! ​មានប្ដី មានកូន១ក៏ពិតមែន តែសម្រស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ នៅតែ​លេចធ្លោ​ខ្លាំង ជាពិសេសនាងធ្លាប់ប្រាប់ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ​៖ ​ទោះបី​មាន​ស្វាមី​ និង​ទទួលបាន​ចំណងដៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូនស្រី​ម្នាក់​ហើយ​ពិតមែនតែ​តារា​សម្តែ​ង​អ្នកនាង គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ត្រូវ​បាន​គេ​កត់​សម្គាល់​ថា ​នាង​នៅតែ​លេចធ្លោ​ខ្លាំង​លើ​សម្រស់​សិច​ស៊ី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​ការពិត​អ្វីដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មហាជន ​និង​អ្នកគាំទ្រ​នៅតែ​ដាក់​ការចាប់អារម្មណ៍​លើ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ នោះ​គឺ​ដោយសារ ​នាង​ជា​តារា​ស្រី​ម្នាក់ ​ដែល​ចូលចិត្ត​បញ្ចេញ​នូវ​ភាព​ហាយ​សូរ​តាមរយៈ​ការ​ប្រើប្រាស់​សម្ភារ: ​និយម​ល្បីៗ​រួម​ទាំង​ការ​សម្ញែង​សម្រស់​សិច​ស៊ី​ផង​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយ​ផ្អែក​តាម​រូបភាព​ជាច្រើន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ​ទម្លាយ​នា​ពេល​នេះ ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​ថា​ នាង​ជា​ម​នុស្ស​ ដែល​ចិត្ត​ធ្វើ​អ្វី ​ដែល​តាម​បំណង​ដើម្បី​បំពេញ​សេចក្តីសុខ​ដល់​ខ្លួនឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះ​ភ្ជាប់​រូបភាព​សិច​ស៊ីក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​នៅ​កន្លែង​ហែល​ទឹក​អ្នកនាង គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ បាន​លើក​ឡើងថា​ ព្រោះ​រវល់​តែ​ខ្លាច​អ្នកដទៃ​គិត​ខុស ​ទើប​យើង​ចេះ តែ​ធ្វើ​តម្រូវ​មាត់​តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នកដទៃ​ហើយ​ខុស​ពី​អ្វីដែល​ខ្លួន​ចង់​ធ្វើ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ បន្តថា ​យល់ព្រម​នឹង​សំណើ​របស់​អ្នកដទៃ​ច្រើន​ជ្រុល​រហូតដល់​ពេលខ្លះ​ត្រូវ​បង្ខំ ចិត្ត​ធ្វើ​ខុស​នឹង​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​គិត​។ ​ផ្ញើ​សេចក្ដី​សុខ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នឹង​ភ្នែក​អ្នកដទៃ​ផង ​នឹង​មាត់​អ្នកដទៃ​ផង​ហើយ​ចុងក្រោយ​រក​សុខ​ដាក់ខ្លួន​មិនបាន​។​ហេតុអ្វី​ទៅ?។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង​បន្ថែម​ទៀត​ថា ​ជីវិត​ខ្លួនឯង​ប្រឹងប្រែង​ខ្លួនឯង ទទួលខុសត្រូវ​លើ​ជោគវាសនា​ខ្លួនឯង​តែ​បែរ​ជា​បណ្ដោយ​ឱ្យ​អ្នកនេះ​ឬ​អ្នកនោះ​ជា​អ្នក​កំណត់​រឿង​ ដែល​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ទៅវិញ។ ទោះ​បី​យ៉ាង​ណា​ស្រី​មុំ​នៅតែ​ ទទួល​បាន​ការ​សរសើរ​ថា​ នាង​មិន​ត្រឹម​រក្សា​បាន​សម្រស់​ស្អាត​នោះ​ទេ​ ថែមទាំង​ជា​បុគ្គល​ម្នាក់​ដែល​ជោគជ័យ​លើ​មុខ ​និង​រឿងរ៉ាវ​ជីវិត​ស្នេហា​ក្នុង​គ្រួសារ​ទៀត​ផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment