ខ្លោចចិត្ត សង្សារ Tangmo យំឡើងហើមភ្នែកអង្គុយបន់ស្រន់គ្មានសម្រាក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ៖ ខណៈសមត្ថកិច្ចព្យាយាមស្វែងរក តារាស្រី​ Tangmo អស់រយៈពេលលើសពី២៤ម៉ោងហើយ នៅតែរកមិនឃើញ បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសោកស្ដាយជាខ្លាំង។ អ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែសង្វែកទៀតនោះ គូស្នេហ៍របស់តារាស្រីនេះនៅនឹងកន្លែងជាមួយក្រុមអ្នកស្វែងរករហូតមិនព្រមនឹករកបាយរកទឹក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

https://s9.kh1.co/__image/w=600,h=750,q=100/16/16627a27901f28ff9280236d8e9856498ab7f77d.jpg

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនោះ បុរសរូបនេះ បានលើកដៃសំពះសុំឲ្យគេឯងជួយរក សង្សាររបស់ខ្លួន ដែលធ្លាក់ទឹកកណ្ដាលទន្លេគ្មានសង្ឃឹមរស់។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ គេឃើញកម្លោះរូបនេះ អង្គុយបន់ស្រន់មិនឈប់ និង មិនព្រមចេញទៅណាឆ្ងាយពីមាត់ទឹកឡើយ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ រូបភាពរបស់ គូស្នេហ៍របស់តារាស្រីនេះ បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លោចចិត្តជាខ្លាំង។ នៅក្នុងរូបនោះ បើមើលពីសភាពមុខមាត់វិញ សង្សារ Tangmo បានយំឡើងហើមភ្នែកអស់ ទោះបីពាក់មាស់ក៏អាចមើលដឹងដែរថា ទឹកមុខយ៉ាងណា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖khmerload 

 

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=650,q=100/4e/4e008b7d6bb3b4c93a5d27d77123c5977da091e1.jpg
  
https://s9.kh1.co/__image/w=576,h=1024,q=100/79/795ff9b25a5aaa69b168dd30ebe291321c8a78a5.jpg
  
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=650,q=100/9b/9b8b5b815c93b0e37dbe004bd2a13b267b946147.jpg
  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment