មិនមែនលំៗឡើយ! ករណីស្លាប់របស់ Tangmo ប៉ូលិស ត្រៀមខ្លួន ប្រយុទ្ធនៅតុលាការ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​ បានសាកសួរ សាក្សីរហូតដល់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការស្លា.ប់របស់ Nida “Tangmo” Patcharaveerapong ប៉ូលិសនៅតែព្យាយាមបំភ្លឺអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដ ខណៈពេលដែល មិនបដិសេធពីលទ្ធភាពផ្សេងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានស៊ើបអង្កេតលោក Jirapat Phumjit បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា “យើងមិនច្រានចោលមូលហេតុ ដែលអាចកើតមាននៃការស្លា.ប់របស់នាងទេ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូលិសដែលកំពុងធ្វើការលើករណីដ៏ល្បីនេះ កំពុងស៊ើបអង្កេតថា តើតារាស្រីវ័យ ៣៧ ឆ្នាំរូបនេះ បានធ្លាក់ពីលើទូកលឿនហើយលង់ទឹកទន្លេចៅប្រាយ៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ឬក៏ការស្លាប់របស់នាងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់មនុស្ស ៥ នាក់ផ្សេងទៀត ដែលនៅលើទូកល្បឿនលឿននោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ Jirapat ដែលបញ្ជាការដ្ឋាននគរបាលភូមិភាគទី១ បាននិយាយថា អ្នកស៊ើបអង្កេត នឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចោទប្រកាន់ពួកគេទេ ប្រសិនបើពួកគេមានភ័ស្តុតាងរឹងមាំ ដើម្បីគាំទ្រការចោទប្រកាន់ថ្មី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតមកដល់ពេលនេះ ប៉ូលិសបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីរនាក់គឺ Tanupat “Por” Lerttaweewit និង Phaiboon “Robert” Trikanjananun ។ លោក Tanupat ជា​ម្ចាស់​ទូក​ល្បឿន ហើយ​លោក Phaiboon បាន​បើក​បរ​នៅ​ពេល​នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរស​ទាំង​ពីរ​នាក់​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ចំនួន​ពីរ​បទល្មើស គឺ​ទី​១ បើក​កប៉ាល់​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត និង​ទី​២ ចោទ​ប្រកាន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាង​នេះ​ពី​បទ​ធ្វេសប្រហែស​នាំ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់។ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Jirapat បាន​បញ្ជាក់​ថា ​៖ ​«Robert ជា​អ្នក​បើក​ទូក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សបីនាក់ផ្សេងទៀតនៅលើទូកគឺ Idsarin “Gatick” Juthasuksawat ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Tangmo; មិត្តរបស់នាង Wisapat “Sand” Manomairat; និង Nitas “Job” Kiratisoothisathorn ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​ស្រី​រូប​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​ថា​បាន​ទៅ​ក្រោយ​ទូក​ដើម្បី​បន្ធូរ​អារម្មណ៍​ខ្លួន​ឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង Wisapat បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា នាងកំពុងមើលទូរស័ព្ទដៃរបស់នាង ខណៈដែលតារាស្រីរូបនេះ កាន់ជើងរបស់នាង នៅខាងក្រោយទូក មុនពេលរអិលចូលទៅក្នុងទន្លេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលសួរថា តើមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ Tangmo ត្រូវបានបញ្ជាក់ឬយ៉ាងណានោះ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ Jirapat បាននិយាយថា ដៃគូផ្សេងទៀត បានប្រាប់ប៉ូលិសថា ពួកគេមិនបានឃើញនាងដើរដល់ចុងទូកនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូលិសនៅយប់ថ្ងៃពុធ បានបើកផ្លូវ និងពេលវេលានៃឧបទ្ទវហេតុនេះឡើងវិញ ដើម្បីរកឱ្យឃើញថា តើវាស្របនឹងការលើកឡើងរបស់គូកនទាំងបួន និងសាក្សីផ្សេងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូលីសបានសាកសួរសាក្សីចំនួន 29 នាក់ក្នុងចំណោម 37 នាក់ មុនពេលសម្រេចថាតើការចោទប្រកាន់នឹងត្រូវបានអនុវត្តមកលើជនសង្ស័យថ្មី។ លោក​បន្ត​ថា ជន​សង្ស័យ​បច្ចុប្បន្ន​ក៏​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​បន្ថែម​ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Jirapat បាននិយាយថា “ប្រសិនបើយើងជូនដំណឹងជាផ្លូវការនូវជនសង្ស័យណាមួយអំពីការចោទប្រកាន់នោះ យើងត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថា សំណុំរឿងនឹងទៅដល់តុលាការ ហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងតុលាការ”៕ ប្រភព ៖ បាងកកប៉ុស្ដិ៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment