ករណី​Tangmo​ មហាជន​អស់​ជំនឿ​លើ​ប៉ូលិស និងប្រព័ន្ធតុលាការ ខណៈ​ភស្តុតាង និង​សាក្សី​ បាន​​​បង្ហាញ​ថា…

.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីរ​សប្ដាហ៍ ​បន្ទាប់ពី​ការស្លា.ប់​របស់ Nida “Tangmo” Patcharaveerapong ប្រជាជនថៃ ​នៅតែមាន​ការ​ខកចិត្ត ​និង​មិន​ជឿជាក់​ចំពោះ​វិធី​ ដែល​ប៉ូលិស​បាន​ដោះស្រាយ​ការស៊ើបអង្កេត​ នោះឡើយ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការសង្ស័យ ​ត្រូវបាន​កើនឡើង​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ បន្ទាប់ពី​អ្នកស៊ើប​អង្កេត​របស់​ប៉ូលិស​បាន​និយាយ​នៅក្នុង​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ថា ​ភស្តុតាង និង​សាក្សី​ បានចង្អុលបង្ហាញ​ពី​ការ​ធ្វេសប្រហែស​ដែល​បណ្តាល​ឱ្យស្លា.ប់ ជាជាង​ឃាត.កម្ម​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មនុស្ស​ជាច្រើន ​មានការ​សង្ស័យ​ ចំពោះ​ការ​ស្លា.ប់​របស់​តារា​ស្រី​រូប​នេះ។ លើសពីនេះ មហាជន​មានការ​ងឿងឆ្ងល់​ថា តើ​សមត្ថកិច្ច​អាច​ចាត់ការ​ករណីនេះ​ដោយ​តម្លាភាព ឬ​យ៉ាងណា ពីព្រោះ​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់​មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ស្តុកស្តម្ភ និង​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នកមាន​ឥទ្ធិពល​ក្នុង​រឿង​នយោបាយ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការសង្ស័យ​ដែល​បាន​ឡោមព័ទ្ធ​ការស៊ើបអង្កេត​ ដោយ​មាន​ការ​និយាយ​ច្រើន​អំពី​ការមិនទុកចិត្ត​របស់​សាធារណជន​ចំពោះ​ប៉ូលិស​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រជាជន​នៅតែ​ចងចាំ​ការចោទប្រកាន់​ដែល​ថា ​ប៉ូលិស​បាន​ជួយ​ក្រុម Red Bull Scion Vorayuth “Boss” Yoovidhya គេច​ពី​ការចាប់ខ្លួន ហើយ​នៅតែមាន​រហូតមកដល់​សព្វថ្ងៃនេះ បន្ទាប់ពី​គាត់​បាន​បើកឡាន Ferrari របស់គាត់​ហើយ​សម្លាប់​ប៉ូលិស​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​ជាច្រើន​ឆ្នាំកន្លងមក​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សាធារណជន​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជាថ្មី​ម្តង​ទៀត​កាលពី​ឆ្នាំមុន​ចំពោះ​ការ​ធ្វើ​ទារុ.ណកម្ម​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​ជនសង្ស័យ​គ្រឿ.ងញៀ.ន​ម្នាក់​ដោយ “Joe Ferrari” ដែល​កាលនោះ​ជា​ស្នងការ​ប៉ូលិស​ខេត្ត Nakhon Sawan​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ដូច្នេះ​នៅពេលដែល​ប៉ូលិស​ជំរុញ​ឱ្យ​សាធារណជន “​មាន​ទំនុកចិត្ត​លើ​ប៉ូលិស និង​ប្រព័ន្ធតុលាការ​” – នេះ​គឺជា​អ្វីដែល​ងាយស្រួល​និយាយ​ជាង​ការធ្វើ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការមិន​ទុកចិត្តបាន​ជំរុញ​ឱ្យ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ជឿ​លើ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ទាក់ទង​នឹង​ការស្លាប់​របស់​Tangmo។ អ្នកខ្លះ​ បាន​លង់​​​ទៅ​ក្នុង​ទ្រឹស្ដី​​ ​ដែល​លើកឡើង​ដោយ​សមាជិកសភា Mongkolkit Suksintharanon មេដឹកនាំ​គណបក្ស​អរិយធម៌​ថៃ និង​លោក Santhana Prayoonrat អតីត​អគ្គ​ស្នងការរង​ពិសេស ថា​ តារា​ស្រី​រូបនេះ​អាច​ត្រូវបាន​សម្លា.ប់​ដោយ​ចេតនា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ូលិស​បាន​និយាយថា ពួកគេ​នឹង​បញ្ចប់​សំណុំ​រឿងនេះ​នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ ឬ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​ទោ Udorn Yomcharoen ស្នងការរង​នគរបាល​ខេត្ត​ទី​១ បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គា​រថា លោក Phaiboon “Robert” Trikanjananun បាន​ប្រាប់​អ្នកស៊ើប​អង្កេត​ថា គាត់​មានចំណេះដឹង​តិចតួច​ក្នុងការ​បើកទូក ហើយ​ចង់​សាកល្បង​នៅ​យប់​ថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ូលិស​ក៏បាន​និយាយ​ដែរ​ថា ភស្តុតាង​មិនបាន​បង្ហាញ​ពី​ដាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់​គ្រឿ.ងញៀ.ន​នៅ​យប់​នោះទេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នៅ​យប់នោះ លោក Phaiboon និង​មនុស្ស​ប្រាំ​នាក់​ផ្សេងទៀត រួមទាំង​លោក Nida បាន​ជិះទូក​ល្បឿនលឿន​ក្នុង​ទន្លេ​ចៅ​ប្រា​យ៉ា​។ ពួកគេ​បាន​អះអាង​ក្រោយមក​ថា នាង​បាន​ធ្លាក់​ពីលើ​ទូក បន្ទាប់ពី​ព្យាយាម​សម្រាក​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោយ​នាវា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ពួកគេ​ក៏បាន​សារភាពថា​ ស្រវឹ.ងស្រា​។ ប៉ូលិស​បាន​អះអាង​នៅ​ចំណុច​មួយ​ថា ជន​ម្នា​ក់បាន​សារភាពថា​បាន​ប្រើប្រាស់​គ្រឿ.ងញៀ.ន ប៉ុន្តែ​នេះ​នៅ​មិនទាន់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នៅឡើយ​ទេ ។​ ទោះបីជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ូលិស​រង​ការ​រិះគ.ន់ថា​អូស​ជើង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជំនួស​ឱ្យ​ការកោះហៅ​អ្នក​ទាំង​ប្រាំ​មក​សួរចម្លើយ​ឱ្យបាន​ឆាប់​តាម​ដែល​អាចធ្វើ​ទៅបាន ហើយ​ឱ្យ​ពួកគេ​ទទួល​ការពិនិត្យ​ទឹកនោម និង​ឈាម នោះ ​ពួកគេ​បាន​ទុកពេល​ឱ្យ​ហួស​ពេលវេលា​ច្រើនពេក ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​គួរ​កត់សម្គាល់ថា ក្រុម​នេះ​បានប្រគល់​ទូក​ទៅ​យានដ្ឋាន​ឯកជន​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកុម្ភៈ ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្រោយ​កើតហេតុ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បន្ទាប់មក​ទូក​ត្រូវបាន​សម្អាត​។ អ្នក​ទាំង​ប្រាំ​បាន​រាយការណ៍​ប្រាប់​ប៉ូលិស​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​ពេញ​បន្ទាប់ពី​កើតហេតុ ហើយ​បានធ្វើ​តេស្ត​ទឹកនោម​បួន​ថ្ងៃ​​​ ក្រោយ​កើតហេតុ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ដូចនេះ មាន​ពេលវេលា​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ភស្តុតាង​ដែល​ត្រូវបាន​រំខាន​។ គេ​ដឹង​ដែរ​ថា អ្នក​ជិះទូក​មួយចំនួន​បាន​ជួបគ្នា​ម្ដងទៀត​នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន និង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​អ្នកនយោបាយ​ពី​របៀប​ដោះស្រាយ​ករណីនេះ៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment