លឿនឡើង! លោក ​ឌួង ឆាយ លើក​ម្រាម​ដៃ​៣ ​ហើយ​ប្រកាស​ផ្ដល់​អាំងប៉ាវ​ដល់​មនុស្ស​១០​នាក់​ដំបូង ដែល​បាន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបុណ្យចូលឆ្នាំចិន បានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយក៏ដោយ តែលោកឌួង ឆាយ នៅតែប្រកាសផ្ដល់ជូននូវអាំងប៉ាវសម្រាប់មនុស្ស១០នាក់ដំបូង ដែលស្រឡាញ់ដឹងគុណចំពោះសន្តិភាពដូចលោក ហើយថតរូបលើកម្រាបដៃ១០នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយរូបថតរបស់ខ្លួនឈរលើកម្រាបដៃ១០ នៅយប់ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ, លោកឌួង ឆាយ បានរៀបរាប់ថា «ម្រាមដៃ 3 របស់ខ្ញុំ​គឺជា​និមិត្តសញ្ញា​តំណាងអោយ​សន្តិភាព​ក្រោម​ម្លប់​សន្តិភាព​របស់​សម្តេច​តេ​ជោ (​បិតា​សន្តិភាព​នៃ​កម្ពុជា​) សូម​ពូ​មីង​បងប្អូន​ទាំងអស់គ្នា​ដែល​ស្រលាញ់​ដឹងគុណ​សន្តិភាព​ដូច​រូបខ្ញុំ​ថត​ដៃ​លើក​ម្រាមដៃ 3 តំណាងអោយ​សន្តិភាព​បែ​ប​នេះ 10 នាក់​ដំបូង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្ញើជូន​អាំង​ប៉ាវ​នាំ​លាភ​ជ័យ​សំណាង​ហេងៗ​តាម ABA​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្តាយ​ម្នា​ក់បាន​និយាយ​ទៅកាន់​កូន​របស់គាត់ “​កូន​ទើបតែ​រៀន​ចប់ នេះ​ជា​ឡាន​ដែល​ម៉ាក់​ទិញ​កាលពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំមុន​… ទើបតែ​បាន​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទេ តែ​មុននឹង​អោយ​កូន​យកទៅអោយ​អ្នកលក់​ឡាន​នៅ​ទីក្រុង ហើយ​លក់​វា​ទៅ​។ មើលថា​តើ​ពួកគេ​អោយ​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


យុវជន​នោះបាន​ត្រឡប់មក​ម្តាយ​របស់គេ ហើយ​និយាយថា​៖ «​ពួកគេ​បាន​ផ្តល់ប្រាក់​ចំនួន 1,000$ ព្រោះ​រថយន្ត​នោះ​មើលទៅ​ចាស់​ណាស់​»​។​ ម្តាយ​និយាយថា​៖ កូន​យកទៅ​ឲ្យ​ឈ្មួញ​លក់​រថយន្ត​ម្តង​មើល​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវជន​នោះ​ត្រឡប់​ទៅ​អ្នក​ម្តាយ​គេ​វិញ​ហើយ​និយាយថា​៖ « ឈ្មួយ​បានផ្តល់​តម្លៃ 100$ ព្រោះ​ជា​ឡាន​ចាស់​ណាស់ ហើយ​ត្រូវ​ការជួសជុល​ច្រើន​ដើម្បី​បើក​ប្រើ​បាន​ម្ដងទៀត​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុងក្រោយ​ម្តាយ​នោះបាន​អោយ​កូន​យក​ឡាន​ទៅ​ចូល​ក្លឹប​អ្នក​និយម​រថយន្ត​ដែលមាន​ចិត្ត​ស្រលាញ់​ជាមួយនឹង​អ្នកជំនាញ ហើយ​បង្ហាញ​រថយន្ត​ដល់​ពួកគេ​។ យុវជន​នោះបាន​បើកឡាន​ទៅ​ក្លឹប​រថយន្ត​នោះ ហើយ​ងាក​មក​និយាយ​ទៅកាន់​អ្នក​ម្តាយ​របស់គេ​ថា “​អ្នក​គ្រប់គ្នា​នៅក្នុង​ក្លឹប​និយម​រថយន្ត​បានផ្តល់​ប្រាក់​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ចំនួន 100,000$ ព្រោះ​ជា​ប្រភេទ​រថយន្ត​ដ៏​កម្រ​ដែល​ស្ថិតក្នុង​ស្ថាន​ភាពល្អ មាន​សមត្ថភាព​អស្ចារ្យ និង​ពិបាក​រក​ណាស់​”​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះ​អ្នក​ម្តាយ​និយាយថា “​ម៉ាក់​ចង់អោយ​កូន​ដឹងថា កូន​គ្មាន​តម្លៃ​អ្វី​ទេ បើ​កូន​នៅ​ខុស​កន្លែង​”​។ បើ​គេ​មិន​ឲ្យ​តម្លៃ កុំ​ខឹង​គេ នោះ​មិនមែន​មានន័យថា​កូន​មិនល្អ​នោះទេ​។ គឺ​មកពី​ពួកគេ​មិន​ស្គាល់​ពី​គុណ​តម្លៃ​របស់​កូន​។ ហើយ​ថ្ងៃក្រោយ​ពួកគេ​នឹង​ស្តាយក្រោយ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment