បានត្រឹមអាណិត! តារា​កំប្លែង សំប៉ូ លីដា ត្រូវ​រត់​ទៅ​រក​ពេទ្យ​ជាបន្ទាន់ បន្ទាប់ពី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​កំប្លែង និង​សម្ដែង​ជើងចាស់​អ្នកនាង សំ​ប៉ូ លីដា បច្ចុប្បន្ន ​បើទោះជា​ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា កំពុង​ងាក​មក​ចាប់​អាជីព​សិល្បៈ​ជា​បណ្ដើរៗ​ឡើងវិញ​ក៏ពិតមែន​ក្ដី ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​រឿងរ៉ាវ​ជីវិត​ពិត​ហាក់​ពុំ​សូវ​មាន​នរណា​ដឹង​ឡើយ​ថា តារា​ស្រី​មាន​វ័យ​ចំណាស់​រូបនេះ ​កំពុង​រស់​អោប​ជំងឺ​ជាច្រើន​មុខ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង​ថ្មីៗ​នេះ សំ​ប៉ូ លីដា ត្រូវ​រត់ទៅរក​ពេទ្យ​ជាបន្ទាន់ បន្ទាប់ពី​ជំងឺ​របស់​អ្នកនាង​បានធ្វើ​ទុក​ឡើងវិញ ។ ជាមួយគ្នា​នៅ​សរៀល​ថ្ងៃទី​០៨ ខែកុម្ភៈ​នេះ​នាង​បានបញ្ជាក់​ឱ្យ តារា​ញូ​ស៍ ដឹងថា បច្ចុប្បន្ន​នាង​កំពុង​តែមាន​ជំងឺ​ប្រចាំកាយ​ប្រមាណ​ជា​៤​ទៅ​៥​មុខ ក្នុងនោះ​មានដូចជា​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម បេះដូង​ចំហរ ក្រពះ និង​លើសឈាម។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ​បើ​ទោះជា​យ៉ាងណា​អ្នកនាង សំ​ប៉ូ លីដា បាន​អះអាងថា ជំងឺ​ប្រចាំកាយ​ទាំងនេះ​មិនបាន​ធ្វើ​ទុក្ខ​ដល់​ដេក​ដួល​ធ្វើការ​អ្វី​មិនកើត​រហូត​នោះឡើយ ដោយ​វា​ធ្វើ​ទុក​ទៅតាម​ពេលវេលា​នៃ​ការហូ​ច​ចុក​ចំណី ក៏ដូចជា​ការធ្វើការងា​រ​ច្រើនលើក​កម្រិត​តែប៉ុណ្ណោះ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ន​អ្នកនាង សំ​ប៉ូ លីដា ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា កំពុងតែ​សម្ដែង​រឿង​ជាមួយនឹង​បងប្អូន​អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ និង​បម្រើ​ការងារ​ជា​អ្នកចម្រៀង​នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អតីត​តារា​កំប្លែង​រូបនេះ​ក៏​នៅតែ​ទទួល​ការងារ​សិល្បៈ​មួយចំនួន​ដូចជា ច្រៀង​ខន​សឺត សម្ដែង និង​ច្រៀង​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ តែ​ក៏​ទទួល​ចំពោះតែ​ការងារ​នៅ​ជិតៗ និង​ខេត្ត​ក្បែរៗ​ក្រុងភ្នំពេញ​ប៉ុណ្ណោះ៕ ប្រភព ៖ តារាញូស៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment