មិនទទួលការសុំទោស! លោក ដែន សូនី ប្រាប់ថា ចាំជួបគ្នានៅតុលាការ ហើយត្រៀមយកលុយទៅផង ស្រាប់តែអ្នកអ្នកនាងLove Riyaប្រាប់យ៉ាងខ្លីថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេនៅចាំបានថា មុនពេលបែកគ្នា លោក ដែន សូនី និងអ្នកនាង Love Riya ឧស្សាហ៍មានជ.ម្លោះជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ ហើយជារឿយៗតែងតែផ្សះផ្សា បានមកវិញ។ ទោះយ៉ាងណា ចុងក្រោយ ពួកគេ ក៏ឈានដល់ផ្លូវបំបែកទាល់តែបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបែកជាមួយលោក ដែន សូនី មិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនាងLove Riyaក៏បានរកឃើញអ្នកស្អំបេះដូង ហើយស្គាល់គ្នាបានមួយរយៈ យល់ចិត្តថ្លើមគ្នា ទើបសម្រេចដឹកដៃគ្នា ចូល​រោងការ​តាម​ប្រពៃណី កាលពី​ថ្ងៃទី​១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ កន្លងទៅនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រឡប់ទៅក្រោយរំលឹក ពេលលោកដែន សូនី និងអ្នកនាងLove Riya មានជម្លោះជាមួយគ្នាវិញ កាលពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២១នោះ លោក ដែន សូនី បានបង្ហោះរូបថត ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ដែលរងការបំផ្លាញ ហើយដាក់Captionថា «ខ្ញុំនឹងបកស្រាយ ខ្ញុំនឹងបកស្រាយ និងលាងកិត្តិយសខ្ញុំមកវិញ សាងភាពស្អាតស្អំមកខ្ញុំផង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ការ​បង្ហោះ​បែបនេះ បាន​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ ស្រាប់តែ​លោក ដែន សូ​នី បាន​សម្រេច​ចិត្ត​លុបចោល​វិញ ហើយក៏​មានការ​ទម្លាយ​វីដេអូ​មួយ​របស់​អ្នក​នាង​Love Riya​ពី​សំណាក់​អ្នក​គាំទ្រ​ ដោយ​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នោះ លោក​ សូនី ​បាន​ឆាត​ទៅ​អ្នកនាង​Love Riya អំពី​រឿង​ខាងលើ តែ​ត្រូវ​អ្នកនាង​Love Riya​លុត​វិញ​មួយ​ទំហឹង ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​អា​សំ,រាម, អាថោ,ក…។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នៅពេលថ្មីៗនេះ ស្រាប់តែលោក ដែន សូនី បានយករូបថត ដែលធ្លាប់បង្ហោះខាងលើ យកទៅកាត់.តជាវីដេអូ បញ្ចូលជាមួយរូបរថយន្តរងការខូចខាតដូចគ្នា បង្ហោះចូលគណនីទីកតុករបស់ខ្លួន ហើយប្រាប់ថា «ខ្ញុំនឹងចាត់ការមនុស្សថោ,កទាបឆាប់ៗនេះហើយ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមលើនេះ លោកដែន សូនី បានប្រាប់តាមរយៈការឡាយរបស់ខ្លួនថា បងប្អូនដឹងហើយ រឿងបែបណាខ្លះនោះ ចាំជួបគ្នានៅប្រពន្ធតុលាការទាំងអស់គ្នា។ លោកថា សារមុនមកសុំទោស តែលោកអត់ត្រូវការពាក្យសុំទោសនោះទេ ដឹងស្រាប់ហើយថា ឯកសារក្នុងដៃខ្លួនមានអ្វីខ្លះ ហើយមិនចាំបាច់រកមនុស្សមកកាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្តថា សារមុនមានអ្នកជួយ ហើយអ្នកជួយគេមើលដែរ បើយើងខុសគេជួយយ៉ាងម៉េច, គេជួយបានតែម្ដងទេ ដល់ពេលទឹកដល់ច្រមុះ បានសុំទោសខ្លួន ដល់ពេលដល់ត្រើយ សុទ្ធតែមនុស្សខ្លួន អញ្ចេះ មនុស្សខ្លួនអញ្ចុះ មនុស្សខ្លួនឆ្កួត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក បន្តថា តាមពិតអត់ចង់និយាយនោះទេ ខ្លួនអត់ចង់លូកដៃរឿងអ្វីមួយទេ ខ្លួនគិត ធ្វើម៉េចក៏ដោយ ចាំមើលៗ គាត់មានសំណងណាមួយឲ្យសមរម្យ សងខ្លួន តែគាត់អត់ព្រមសងទេ។ នៅពេលកំពុងនិយាយនោះ ស្រាប់តែមាន ខ្សែបណ្ដាញអ្នកនាងLove Riyaចូលមើល ហើយជាការឆ្លើយតប លោក ដែន សូនី ប្រាប់ថា អ្នកខំមិននេះ ទៅខំមិនប្រាប់ផង ចាំតែជួបគ្នានៅប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់មួយតង់ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្ថែមថា ខ្លួនមិនទាន់ចប់ទេ លុះត្រាតែដឹងកំហុស ហើយឡាយសុំទោសខ្លួនជាសាធារណៈ លុយមួយកាក់ មួយសេន ក៏ខ្លួនមិនយកនោះទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកឯងចង់ខ្លាំង អ្នកឯងខ្លោចហើយ ឯកសារខ្លួនមានទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះអ្នកនាងLove Riyaវិញ ធ្លាប់បញ្ជាក់ជំហរថា ខ្លួនមិនតបតនោះទេ បើខ្លួនតបត នឹងមានអ្នកកាត់.តយកទៅបង្ហោះ ហើយជេរខ្លួនថា មនុស្សមានតែរឿង។ អត់ចង់ឮពាក្យនេះ ខ្លួននៅស្ងប់ស្ងៀម គេអត់មានអីកាត់.តនោះទេ ជីវិតខ្លួនបានសុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នៅក្នុងវីដេអូមួយទៀត អ្នកនាង បានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនមិនខ្លាចនោះទេ ប៉ុន្តែមិនចង់មានរឿងជាមួយមនស្សចរិតស្រី។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូ ខាងក្រោម ៖
Related posts

Leave a Comment