មិននឹកស្មាន! តួអង្គ​ព្រះពុទ្ធ បាន​ទៅ​បួស​ជា​ព្រះសង្ឃ​រៀន​ធម៌​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ដើម្បី…​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Gagan Malik ជា​តារាភាពយន្ត​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ ដែល​ធ្លាប់​សម្តែង​ជា​តួអង្គ​ព្រះពុទ្ធ បាន​ទៅ​បួស​ជា​ព្រះសង្ឃ​សាង​ផ្នួស​រៀន​ធម៌​នៅ​ប្រទេស​ថៃ នៅ​វត្ត That Thong ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​រំលឹក​កាលពី​នៅមុន​ពេល​សាង​ផ្នួស, តារាភាពយន្ត​ឥណ្ឌា Gagan Malik លោក​ធ្លាប់​បាន​សម្តែង​ជា​តួអង្គ​ព្រះពុទ្ធ (Lord Buddha) នៅក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Sri Siddhartha Gauthama នៅ​ឆ្នាំ​២០១៣ ហើយ​តាមរយៈ​ស្នាដៃ​សម្តែង​ជា​តួអង្គ​ព្រះពុទ្ធ​នៅក្នុង​រឿងនេះ លោក Gagan Malik ក៏​ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​តារា​ឯក​(Best Actor Award) នៅ​មហា​ស្រព​ភាពយន្ត​ពុទ្ធសាសនិក​ពិភពលោក​រៀបចំឡើង​ដោយ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​តាម​សារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក​ប្រទេស​ថៃ អោយដឹងថា ពិធី​សាង​ផ្នួស​របស់លោក Gagan Malik មានការ​ចូលរួម​ពី​មិត្ត​ភ័ក្តិ​ជិតស្និទ្ធ ហើយ​រយៈពេល​សាង​ផ្នួស​របស់​ព្រះសង្ឃ​អង្គ​នេះ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​នឹងមាន​រយៈពេល​១៥​ថ្ងៃ ដែល​នឹង​បញ្ចប់ទៅ​នៅត្រឹម​ថ្ងៃទី​២៤​កុម្ភៈ​ខាងមុខ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​មុនពេល​ចូល​សាងផ្នួស​នៅ​ប្រ​ទេស​ថៃ លោក Malik បាន​ប្រាប់​អោយដឹងថា លោក​ចង់​សិក្សា​ធម្ម​វិន័យ​ព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយ​ចែករំលែក​ការសិក្សា​ទាំងឡាយ​នោះ​បន្ត​នៅក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ដើម្បីអោយ​ពលរដ្ឋ​ឥណ្ឌា​កាន់តែ​ច្រើនឡើង​បាន​ជ្រួតជ្រាប​ពី​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា៕ ប្រភព ៖ តារាញូស៍​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment