ដោយសារ​រឿង​មួយ​នេះ ​​ស្រី​អូន​ ប្រហែលជា​​​ត្រូវ​លា​ពី​ទស្សនិកជន​សិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ​៖ ​លោកស្រី នួន ស៊ុ​ន្ទ​រី ហៅ ស្រីអូន ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ថា ជា​សហគ្រិន​ស្ត្រី​ម្នាក់​ដ៏​ជោគជ័យ​លើ​វិស័យ​ជំនួញ​។ នាង​ក៏បាន​ចូលរួម​បង្កើត​ចំណូល​ដល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ក្នុងនាម​ជា​ដៃគូ​ចែកចាយ​ផលិតផល​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សហគ្រិន​ស្ត្រី​រូបនេះ ក៏មាន​ឧបនិស្ស័យ​ផ្នែក​សិល្បៈ​ផងដែរ​។ ដោយសារតែ​ការស្រឡាញ់​នេះហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​នាង​សម្រេចចិត្ត​បើក​ផលិតកម្ម​ចម្រៀង ទាំង​ដឹងថា មិន​ងាយ​នឹង​រកប្រាក់​ចំណេញ​ជា​ដុំកំភួន ព្រមទាំង​ឆ្លៀតពេល​ចូលរួម​សម្ដែង​រឿង​ដោយផ្ទាល់​ទៀតផង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការបញ្ជាក់​របស់​អ្នកនាង នួន ស៊ុ​ន្ទ​រី យ៉ាងហោចណាស់​អ្នកស្រី​បាន​ចូល​រួមស​ម្ដែ​ង​៣​រឿង​ហើយ ដែល​សុទ្ធសឹងតែ​ជា​រឿង​ខ្មោច​បែប​ភ័យរន្ធត់ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកនាង​ស្ទើរតែ​លែង​ចង់​ថត​តទៅទៀត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្នុងនោះ​រួមមាន​រឿង កំណត់ហេតុ​មរណៈ , រឿង របាយការណ៍​ខ្មោច​នាង​ម្លិះ និង​រឿង​ចុងក្រោយ ដែល​អ្នកនាង​សុំ​លាក់​ចំណងជើង​ព្រោះ​ជា​រឿង​ពិសេស​ខ្លាំងជាងគេ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទោះបីជា​យ៉ាងណា ស្ត្រី​ខ្លាំង​ខាង​រកស៊ី​រូបនេះ​បាន​គូស​បញ្ជាក់ថា ប្រហែលជា​អ្នកនាង​ត្រូវ​លា​ពី​ទស្សនិកជន​សិន​ហើយ ដោយ​តែ​មមាញឹក​ក្នុង​ការងារ​រកស៊ី​។ អ្នកនាង នួន ស៊ុ​ន្ទ​រី បាន​បន្តទៀតថា​៖ “​ស្រលាញ់​ការថត​រឿង តែ​គ្មាន​ពេល​អ៊ីចឹង ប្រហែល​សុំ​ជម្រាបលា​ទស្សនិកជន​ហើយ​”​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សូមបញ្ជាក់ថា អ្នកនាង នួន ស៊ុ​ន្ទ​រី ហៅ​ស្រីអូន កំពុង​ក្ដោប​ក្ដាប់​ជំនួញ​ធំៗ​នៅក្នុង​ដៃ​មួយចំនួន និង​កំពុង​ទទួលជោគជ័យ​ក្នុងនាម​ជា​សហគ្រិន​ស្ត្រី​មួយរូប​ពោរពេញ​ដោយ​សក្ដានុពល​។ អ្នកនាង​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ធំៗ​ជាច្រើន​នៅក្នុង​ដៃ​ដូចជា ក្រុមហ៊ុន “​សម្រស់​ធម្មជាតិ​” ហើយ​ថ្មីៗ​នេះ កំពុងដំណើរការ​លក់​គម្រោង​ផ្ទះ​វីឡា​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមាន​ឈ្មោះថា “​បុរី បុស្បា​” នឹង ជា​ថៅ​ផលិត​កម្មរៀម ជាដើម​៕ ប្រភព ៖ តារាញូស៍​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment