ការហើយកូនកំលោះយំតាមម៉ែទៅផ្ទះវិញ? ឃើញ​មង្គលការ​មួយ​នេះ ​កូនកំលោះ​ក្មេង​ពេក ស្រាប់តែ​ម្នាក់ៗ​នាំគ្នា ដាក់​ចំ​ៗ​ថា​…(​មាន​វីដេអូ​)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូ នៃ​ពិធី​មង្គលការ​មួយ ត្រូវ​បាន​គណនី​ទីក​តុ​ក​មួយ​ឈ្មោះ​«Oun Mom» ធ្វើការ​បង្ហោះ បង្ក​ឲ្យ​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ជា​ខ្លាំង ដោយសារតែ​កូនកំលោះ មើល​ទៅ​ក្មេង​ជាង​កូនក្រមុំ​ឆ្ងាយ​ណាស់ ​សឹងតែ​ដូច​ម្ដាយ និង​កូន​​ទៅ​ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​យ៉ាង​ណា គេ​មិន​ដឹង​ថា ពិធី​មង្គលការ​នេះ ធ្វើឡើង​នៅ​ទី​ណា ពេល​ណា កូន​ក្រមុំ កូន​កំលោះ​ឈ្មោះ​អ្វី​នោះ​ឡើយ ដោយសារតែ​នៅ​ Background មាន​ដាក់​តែ​ពាក្យ​ថា «​អាពាហ៍ពិពាហ៍​»​ប៉ុណ្ណោះ​ ដោយ​មិន​ឃើញ​ដាក់​ថ្ងៃ​ខែ ឈ្មោះ​កូន​កំលោះ​ក្រមុំ ដូច​ពិធី​មង្គលការ​ទូទៅ​ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូ​នេះ ត្រូវ​បាន​ម្ចាស់​គណនី​ទីកតុក​ខាងលើ បង្ហោះ​កាលពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ហើយ​បង្ក​ការចាប់អារម្មណ៍​រហូត​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន ដោយ​ម្នាក់ៗ បាន​ចូលរួម​បញ្ចេញមតិ​ព្រោងព្រាត ដោយ​អ្នកខ្លះ​សម្ដែង​ការ​អាណិត​ចំពោះ​កូនកំលោះ​, អ្នកខ្លះ​លើក​ជា​ចម្ងល់​ថា ហេតុអ្វី​កូនកំលោះ​ក្មេង​ម្ល៉េះ​?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង​ក្នុងចំណោម​មតិ​ជាច្រើន​នោះ ពួកគេ បាន​លើក​ឡើងថា «​អាណិត​គ្នា​ណាស់ ជីវិត​យុវភាព ត្រូវ​បញ្ចប់​ជំនួស​នូវ​អម្រែក​ជីវិត​ទាំង​វ័យ​ខ្ចី គ្មាន​បទពិសោធន៍​ដូច្នេះ​!, កូនប្រុស​ការ​ហើយ​យំ​តាម​ម៉ែ​ទៅផ្ទះ​វិញ​ហើយ​, ពុក​ម៉ែ​អង្គុយ​ហួសចិត្ត​, កូនកំលោះ​ក្មេង​ម្ល៉េះ​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មើលថែ​កូនកំលោះ​ផង គ្នា​ក្មេង​, ខាង​ប្រុស​ចូល​អន្ទាក់​, ចង់​ម៉ែកូន​ហើយ​, ដូច​អ៊ី និង​ក្មួយ​, កូនកំលោះ ប្រហែល​កូន​ឯង​, ក្មេង​ណាស់​កូនកំលោះ​, ហ៊ឹម អាណិត​ណាស់​នៅ​ក្មេង​សោះ ត្រូវ​មក​ធ្វើជា​មេ​គ្រួសារ ចាំ​មើល​ការ​ហើយ​, មើល​ទៅ​ដូច​ម៉ែ កូន​ចឹ​ង​»៕ ដើម្បី​កាន់តែ​ច្បាស់​ទៀត​នោះ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ ខាងក្រោម​នេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Related posts

Leave a Comment