នៅ​មិន​សុខ! ម៉ែរួយ ចេញ​មុខ​បកស្រាយ រឿង​​យក​រូប​ទង់ជាតិ​ធ្វើ​កម្រាល​ជូត​ជើង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ពី​រង​ការ​រិះគន់​ឥត​សំចៃ​ពី​មហាជន​ថា​ខ្លួន​យក​រូប​ទង់ជាតិធ្វើជា​កម្រាល​ជូតជើងនោះ ទីបំផុត ម៉េរួយ បាន​បង្ហោះវីដេអូ​ អម​ដោយ​សារ​ ដើម្បីធ្វើការបកស្រាយហើយ ដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូ ចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ម៉ែរួយ បានរៀបរាប់ថា «នាង​ខ្ញុំ​សូម​ជម្រាបជូន​បងប្អូន​ដែល​បាន​យល់​ច្រឡំ​ថា នៅផ្ទះ​នាង​ខ្ញុំ​មាន​ប្រើ​កម្រាល​ជូត​ជើង​រូប​ទង់ជាតិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំណើររឿង​គឺ​កូនប្រុស​របស់​ប្អូនស្រី​នាង​ខ្ញុំ​គាត់​ស្រលាញ់​រូប​ទង់ជាតិ​ គាត់​ធ្លាប់​កាន់​ម្ដង​ដែរ​ តែ​យូរហើយ​នាង​ខ្ញុំ​បាន​ហាម​ដែរ​ថា ​កុំអោយ​គាត់​កាន់​លេង ហើយក៏​បាត់​ទៅ​យូរ​ដែរ​ហើយ ម្សិលមិញ​ផ្ទះ​នាង​ខ្ញុំ​មានកម្ម​វិធី​14​កុ​ម្ភៈ​ជួបជុំ​បងប្អូន ហើយ​ម្នាក់ៗ​រវល់​តែ​សប្បាយ​នឹង​កម្មវិធី​ជូន​កាដូរ​គ្នា អត់​បាន​ចាប់​អារ​ម្ម​ណ៍​មើលឃើញ​គាត់​លេង​ទង់ជាតិ​ទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ​ជា​កំហុស​ដោយ​អ​ចេតនា ព្រោះតែ​ក្មេង​គាត់​ស្រលាញ់​ទង់ជាតិ ហើយ​នាង​ខ្ញុំ​និង​ឪពុកម្ដាយ​គាត់​នឹង​មិនអោយ​ក្មេង​គាត់​កាន់​លេង​លើក​ក្រោយ​ទៀត​ទេ សូម​បងប្អូន​ជនរួមជាតិ​មេត្តា​យោគយល់​អធ្យាស្រ័យ​ផង​ចុះ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment