ស្វែងរកមូលហេតុពិត ករណីTangmo ប៉ូលីសរកឃើញភស្ដុតាងថ្មី ឃើញតម្រុយលើ Hi So​ ម្នាក់….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ៖ ជុំវិញករណីធ្លាក់ទឹករបស់តារាសម្ដែងថៃ Tangmo នៅមានកន្លែងសង្ស័យជាច្រើន ជាមួយបុគ្គលដែលនៅកន្លែងកើតហេតុជាមួយនាង។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងស្វាហាប់ ដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដពីក្រោយ ការធ្លាក់ទឹក របស់តារាស្រីនេះថា នាងពិតជាធ្លាក់ទឹកដោយសារតែ រអិលមែនឬយ៉ាងណា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=810,q=100/1e/1e5089082218ac0b2fb16d916a9a865b06a554e9.jpg

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ ក្រុមប៉ូលីសបានរកឃើញ តម្រុយ ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៅលើ បុរសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថា ជា Hi So នោះ ដោយរកឃើញអាវរបស់គេ មានស្នាមដាច់រហែក។ ម៉្យាងទៀត គេសង្ស័យថា កំឡុងពេលនៅលើទូក អាចមានការប្រតែប្រតប់គ្នាជាមួយ Tangmo ផងដែរ។

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=359,q=100/32/3223707d287ed7ef400457394d46ce4a47f73932.jpg

ចំណែកឯ អ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យសង្ស័យទៀតនោះគឺ គណនី IG របស់បុរសម្នាក់នេះ ក៏បានដាក់ជាគណនីសម្ងាត់ Private Account ដែលគណនីធម្មតាមិនអាចចូលឆែកមើលរូបភាពបាននោះទេ។ បកមកវិញ ប៉ូលីសកំពុងតែប្រមូលភស្ដុតាង មិនទាន់អាចកំណត់អំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅឡើយទេ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពី​khmerload

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=558,q=100/27/2748fb2f8d840504b7323e302610c3b3f76bc89c.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment