មិននឹកស្មានថា Tangmo ចង់ធ្វើរឿងនេះជាមួយ Aum មុនមានរឿង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ៖ បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើន ព្រមទាំងមិត្តៗរួមសិល្បៈជាមួយគ្នា បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកសៅ និងផ្ញើសារកាន់ទុក្ខ ចំពោះ Tangmo ដែលបានបា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.ត ដោយសារតែធ្លាក់ចូលទន្លេ កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ កន្លងទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ក្នុងចំណោមនោះ មនុស្សជាច្រើន បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបង្ហោះមួយ ដែលចេញពីតារាស្រី Aum Patchrapa ព្រមទាំងមានរូបភាពជាមួយគ្នានឹង Tangmo កាលពីមុនថែមទៀត។ តាមរយៈនេះ តារាស្រី Aum បានសរសេរសារថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ពេលខួបកំណើតរបស់បង ប្អូនបានប្រាប់ PNook ថា ចង់មក Surprise ខួបកំណើតរបស់បង។ ហើយកាល​ពី​ចុង​ខែ​ធ្នូ ប្អូនបាន​ប្រាប់ P. A ថា​ ​ចង់​ជួប P Aum។ តែមិនទាន់ដល់ពេលដែលពួកយើងបានជួបគ្នាទេ។ សម្រាកឲ្យសប្បាយចុះណាមនុស្សដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បង។ បងៗទាំងអស់គ្នានឹងនឹកអ្នកជារៀងរហូត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនឹងការបង្ហោះនេះ អ្នកគាំទ្រជាច្រើន ក៏បានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយ ចំពោះការបាត់បង់ និងការចាកចេញឆ្ងាយរបស់នាង ផងដែរ៕

ប្រភពពី​khmerload

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

 

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=743,q=100/a3/a3fed92b4a8bd3f0cf1ca8f5e50d11123df05fba.jpg
 
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=719,q=100/bf/bfc3df30fcdbf44a82d32b141cdbf230cd84e960.jpg
 
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=773,q=100/b0/b0d5bc3823db01922b3ce094c3573d2daf446096.jpg
 
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=655,q=100/9a/9a9f9e4d0f5f24725b892413a20087befa7bfbf9.jpg
 
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=784,q=100/24/24f371ac306dd05af355bf582d15adb39e82732f.jpg
 
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=776,q=100/d3/d3dc4ae1aa8f5272218e1f5831ad38b001c86112.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment