ដូចណាស់​! បុរស​ម្នាក់ មុខមាត់​ស្រដៀង អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា លើកដៃ​សំពេះសុំ​ជំនួយផ្ទុះ​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​ពេញទី​ក​តុ​ក​ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរស​ម្នាក់ មាន​មុខមាត់​ស្រដៀង​នឹង​អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា បាន​លើកដៃ​សំពេះ​សុំ​ជំនួយ​ពី​បុគ្គល​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន​នៅក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ទីក​តុ​ក ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​មែនទែន​ពី​សំណាក់​អ្នកលេង​បណ្ដាញ​សង្គម​មួយ​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បុរស​ម្នាក់​ប្រើប្រាស់​គណនី​ទីក​តុ​ក​ឈ្មោះ​«​ប្រូ​ភឿន កំពង់ស្ពឺ​» បានចេញ​ជា​វីដេអូ លើកដៃ​សំពេះ​សុំ​ជំនួយ​ពី​អ្នកស្រី​ទ្រី ដា​ណា , ពី​អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា ជាដើម ហើយ​ការចេញ​វីដេអូ​នេះ ទន្ទឹម​នឹង​ការចាប់អារម្មណ៍ ​ក៏មាន​មតិ​ខ្លះ​ធ្វើការ​រិះគន់​ផងដែរ​។ តែបើ​មើល​Caption ទើប​យើង​ដឹង​ថា នេះ​គ្រាន់តែ​ជា​ការ​ធ្វើ​លេង​ប៉ុណ្ណោះ មិនមែន​ជា​ការ​សុំ​មែនទែន​នោះ​ឡើយ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា យើង​មក​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​មុខមាត់​របស់​បុរស​នេះ​វិញ ដោយ​គ្រាន់តែ​បង្ហាញ​វត្តមាន​លើ​ទីក​តុ​ក​ភ្លាម មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ភ្លែត ដោយ​អ្នកលេង​បណ្ដាញ​សង្គម​មួយ​នេះ ជាច្រើន​នាក់ លើកឡើង​ស្រដៀងៗ​គ្នា​ថា « មើល​មួយ​ភ្លែត ស្មានតែ​បង ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា​តាស​, មុខ​ដូច​ម្ល៉េះ​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា Copy, ស្មានតែ​ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា​, ដូច​ម្លេះ​បង​, ចុ​ម​ដូច​ម្ល៉េះ​ប្អូនប្រុស​, បង​ឯង ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា ទី​២​ហើយ​តើ​, ចុ​ម​ដូច​បង ណា​វ៉ា​ត្រា មែន​តើ​, ឆ្ងល់​មុខ​ដូច​កូនភ្លោះ​, បង ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា ប្អូន​ភ្លោះ​សុំ​ហើយ​, ដូច​កូនភ្លោះ​»៕ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​សូម​ទស្សនា​រូបថត និង​វីដេអូ ខាងក្រោម​នេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment