លះបាត់ណាស់! កាលនៅរស់ Tangmo ​សុខចិត្ត​ចោលការងារ​លុយរាប់ម៉ឺន ​ដើម្បីបង្រៀន​កូន ​Gatick ​រៀនតាម​អនឡាញ ហើយថែមទាំង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ដាយ​របស់​តារា​សម្ដែង Nida “Tangmo” Patcharaveerapong បាន​និយាយថា នាង​បាន​អភ័យទោស​ឱ្យ Tanupat “Por” Lerttaweewit ម្ចាស់​ទូក​ល្បឿន​លឿន​ដែល​ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់ថា​មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ឧប្បត្តិហេតុ​កាលពី​ថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ ដែលនាំឱ្យ​កូនស្រី​របស់គាត់​ស្លាប់ បន្ទាប់ពី​គាត់​បាន​សន្យាថា​នឹង​ផ្តល់​សំណង​ចំនួន 30 លាន​បាត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកស្រី Panida Siriyuthayothin បានធ្វើការ​កត់សម្គាល់​ក្នុង​បទសម្ភាសន៍​ក្នុង​កម្មវិធី Hone Krasae របស់​ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍​លេខ 3 កាលពី​ម្សិលមិញ​ថា នាង​បាន​អភ័យទោស​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​លោក Tanupat និង​ដៃគូ​ប្រុស​ម្នាក់ទៀត​គឺ Phaiboon “Robert” Trikanjananun ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកស្រី Panida បាន​និយាយថា លោក Tanupat មានការ​គិតគូរ និង​បាន​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​នាង​ដើម្បី​សុំទោស​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់តាំងពី​មាន​ឧបទ្ទវ​ហេតុនេះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកស្រី Panida បាន​ទទួលយក​ការផ្តល់ជូន​សំណង​ចំនួន 30 លាន​បាត​ពី​លោក Tanupat ដែលជា​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​នាង​បានស្នើ​​សុំ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“​សូម​និយាយថា​ប្រសិនបើ [Tang] Mo រកបាន​មួយ​លាន​បាត​ពី​រឿង​ភាគ​ទូរទស្សន៍​។ ប្រសិនបើ​នាង​រស់នៅ 30 ឆ្នាំ​ទៀត​ខ្ញុំ​អាច​គុណ​នឹង 30 ។ នេះ​នៅតែ​មិន​រាប់បញ្ចូល​ការបាត់បង់​ប្រាក់ចំណូល​ពី​ការថតរូប​ជាតា​រា​ម៉ូ​ដែល​” ។ . កូនស្រី​របស់​នាង​មាន​អាយុ​៣៧​ឆ្នាំ ពេល​នាង​ស្លាប់ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកស្រី Panida បាន​បដិសេធ​រាល់​ការ​លើកឡើងថា ការលើកលែងទោស​រប​ស់​នាង​គឺ​ផ្អែកលើ​ការសន្យា​ផ្តល់​សំណង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទោះជា​យ៉ាងណា នាង​ក៏បាន​សម្តែង​ការខកចិត្ត​ចំពោះ​មិត្ត​ជិតស្និទ្ធ​មួយចំនួន​របស់ Tangmo ហើយនឹង​មិន​អត់​ទោស​ឱ្យ​អ្នកគ្រប់គ្រង​របស់ Tangmo គឺ Idsarin “Gatick” Juthasuksawat ចំពោះ​ការខកខាន​មិនបាន​ទាក់ទង​នាង​រហូតដល់​បី​ថ្ងៃ​បន្ទាប់ពី​សោកនាដកម្ម​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រោយ​បញ្ចប់​កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក Dayos Dechjob បងប្អូន​ជីដូនមួយរ​បស់ Tangmo បាន​បង្ហោះ​សារ​ខ្លី​មួយ​ក្នុង​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក បង្ហាញ​ពី​ការខកចិត្ត អម​ជាមួយនឹង​សញ្ញា​អារម្មណ៍​ដែល​ខូចចិត្ត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយគ្នានេះ លោក Pol Col Chaturon Anurakbandit ស្នងការ​នគរបាល Muang Nonthaburi នឹង​កោះហៅ​​ Gatick មក​សាកសួរ​បន្ថែម ទាក់ទង​នឹង​សំឡេង​បុរស​មិន​ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ ដែល​បាន​ថត​ក្នុងពេល​កើតហេតុ ខណៈដែល​ការិយាល័យ​ដែនសមុទ្រ Nonthaburi កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​កោះហៅ​លោក Tanupat ឱ្យ​ផ្តល់​ឯកសារ​ទាក់ទង​នឹង​ទូក​ល្បឿន​លឿន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីតាមដានការស្លាប់យ៉ាងអាថ៌កំបាំងរបស់តារាសម្ដែងស្រី Tangmo Nida មានបញ្ហាមួយទៀតដែលមហាជនជាច្រើន​កំពុងតាមដាន​ នោះគឺរឿងលុយកាក់ ​មិនថានោះ​ជា​បន្ទុក​បំណុល ឬ អត់នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រាក់ចំណូល-ចំណាយ របស់ Tangmo ជាពិសេសគឺលុយធានារ៉ាប់រង ដោយសារតែតារាស្រីរូបនេះ​បានកំណត់អត្តអញ្ញាណ​អ្នកទទួលផលគឺជា​នាងតូច Easter ​ដែល​ជា​កូន​ស្រី​បង្កើតរបស់ Gatick ​អ្នកចាត់ការផ្ទាល់ខ្លួន ​ទទួលបានលុយធានា​រ៉ាប់រងជាកញ្ចប់តម្លៃ ​១ លានបាត ​ប៉ុន្តែពេលនេះ ​ម្ដាយរបស់ Tangmo បានចេញមុខផ្អាក​ឈ្មោះអ្នក​ទទួលផលហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ Anna ដែលជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ Tangmo ក៏បាននិយាយផ្ទាល់ក្នុង Live របស់នាងដែរអំពីរឿងនេះ ខណៈនោះដែរ Anna ក៏បានលើកឡើងរឿងមួយថា ៖ «Tang​mo ​ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់។ បើចង់បញ្ចេញមតិអ្វីអំពី Gatick ជាម្ដាយបង្កើតរបស់កូន អាចនិយាយបាន ប៉ុន្តែសូមកុំលើកឡើងពីកូនក្មេងអី»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ Anna ក៏បាននិយាយទៀតថា ៖ «មានពេលមួយ Tangmo ទទួលបានការងារមួយដែលអាចទទួលលុយបានខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារ ​ដោយនិយាយអំពី​ផលិតផលមួយ ​ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃតែមួយដែលនាងត្រូវ​បង្រៀន​​កូនរៀនតាមអនឡាញ ដូច្នេះ ​Tangmo ​បានទូរស័ព្ទមកនាង ​ហើយប្រាប់ថា Mo មិនទទួលយកការងារនេះទេ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមនោះ Anna តក់ស្លុតបន្តិចដែរ ព្រោះថានាងសុខចិត្តបោះចោលលុយរ៉ាប់ម៉ឺនដុល្លារ ដោយមិនសុខចិត្តចោលកូនទុកឱ្យរៀនតាមអនឡាញម្នាក់ឯង ដោយគ្មាននាងនៅជិតឡើយ។ ទង្វើនេះបញ្ជាក់ថា Tangmo ​ពិតជាស្រឡាញ់​នាងតូចនោះ ​ដូចកូន​បង្កើតអ៊ីចឹង៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment