ចូលរួមសោកស្ដាយ! លោក ញ៉ែម សុគន្ធ ជួបទុក្ខធំ ដោយសារតែឪពុក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការតក់ស្លុតជាខ្លាំង ដោយមុននេះបន្តិច តារាសម្តែងចង្ការព្រែក លោក ញ៉ែម សុគន្ធ បានបង្ហាញរូបភាពកាន់ទុក្ខលោកឪពុក ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃទី១០ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនឹងរូបភាពដ៏សោកសៅរបស់លោកឪពុក ដែលទើបទទួលមរណភាពលោក ញ៉ែម សុគន្ធ បាននិយាយយ៉ាងក្តុកក្តួលថា ៖ «លោកប៉ា លោកទៅឆ្ងាយបានសុខហើយ ប៉ាលោកបានទៅឋានសុខ ផុតទុក្ខផុតភ័យ ហើយសូមប៉ាបានទៅកាន់សុគតិភពណាប៉ា»។សារខ្លីរបស់តារាសម្តែងលោក ញ៉ែម សុគន្ធ បានធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈក៏ដូចជាបណ្តាញសង្គមបានចូលរួមសោកស្តាយ និងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការបាត់បង់អ្នកមានគុណដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់របស់លោក ញ៉ែម សុគន្ធ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ញ៉ែម សុគន្ធ មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថា លោកឪពុកទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺអ្វី? នៅក្នុងជន្មាយុប៉ុន្មាននៅឡើយ។ ក្នុងនោះដែរ ឃើញមាន សិល្បករ-សិល្បការិនីជាច្រើន បានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខតារាសម្ដែងលោក ញ៉ែម សុគន្ធ ដែលបានបង់លោកលោកឪពុក ជាទីស្រលាញ់៕ ប្រភព ៖ តារាញូស៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment