ទីបំផុត! យុត្ថារា ឆានី ទម្លាយមូលហេតុបង្ខំចិត្តដកខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយពីសិល្បៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីបានបាត់​មុខបាត់មាត់ពីវិស័យភាពយន្ដអស់រយៈពេលជា​ច្រើន​ឆ្នាំ ​តារា​សម្ដែង​​រូប​ស្រស់​សង្ហា និងជាតួ​ឯក​កាល​ពីជាង២០ឆ្នាំមុនលោក យុត្ថារា ឆានី ទីបំផុតទៅថ្មីៗនេះ បាន​ទម្លាយ​នូវមូល​ហេតុមួយចំនួន ដែលធ្វើឱ្យលោកត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​ដកខ្លួនឱ្យកាន់តែឆ្ងាយពីសិល្បៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំណេរមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអតីតតួឯកប្រុសដ៏ពេញនិយមរូបនេះ បាន​លើក​ឡើង​​ឱ្យ​ តារាញូស៍ ដឹងថា ការណ៍ដែលក្លាយជាបុគ្គល​សាធារណៈពិតជាគ្មាន​សេរី​ភាព និងរង​នូវគំ​នាប​​ផ្លូវ​ចិត្តជាខ្លាំង ។ លោកថា គ្រប់ពេលវេលាមានតែការយក​ចិត្ត​មនុស្ស​ទូទៅដាក់​ក្នុង​បេះ​​​ដូង​ខ្លួនឯង ចំណែកមនុស្សទូទៅមិនដែលយក​ចិត្តអ្នកសិល្បៈដូច​ជារូប​លោក​​ដាក់​ក្នុង​បេះដូងពួកគាត់ឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក យុទ្ថារា ឆានី សង្កត់ធ្ងន់ថា៖”កើតមកក្លាយជាបុគ្គលសាធារណៈពិតជាគ្មានសេរីភាពសោះ ហើយរងនូវគំនាបផ្លូវចិត្ត ! មនុស្សទូទៅចង់បានណាស់សេរីភាព? តែត្រូវមានព្រំដែនវាដែរ ។ គ្រប់​ពេលវេលាមានតែយក​ចិត្តមនុស្សទូទៅ​ដាក់ក្នុង​បេះដូងខ្លួនឯង ចំណែកមនុស្សទូទៅ ​មិន​ដែលយកចិត្តយើងដាក់ក្នុង​បេះដូងពួកគាត់ទេ ។ កត្តាទាំងនេះ ហើយដែលធ្វើឱ្យ​ខ្ញុំបង្ខំ​ចិត្ត​ដកខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយពីបុគ្គលសាធារណៈ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក យុទ្ថារា ឆានី បានសុំការអធ្យាស្រ័យ​ចំពោះអ្នក​ដែលគាំទ្រ​ និងធ្លាប់​បាន​គាំទ្រ នាពេលកន្លងមក ដែលរូបលោកបានដកខ្លួនឆ្ងាយពីរង្វង់សិល្បៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមយរៈសំណេរខាងលើនេះបានធ្វើឱ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងបានដឹងកាន់តែ​ច្បាស់​ថា កន្លងមកតារាប្រុសរូបស្រស់សង្ហាលោក យុត្ថារា ឆានី ទំនង​ជារងនូវ​សម្ពាធ​ផ្លូវ​ចិត្តមិនតិចនោះឡើយ ទើបបានជាលោកព្យាយាមដាក់​ខ្លួនឯងឲ្យនៅកាន់​តែឆ្ងាយ​ពីអាពីពមួយ​នេះ ។ បើទោះជាយ៉ាងណាមហាជននៅតែបន្តគាំទ្រ និងព្យាយាមនិយាយលើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​​លោក យុត្ថារា ឆានី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គូររំលឹកថា លោក យុត្ថារា ឆានី ជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញ​មួយរូបនាអំឡុង​ចុងទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​៨០ និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ​៩០ ។ លោកជាតារាប្រុសដែលមានស្នាម​ញញឹមមិនចេះស្ងួត និងជាតួឯកម្នាក់ដែលពោរពេញដោយសមត្ថភាព និង​ទេពកោសល្យ ។ បើទោះជាយ៉ាងណា ភាពល្បីល្បាញរបស់លោក យុត្ថារា ឆានី ក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងៗ គួបផ្សំនឹងកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នលោកកាន់តែឆ្ងាយពីអាជីពសម្ដែង ដោយងាកមកចាប់ជំនួញ និងធ្វើជាថៅ​កែ​ដីឡូតិ៍វិញម្ដង។ ដូចការចង់បាន លោកហាក់កាន់តែឆ្ងាយពីក្រសែភ្នែករបស់ទស្សនិកជន និងអ្នកសារព័ត៌មានហើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពី​តារា​ញូស៍​

ដេីម្បី​កាន់​តែ​ជ្រាប​ច្បាស់​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា​៖

Related posts

Leave a Comment