អ្នក​មុជ​ទឹក ​រក​ឃើញ​ស្លាបចក្រ ​ដែល​បាត់​ពី​ទូក​ល្បឿន​លឿន ខណៈ​ប៉ូលិស​ព្រមាន​អ្នក​បង្ហោះ​រូបស.ព Tangmoថា…​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្លាបចក្រ របស់​ទូក​ល្បឿន​លឿន​ ដែល​ប៉ូលិស​បាន​បាត់​នៅ​ក្នុង Chao Phraya អំឡុងពេល​ការបញ្ជាក់​ឡើងវិញ​អំពី​ការ​ស្លា.ប់​របស់​តារា​សម្តែង​Tangmo ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ដោយ​អ្នក​មុជទឹក​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ូលិស ​បាន​បាត់​ស្លាបចក្រ ​នៅក្នុង​ទន្លេ​នៅ​ម៉ោង​ប្រហែល៦ ល្ងាច​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ ខណៈដែល​ពួកគេ​បានចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ឡើងវិញ​នៃ​ការ​ធ្វើដំណើរ​របស់​ទូក​ល្បឿន​លឿន​នៅ​លើ​ទន្លេ​ ក្រោយពី​តារា​សម្តែង Nida “Tangmo” Patcharaveerapong បាន​ធ្លាក់​ពីលើ​យន្តហោះ ​ហើយ​លង់ទឹក​ស្លា.ប់នោះ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tangmo អាយុ 37 ឆ្នាំ​ បាន​ធ្លាក់ចូល​ទៅក្នុង​ទន្លេ Chao Phraya នៅ​ម៉ោង 10.40 យប់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​មុន​។ សាកសព​របស់​នាង ​ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅ​ម៉ោង​ប្រហែល ១ រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ថ្មីៗនេះ ​ប៉ូលិស​បាន​ដកហូតយកស្លាបចក្រនោះ​ទៅពិនិត្យ។ កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ ពួកគេ ​បាន​ភ្ជាប់​វា​ទៅនឹង​ទូក​សម្រាប់​ការធ្វើដំណើរ​ឡើងវិញ​។ ប៉ុន្តែ​ស្លាបចក្រ ​មានបញ្ហា​ ហើយ​លិច​ចូលទៅក្នុង​ទន្លេ​ភ្លាមៗ​ពេល​ម៉ាស៊ីន​ចាប់ផ្តើម​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយគ្នានេះ ប៉ូលិស​បាន​ព្រមាន​ប្រជាជន​កុំឱ្យ​បង្ហោះ ឬ​បញ្ជូនបន្ត​រូបភាព​ណាមួយ​នៃ​សាកស.ព​របស់ Tangmo ដោយ​មិន​គោរព​ចំពោះ​តារា​សម្តែង និង​ក្រុមគ្រួសារ​របស់​នាង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ូលិស​បាន​និយាយថា នេះ​អាច​ជាការ​បង្ខូច​កិត្តិយស​អ្នកស្លា.ប់​នៅក្រោម​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដោយ​អ្នក​បំពាន​ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការផ្តន្ទាទោស​ដាក់ពន្ធនាគា​រ​រយៈពេល​បី​ខែ និង​/​ឬ​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ចំនួន 5,000 បាត​៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment