ជោគជ័យលើវីថីសិល្បៈ ! តារាប្រុសទាំងនេះសុទ្ធតែមានឈ្មោះនៅក្នុងជួរមន្រ្តីរាជការ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាធានីភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅលើវីថីសិល្បៈពួកគាត់ឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនទើបអាចក្លាយជាតារាដ៏មានប្រជាប្រិយភាព និងមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនស្គាល់គ្រប់ទិសគ្រប់ទិសទី កាលដែលបានចូលវិស័យសិល្បៈ ទាមទារឲ្យអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ត្រូវមានទេពកោសល្យ និងសមត្ថភាពខ្ពស់ អមនឹងរូបសម្បត្តិសមល្មមផងនោះ ទើបធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែទទួលបាននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែក្រៅពីជាតារាមានទស្សនិកជនទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃហើយនោះ គេក៏ឃើញថាមានតារាខ្មែរជាច្រើន បាននាំគ្នាប្រកបមុខរបរបន្ថែមដូចជា បើក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមុខជំនួញ ថែមទាំងបានបង្កើតនូវប្រ៊េនមានឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីមានមុខរបររកស៊ី ក្នុងនោះតារាប្រុសប៉ុន្មានរូប បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ្រើសរើសនៅជំនាញបន្ថែម ដែលបានចូលខ្លួនធ្វើការងារ មានតួនាទី និងមុខងារក្នុងជួររាជការ ជាប៉ូលីសផងដែរ។ ដោយខាងក្រោមនេះ ជាតារាខ្មែរ ដែលមានមុខងារក្នុងជួររាជការ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១ កំពូលតារាចម្រៀង លោក ព្រាប សុវត្ថិ

២ តារាសមម្តែង លោក ថមមី

៣ តារាសម្តែង លោក ភុល សុវណ្ណដានីន

៤ តារាសម្តែង លោក ជា លាងឆេ

៥ តារាចម្រៀងជើង លោក ហេង ប៊ុនលាភ

៦ តារាសម្តែង ជើងចាស់ ទេព វាសនា

៧ តារាសម្រៀង លោក សុខ រក្សា

៨ តារាចម្រៀង លោក ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត

ប្រភពពី​តារា​ញូស៍

Related posts

Leave a Comment