អស់បារម្ភហើយ! ក្រោយបាត់ដំណឹងនៅថៃមិនឃើញក្នុងការប្រកួត ពេលនេះ សុវណ្ណ គិរីដា Mister Global តំណាងកម្ពុជា បានបង្ហាញមុខហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗ​នេះ ​មាន​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាង​ខ្លាំង ខណៈ​ដែល​លោក សុវណ្ណ គិរី​ដា ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​តំណាងឱ្យ​ជាតិ​ ជា Mister Global Cambodia ២០២២ បាន​បាត់​ដំណឹង​មិនឃើញ​វត្តមាន​ក្នុងការ​ប្រកួត​នៅ​ប្រទេស​ថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំណឹង​នៃ​ការបាត់​ខ្លួន​របស់លោក សុវណ្ណ គិរី​ដា នេះ​ បានធ្វើឱ្យ​មហាជន​អ្នកគាំទ្រ​មាន​ព្រួយបារម្ភ​ជាខ្លាំង ខណៈដែល​អ្នកពាក់ព័ន្ធ​ជាច្រើន​បានប្រកាស​តាម​ស្វែងរក។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា​ បន្ទាប់ពី​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ស្វែងរក​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ម៉ោង​ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ លោក សុវណ្ណ គិរី​ដា ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា បានបង្ហាញ​វត្តមាន​វិញ​ហើយ។ បើទោះជា​យ៉ាងណា​ នៅ​មិនទាន់មាន​ការបញ្ជាក់​ពី​ការបាត់​ដំណឹង​មិន​ចូលរួម​ប្រកួត​នោះឡើយ ប៉ុន្តែ​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​ បាន​ចូលរួម​សម្ដែង​ក្ដី​រីករាយ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយគ្នា​នឹង​ការ​សាទរ និង​ក្ដី​រីករាយ​នៃ​អ្នកគាំទ្រ​នោះ សុវណ្ណ គី​រី​ដា ត្រូវបាន​អ្នកលេង​បណ្ដាញ​សង្គម​មួយចំនួន​ចោទ​ជា​សំណួរ​រសើបៗ​ជាច្រើន។ ពួកគេ ​បាន​លើកឡើងថា Mister Cambodia ២០២១ សុវណ្ណ គិរី​ដា គ្មាន​ទំនូល​ខុសត្រូវ ខណៈ​តួនាទី​ទៅ​តំណាងឱ្យ​ជាតិ​ទាំងមូល បែរជា​បាត់​មុខ​មិនឃើញ​ក្នុងការ​ប្រកួត​ដោយ​គ្មាន​ដំណឹង។ ការប្រើប្រាស់​ពាក្យ​ថា​តំណាង​ជាតិ ទោះបី​ការប្រកួត​បែបណាក៏ដោយ ត្រូវធ្វើ​ខ្លួន​ឲ្យ​សក្ដិ​សមជា​មនុស្ស​ថា​តំណាង​ជាតិ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់ថា លោក សុវណ្ណ គិរី​ដា ដែលជា​ម្ចាស់​ជ័យលាភី​រង​ទី​១​នៃ Mister Cambodia ២០២១ ត្រូវបាន​ជ្រើស​តំណាងឱ្យ​កម្ពុជា ជា Mister Global Cambodia ២០២២ និង បានធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ចូលរួម​ប្រកួត​កម្មវិធី​អន្តរជាតិ Mister Global ២០២១ នៅឯ​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ ។ ពេល​ការប្រកួត​មកដល់ ស្រាប់តែ​មិនឃើញ​បេក្ខជន​តំណាង​ជាតិ​រូបនេះ​ចូលរួម​ប្រកួត​នោះឡើយ ហើយ​បាត់​ដំណឹង​ឈឹង​តែម្ដង រហូត​មានការ​ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​រក​រូបគេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តាមរយៈ​ការបាត់​ដំណឹង​ឈឹង រួមទាំង​ការ​បង្ហោះ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ប្រកាស​សួររក​បេក្ខជន​រូបនេះ បាន​បង្ក​ការព្រួយបារម្ភ​យ៉ាងខ្លាំង​ដល់​អ្នកគាំទ្រ​កម្ពុជា ដែល​បានដាក់​ក្ដី​សង្ឃឹមលើ​បេក្ខជន​រូបនេះ​។ ពួកគេ​រំពឹងថា នឹង​បានឃើញ​ការបង្ហាញ​សមត្ថភាព​របស់​បេក្ខជន​រូបនេះ​ក្នុងចំណោម​បេក្ខភាព​តំណាង​ជាតិ​ជាច្រើន​ទៀត លើ​ទឹកដី​ប្រទេសជិតខាង​នេះ​។ តែ​បាន​ក្លាយជា​រឿង​ខកបំណង​ទៅវិញ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទោះបីជា​យ៉ាងណា​រំពឹងថា នឹងមាន​ការបកស្រាយ​ពី​សាមីខ្លួន ឬ​តំណាង​អ្នកគ្រប់គ្រង​បេក្ខជន​រូបនេះ ជុំវិញ​ភាព​ខកខាន​ខាងលើ​៕ ប្រភព ៖ តារាញូស៍​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment