នោះ​ៗ!ពេលអ្នកកាសែតឃើញស្នាមរបួសលើខ្លួនJobស្រាប់តែPohឃាត់មិនឱ្យថតនិងសុំឱ្យលុបរូបចេញខណៈដែល​អ្នក​ព័ត៌មាន​…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកទល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវការស្លាប់របស់ តារាស្រី Tangmo កំពុងតែធ្វើឱ្យមហាជន ក៏ដូចជាជនថៃស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយ ដែលកំពុងតែផ្ទុះការវែកញែក និង មិនអស់ចិត្តចំពោះការស្លាប់របស់នាងថា ហាក់មានអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយ ដោយម្នាក់ៗផ្ទុះការសង្ស័យថាជាអំពើឃាតកម្ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ជាក់ស្តែង នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ គេសង្កេតឃើញមានមិត្តរួមទូក ៤ នាក់ នៅក្នុងហេតុការណ៍ការស្លាប់របស់ Tangmo បានចូលខ្លួនទម្លាយរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងនៅលើទូក បង្ហាញទៅដល់មហាជននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានមួយរបស់ថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

យ៉ាងណាមិញ អ្វីដែលមហាជនកំពុងផ្ទុះការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងនោះ គឺនៅថ្ងៃទី ១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ដោយលោក Sorrayuth អ្នកអានព័ត៌មានល្បីម្នាក់បានទម្លាយថា ក្រោយបុគ្គលទាំង ៤ នាក់ ដែលជាអ្នកនៅលើទូកជាមួយ Tangmo បានផ្តល់ចម្លើយក្នុងកម្មវិធីចប់រួចមក ស្រាប់តែត្រូវអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សលេខ ៣ ម្នាក់ បានស្នើឱ្យលោក Job ជាម្ចាស់អាវដែលមានបញ្ហា ដោះអាវដែលពាក់នឹងខ្លួនចេញ ហើយផ្លាស់ប្តូរជាមួយអាវដែលពាក់នៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុម្តងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ខណៈពេល Job ដោះអាវ ស្រាប់តែឃើញមានស្នាមរបួសជាច្រើនកន្លែងនៅលើដងខ្លួនរបស់ Job ដែលស្នាមរបួសទាំងនោះមាន ស្នាមជាំនៅពីក្រោយក្បែរក្លៀកខាងឆ្វេង ស្នាមកោសនៅនឹង-ក និង មួយទៀត មានស្នាមរបួសនៅដៃខាងឆ្វេង។ ជុំវិញមុខរបួសនៅលើដងខ្លួន Job នេះដែរ អ្នកសារព័ត៌មានក៏បានសួរទៅកាន់លោកថា ហេតុអ្វីលើដងខ្លួនសុទ្ធតែស្នាមរបួសបែបនេះ? ខណៈពេលនោះ Job ក៏បានផ្តល់ចម្លើយដ៏សែនហួសចិត្តថា លោកដួលនៅលើទូក ខណៈពេលដែលកំពុងតែតាមរក Tangmo។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្នើឱ្យ Job ដោះអាវនោះ ពេលនេះលោកបានចេញមុខបង្ហាញរូបភាពនៃស្នាមរបួសដែលថតបានលើខ្លួន Job ឱ្យមហាជនបានឃើញហើយ។ ជាមួយគ្នានោះដែរ គេក៏បានបង្ហាញទៀតថា សូម្បីតែនាង Sand និង ហាយសូរ Poh ក៏មានស្នាមរបូសឆូតបែបនោះដែរ ពោលគឺនាង Sand មានស្នាមឆូតនៅលើសៀតផ្កាខាងឆ្វេង ចំណែកឯហាយសូ Poh ក៏មានស្នាមរបួសឆូតនៅលើដៃខាងស្តាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះទៅទៀត បើតាមការឱ្យដឹងពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានថតស្លាកស្នាម Job បានបន្តថា ពេលខ្លួនកំពុងថតខ្លួន Job ស្រាប់តែ Job និយាយថាធ្វើបែបនេះលោកមិនពេញចិត្តទេ។ មិនយូរប៉ុន្មាន Poh ក៏បានដើរមកទាំងអារម្មណ៍ម៉ួមៅ រួចនិយាយឱ្យអ្នកព័ត៌មានថា ឱ្យលុបរូបនោះចេញ តែខាងព័ត៌មានក៏មិនបានធ្វើតាមឡើយ ព្រោះគ្មានរឿងអ្វីត្រូវលុបឡើយ រហូតសកម្មភាព និង ពាក្យសម្តីមួយនេះ កាន់តែធ្វើឱ្យមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងថា ដូចមានពិរុទ្ធ ឬ ខ្លាចធ្លាយអាថ៌កំបាំងអ្វីមួយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដេីម្បី​កាន់​តែ​ជ្រាប​ច្បាស់​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment