នោះ វីវរ​ហើយ! ជន សេរី​ ស្នើ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច ​ចាត់​ការ​លោក​គ្រូ​មហាជ័យ និង​ដាក់​បណ្ដាសា​ធ្ងន់​ៗ​ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយ​ក្នុង​ស្មារតី​ជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ​មួយ​រូប​នោះ​ គណនី​ហ្វេសប៊ុក​មួយ​ឈ្មោះ​ថា ជន សេរី​ បាន​ស្នើឲ្យ​អាជ្ញាធរ​មាន​សមត្ថកិច្ច មាន​ចំណាត់​ការ​ទៅ​លើ​លោក​គ្រូ​មហាជ័យ ដោយ​អះអាង​ថា លោក​គ្រូម្នាក់​នេះ បាន​ដឹកនាំ​ជំនឿ​វង្វេង បង្ក​ភាព​អនាធិបតេយ្យ ដែល​នាំ​ទៅ​ដល់​ការបាត់បង់​ជំនឿ​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​សាសនា​ ដែល​ត្រឹមត្រូវ បាត់បង់​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ​របស់​ពូជសាសន៍​ សម្លា.ប់​ចលនា​ផ្នត់គំនិត​ទស្សនៈ​សង្គមជាតិ​ថែម​ទៀត​ផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​រូប​ថតលោកគ្រូមហាជ័យ កំពុងពត់ពែន ពេលបារមីចូលសណ្ឋិត, គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ បានសរសេររៀបរាប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី១០ ខែមីនានេះថា «យើង​និយាយ​ក្នុង​ស្មារតី​យើង​ជា​ជនជាតិ​នេះ, ​​យើង​និយាយ​ដ្បិត​ពូជសាសន៍​យើង​ធ្លាប់​ថ្លៃថ្នូរ​, ​យើង​និយាយ​ព្រោះ​យើង​ខ្លាច​អាប់ឱន​, ​យើង​និយាយ​ព្រោះ​ខ្លា​ច​វា​នាំ​ភាព​អាម៉ាស់​ដល់​ដូនតា​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនរួមជាតិ​ជាទី​រាប់អាន មិត្ត​អ្នកអាន​ជាទីគោរព ! ដ្បិត​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​យើង​បានចែង​អំពី​សេរីភាព​នៃ​ជំនឿ​សាសនា​ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ​មិនបាន​អនុញ្ញាតឱ្យ​បុគ្គល​ណាមួយ​ដឹកនាំ​ជំនឿ​ដោយ​ចិត្ត​ឯង​ឡើយ។ តួយ៉ាង​ដូច​បុគ្គល​ឈ្មោះ​ធាន​វុទ្ធី ដែល​ធ្លាប់​តាំងខ្លួន​ជា​ព្រះ​សិអារ្យមេត្រី ដឹកនាំ​ជំនឿ​វង្វេង​នោះ ​​ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិ​បាល​ចាត់​វិធានការណ៍​ផងដែរ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេរីភាព​នៃ​ជំនឿ វា​មានន័យ​ដូចជា​នីតិភាព​នៃ​ការ​រួមភេទ​អ៊ីចឹង។ គ្រប់គ្នា​ដែលមាន​អាយុ​គ្រប់​តាមច្បាប់​កំណត់ គឺអាច​រួមភេទ​បាន​ហើយ។ ប៉ុន្តែ​ច្បាប់​គេ​ហាម​ដាច់ខាត​ចំពោះ​ការជួ.ញដូរ​ផ្លូ.វភេទ និង​សញ្ចារកម្ម​ផ្លូវភេ.ទ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុគ្គល​នេះ ក្នុងឋានៈ​ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់​ផង ក្នុងឋានៈ​ជាទី​ប្រឹក្សា​របស់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​ដែលជា​សាសនា​របស់​ជាតិ​ផង បាន​ដឹកនាំ​ជំនឿ​វង្វេង បង្ក​ភាព​អនាធិបតេយ្យ ដែល​នាំទៅដល់​ការបាត់បង់​ជំនឿ​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​សាសនា​ ដែល​ត្រឹមត្រូវ បាត់បង់​សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ​របស់​ពូជសាសន៍​ សម្លា.ប់​ចលនា​ផ្នត់គំនិត​ទស្សនៈ​សង្គមជាតិ​ថែម​ទៀតផង។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សកម្មភាព​របស់​បុគ្គល​នេះ ​ដើម្បី​តែ​ភាព​អាត្មានិយម​ និង​មហិច្ឆតា​មានបាន​របស់ខ្លួន មិន​ស្តាយស្រណោះ​នឹង​យក​វប្បធម៌​ប្រពៃណី​សាសនា ព្រមទាំង​សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ​ផូរផង់​របស់​ពូជសាសន៍​ដូនតា​ខ្មែរ​មក​ធ្វើការ​ប្រមាថ​ជាន់ឈ្លី​ទាល់តែសោះ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនាម​ជា​ខ្មែរ​មួយរូប ជា​ពុទ្ធបរិស័ទ​មួយរូប ជា​អ្នក​ដែល​ជាប់​មាន​ស្មារតី​មនសិការ​ពូជសាសន៍ និង​សេចក្តី​ខ្មាស​អៀន​ចំពោះ​ដូនតា​មួយរូប សុំ​ធ្វើការ​ថ្កោលទោស​យ៉ាង​ដាច់អហង្ការ​ចំពោះ​បុគ្គល​ថោកទាប​ឥត​កេរខ្មាស​ម្នាក់នេះ ​និង​ស្នើសុំ​ឱ្យមាន​ចំណាត់ការ​ពី​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​ដើម្បី​ពង្រឹង​សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ សុខដុម​នីយកម្ម​សាសនា​ពិត​ប្រាកដ​ឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយ​ជាមួយគ្នានេះដែរ ខ្ញុំ​ក្នុងនាម​ឈាមជ័រ​ខ្មែរ ក្នុងនាម​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ជន​ភ្ញាក់​ដេក សុំ​លើក​ម្រាម​១០​ដណ្តឹង​បណ្ដាសា ដាក់​ទំនាយ ដល់​ជន​ថោ.ក​ទាប​ទាំងឡាយណា បុគ្គល​ណា​ដែល​ព្រោះតែ​ភាព​អាត្មានិយម​របស់​ខ្លួន ប្រព្រឹត្ត​អំពី​ថោ.កទា.ប​បែបនេះ ព្រមទាំង​ពួក​ជន​ល្ងង់​ដែល​ដង្ហែ​​ជឿ​ទៅតាម​ការដឹកនាំ​ដ៏​វង្វេងវង្វាន់ នាំឱ្យ​អាប់ឱន បាត់បង់​សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ​ពូជសាសន៍ និង​វប្បធម៌​ជាតិ …សុំឱ្យ​ជន​ទាំងនោះ​វិនាស​អន្តរាយ អន្តរធាន រន្ទះបា.ញ់​ឡាន​បុ.ក ឆក់​ខ្សែភ្លើង ឆ្លង​ជំងឺ​កាយ​សាហាវ …​ងា.ប់​ទៅ​មិនអាច​យកកំណើត​ជា​មនុ​ស្សបាន ឱ្យនៅ​សោយសុខ​តែ​នឹង​បាបកម្ម​នា​អវិចី​ស្ថាន​កុំបី​ឃ្លាត។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុំ​វត្ថុ​សក្តិ​សិទ្ធិ បារមី​ដូនតា បញ្ញាជន បុព្វបុរស ជន​ជា​សប្បុរស​ទាំងឡាយ បណ្តា​ចិត្ត​សម្មាធិ​រុញច្រាន​បណ្តាសានេះ ​ដល់ទី​បំផុត​នៃ​កម្ម​របស់​វា​ផង។​ សុំឱ្យ​គ្រប់​ម៉ាត់ គ្រប់​ពាក្យពេចន៍​ឃ្លាប្រយោគ​នៃ​បដិទាន​មួយ​នេះ វិល​ត្រឡប់មក​ខ្ញុំ​ចុះ ប្រសិនបើ​មាន​មួយ​ម៉ាត់​ណា មួយ​ឃ្លា​ណា ខ្វះ​នូវ​សុចរិត​ភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ​សុំឱ្យ​វា​បាន​អន្ទោល​ដូច​ចិត្ត​នៃ​ខ្ញុំ​ប្រាថ្នា មាន​អាយុសង្ខារ​របស់ខ្ញុំ​ជា​គ្រឿង​តង្វាយ​រុញច្រាន​បណ្តាសា​នេះ​ឱ្យ​ពូកែ​ឆុតឆាប់​ប្រសិនបើ​វា​ជា​សុ​ចរិតភាព​ដូចដែល​បាន​អះអាង។​ចែករំលែក​បន្ត​ចុះ បើ​យល់ថា​គួរ!»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២២ លោកគ្រូ​មហា​ជ័យ ដែល​ល្បីល្បាញ​ខាង​ហៅ​ខ្យល់​ហៅ​ភ្លៀង មក​ទាំង​រន្ទះ បានធ្វើ​ពិធី​អញ្ជើញ​បារមី​ជាច្រើន​ ដើម្បី​សុំ​សេចក្ដីសុខ សេចក្ដី​ចម្រើន។ ពិធីនោះ ធ្វើឡើងនៅលើ​កប៉ាល់ នៅ​កណ្ដាល​ទន្លេចតុមុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការអញ្ជើញ​បារមី​ចូលសណ្ឋិត​នេះ មាន​ការ​ឡាយតាម​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​​ពីសំណាក់លោកអ៊ឹម ជីវ៉ា ផងដែរ ហើយត្រូវបានមតិជាច្រើនខំចូលបញ្ចេញមតិបែបលេងសើច និងមានការរិះគន់ទៀតផង។ ក្រោយមក ស្រាប់តែមានការចេញមុខពីសំណាក់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់ការលើលោកគ្រូរូបនេះតែម្ដង៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment