ចាប់​អារម្មណ៍ខ្លាំង! សុខ លីន ទម្លាយ​រូបពេល​កំពុង​ពពោះ,អ្នក​ខ្លះ​ឆ្ងល់​រឿង​ចម្រុះ​ក៏​សួរ​ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក​លេង​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​មួយ​ចំនួន​ បាន​ជ្រាប​រួច​មក​ហើយ​ថា កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​កន្លង​ទៅ​
នេះ តារា​ទីកតុក​ដ៏​ល្បី​អ្នក​នាង សុខ លីន បាន​ធ្វើការ​ឡាយ​វីដេអូ និយាយ​ពី​រឿងរ៉ាវ​ជីវិត​របស់​ខ្លួន ដែល​លាក់​ទុក​អស់​រយៈពេល​៧ឆ្នាំមកហើយ ព្រោះតែ​ខ្មាស​គេ​មិន​ចង់​បង្ហាញ​នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុង​ការ​ឡាយ​​​នោះ ​សុខ​ លីន បាន​ទម្លាយ​រឿងរ៉ាវ​ជីវិត​ទាំង​អួល​ដើម.ក​ថា ប្ដី​ខ្លួន​រំអុក​ម្ដាយ​ទិញ​ឡាន ថា ទៅ​រក​ស៊ី​សៀមរាប ហើយ​គេ​យក​ឡាន​ទៅ​បាត់​ទុក​ខ្លួន​នៅផ្ទះ​ជាមួយ​ម្ដាយក្មេក ឪ​ក្មេក អត់​ស្គាល់​គេ​សោះ គេ​អត់​ធ្វើបាប​យើង​ទេ តែ​យើង​វា​ក្រែង​ចិត្ត​គេ សូម្បីតែ​ការ​ស៊ី ការ​ដេក​ក៏​ខ្ញុំ​ខ្លាច​ដែរ វា​មិន​ដូច​ចិត្ត​យើង មិន​ដូច​អ្នកផ្ទះ​យើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខលីន បន្តថា អ្នកមាន​គ្រួសារ​ច្បាស់​ជា​យល់​អារម្មណ៍​មួយ​នេះ​ហើយ អ្នក​អត់​មានគ្រួសារ​ទំនងជា​ពួកគេ​មិន​ដឹង​នោះទេ ព្រោះ​ពួកគាត់​មិនទាន់​ឆ្លើយ​កាត់។ រាល់ថ្ងៃ ខ្លួន​មាន​វិបត្តិ​ផ្លូវចិត្ត​។ ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​រឿង​ហ្នឹង​ខ្លួន​មានកូន ​​មាន​ប្ដី តែ​ប្ដី​អត់​ដែល​នៅ​ជាមួយ​ខ្លួន​ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខ​លីន បានទម្លាយទៀតថា ខ្លួន​មាន​វិបត្តិ​មួយទៀត ពេល​ខ្លួន​កើតកូន​ហើយ ខ្លួន​អត់​មាន​លុយ​ទៅ​ស្រុក​ទេ ខ្លួន​ពិបាក​ខ្លាំង​មែនទែន ហើយ​សូម្បីតែ​ឪពុកម្ដាយ​ក្មេក​របស់​នា​ង ក៏​មិនដឹងថា​ខ្លួន​លាក់ទុក​អារម្មណ៍​ហ្នឹង​យូរហើយ​ដែរ ព្រោះ​ខ្លួន​អត់​ប្រាប់​គេ ខ្មាស​គេ​ណាស់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​ទីកតុក​ដ៏​ល្បី​រូប​នេះ បាន​រៀបរាប់​ទាំង​ឈឺ, ចាប់​ទៀត​ថា សូម្បីតែ​អ្នកភូមិ​ខ្លួន​រាល់ថ្ងៃ​នៅ​កំពង់ចាម​ក៏​អត់​ដឹង​ថា ខ្លួន​ត្រូវ​គេ​វាយ​ធ្វើបាប​នៅផ្ទះ​នោះ​ដែរ។ ខ្លួន​រើស​ប្ដី​ចិត្ត​ឯង ខ្លួន​មិន​ស្ដាប់​ម្ដាយ ហើយ​នេះ​ជា​អ្វី ដែល​ខ្លួន​និយាយ​ពី​អារម្មណ៍ ដែល​លាក់​ទុក​រយៈពេល​៧​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី​ទម្លាយ​រឿង​មាន​ប្ដី មាន​កូន និង​វិ,បត្តិ​ផ្លូវ,ចិត្ត​របស់​ខ្លួន ដែល​លាក់​ទុក​អស់​រយៈពេល​៧​ឆ្នាំ​រួចមក នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២១​កន្លង​ទៅ​នេះ​ សុខ លីន បាន​បង្ហោះ​រូបថត​កូន​របស់​ខ្លួន​ជាច្រើន​សន្លឹក ជាមួយ​នឹង​ការ​ពោល​ពាក្យ​គួរ​ឲ្យ​អាណិត​ស្ដាប់​ហើយ​ពិតជា​ទប់,ទឹក​ភ្នែក​សឹង​មិន​ជាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នៅ​ថ្ងៃទី​១១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ សុខ លីន បាន​ទម្លាយ​រូបថត ពេល​ខ្លួន​កំពុង​ពពោះ ជាមួយ​នឹង​Caption​យ៉ាង​ខ្លី​​ថា «​នៅចាំ​មិន​ភ្លេច​»​។ ដោយ​ឃើញ​បែប​នេះ អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​បាន​ធ្វើ​ការ​សរសើរ​ពី​រូប​សម្រស់​, អ្នកខ្លះ​លើកទឹកចិត្ត​, អ្នក​ខ្លះ​ទៀត ក៏​មាន​ចម្ងល់​ធ្វើការ​សួរនាំ​ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង ក្នុងចំណោម​មតិ​ជាច្រើន​នោះ ពួកគេ បាន​លើកឡើងថា «​មនុស្ស​ស្រី ឈឺ ចាប់ បំផុត ពេល​អ្នក​ក្បែរ​ខ្លួន មិន​យកចិត្ត​ទុក្ខ​, មិន​មាន​រឿង​អី​ទេ អូន​ត្រូវតែ​ស៊ូ ស៊ូៗ​ណា​អូន បង​នៅតែ​គាំទ្រ​អូន​ជានិច្ច ស៊ូៗ​អូន​លីន​អាយ​ដល​របស់​បង​, កាល​ពោះ​ធំ​មិនទាន់​ធ្វើ​ច្រមុះ ម៉េច​មើល​ឃើញ​ច្រមុះ​ស្រួច​ម៉េ​ស​បង,​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្ស​ស្រី​ម្នាក់​ម្នាក់​ដឹងថា ​ខ្លួន​មាន​គាត់​ចូល​មកក្នុង​ជីវិត​ហើយ​រូបរាង​អាក្រក់ ​មិន​ស្អាត​ក៏ដោយ​តែ​ក៏​សប្បាយចិត្ត​ពេល​មាន​វត្តមាន​គាត់​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ ខ្ញុំ​គិត​ថា ​បង​គឺជា​មនុស្ស​ស្រី​ម្នាក់ ​ដែល​រឹងមាំ​ជាទីបំផុត​សម្រាប់​ភ្នែក​គេ​ខ្ញុំ​មិន​ដឹង​ទេ​ តែ​បើ​សម្រាប់​ភ្នែក​ខ្ញុំ​គឺ​ខ្ញុំ​មើល​ឃើញ​បង​ជា​ស្ត្រី​ម្នាក់​ដែល​រឹងមាំ​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ល្អ​ណាស់​បង​ទោះយ៉ាងណា​ ក៏​យើង​មាន​ក្តី​សុខ​រស់នៅ​ជាមួយ​ការពិត​, ខ្ញុំ​ក៏​ធ្លាប់​ចឹ​ង​ដែរ​បង​ចាំ​មិន​ភ្លេច​ទេ​, កាល​ទម្ងន់ និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​4 5​ឆ្នាំ បង​ពូកែ​ថែ​​សម្រស់​ណាស់​, ទោះ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ក៏​នៅតែ​ស្អាត​ចែ​, ជីវិត​ក្រៅ​សាច់រឿង​ពិតជា​កម្សត់​មែន​បង​សុខ​លីន​»៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment