រឿងលុយជិត៦០ម៉ឺនដុល្លារ! សូដា នីតា ប្រកាសហៅកូនតុងទីនឱ្យចូលខ្លួនដោះស្រាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូ ដានីតា បានសម្រេចបញ្ចេញមុខកូនតុងទីនជាច្រើននាក់ ដោយបានកោះហៅពួកគេចេញមុខមកដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់ទាំងការទាំងដើមប្រមាណជិត៦០ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភពតារាស្រីអ្នកនាង សូ ដានីតា បានអះអាងថា លុយដែលត្រូវបង់ខាតទាំងការទាំងដើមជិត ៦០ម៉ឺនដុល្លារ ឯណោះ។ ហើយការបង្ហោះជាសាធារណៈនៅបណ្ដាញសង្គមនេះ គឺធ្វើឡើងជាលើកទី២ហើយដែរ ដោយការបង្ហោះដំបូង គេឃើញកើតមានកាលពីដើម ខែ មករា ឆ្នាំ២០២២នេះចំពោះកូនតុងទីនដែលបានបោករូបនាង ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត៦០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកបូករួមទាំងការប្រាក់ និងលុយដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង សូដា នីតា បញ្ជាក់ថា ៖ «ខ្ញុំសូមប្រកាសរកមនុស្សម្នាក់នេះ ជាលើកទី២ ចូលខ្លួនដោះស្រាយ រឿង លេងតុងទិន ( ប្អូន )ដេញយកលុយទៅ មិនសង រត់បាត់ សរុបទឹកប្រាក់ (ការ+ដើម ជិត៦០ម៉ឺនដុល្លារ) ។ បញ្ជាក់ នៅសល់កូនបោក ចំនួន១៣នាក់ទៀត និង កូនតុងទិនចរចារខ្យល់មិនសងទៀត។ បើបងប្អូនណា បានស្គាល់ជួយប្រាប់មកនាងខ្ញុំផង សូមអរគុណ ! »។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ដោយបានដឹងពីចំនួនទឹកលុយរហូតដល់ជិត៦០ម៉ឺនដុល្លារ ដែល សូ ដានីតា ត្រូវខាតបង់ ព្រោះជាចំនួនដ៏ច្រើន។ ម្យ៉ាងទៀត កន្លងមកតារាសម្ដែង និងបង្ហាញម៉ូដរូបនេះ កន្លងមកក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាលុយកាក់ជាមួយសិល្បៈដូចគ្នាផងដែរ ដែលរហូតមកដល់ពេលនៅពុំទាន់ដឹងថា បានដោះស្រាយរួចរាល់ ឬនៅនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា មួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់មានតារាសិល្បៈជាច្រើនបានជូបបញ្ហារឿងលុយកាក់។ តួយ៉ាងតារាកំប្លែង ស្រីញ៉ុង ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលជិត៦០ម៉ឺនដុល្លារ, តារាសម្ដែង ម៉ាដូណា វិបត្តិលុយតុងទីនជិត៥០ម៉ឺនដុល្លារ, តារាចម្រៀង សាសា ត្រូវមិត្តភក្ដិបោកលុយជាង១០ម៉ឺនដុល្លារ និង សូ ដានីតា បញ្ហាកូនតុងទីនមិនបង់លុយសរុបជិត ៦០ ម៉ឺនដុល្លារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពី​តារា​ញូស៍​

ដេីម្បី​កាន់​តែ​ជ្រាប​ច្បាស់​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment