ពិសេសមែន! ចៅក្រម រៀបការ​ជាមួយ​ចៅក្រម​, លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ដឹក​ដៃ កូនក្រមុំ ហើយ​ពោល​ពាក្យ​ថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអ្នក បាន​ជ្រាប​រួច​មក​ហើយ​ថា កន្លងមក លោកជំទាវ ​ចិត្តធម៌ ​ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ដឹក​ដៃ​កូនក្រមុំ​​ ​រាប់​ភ្លេច​មក​ហើយ ដោយ​ឃើញ​ថា ភាគច្រើន ជា​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​រង្វាន់​សិល្បៈ​ប៉ុណ្ណោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ថ្ងៃនេះ មាន​ភាព​ខុសប្លែក​ពី​ពេល​កន្លងមក ដោយ​លោកជំទាវ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ដឹក​ដៃ​កូនក្រមុំ ដែល​ជា​ចៅក្រម​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​ជា​គូ​ជាមួយ​នឹង​កូនកំលោះ ដែល​ជា​ចៅក្រម សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដូចគ្នា​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បង្ហោះ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​រូបថត​ជាច្រើន​សន្លឹក​ លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត បាន​ពោល​ពាក្យ​ថា « ខ្ញុំ​ដឹក​ដៃ​រាប់​ភ្លេច​ហើយ​តែ​ថ្ងៃនេះ​ដឹក​ដៃ​កូនក្រមុំ ក្មួយ​ស្រី​សាយ ស្រី​ល័ក្ខណ៍ ចៅក្រម​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ជា​គូ​ក្មួយប្រុស អួ​ង វុ​ទ្ធា ចៅក្រម​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដូចគ្នា មីង​សូម​ជូនពរ​ដល់​ក្មួយ​ទាំងពីរ​ក្នុង​ជីវិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​នេះ​សូម​បាន​ជួបតែ​សេចក្ដីសុខ​សេចក្ដី​ចម្រើន ពេញ​មួយជីវិត នឹង​ស្រឡាញ់គ្នា​ដល់​ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេង 29.1.2022»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ដោយឡែក អ្នកនាង ខាត់ សុ​ឃីម ដែល​បាន​ទៅ​ចូលរួម​កាត់សក់​ក្នុង​ពិធី​នេះ ចាប់​ដៃគូ ជាមួយ​លោក ព្រហ្ម ម៉ាញ ហើយ​ជួប​លោកជំទាវ​នោះ ក៏បាន​ពោល​ពាក្យ​ដែរ​ថា «​ថ្ងៃ​ល្អ 29/01/2022 កូន​មាន​និស្ស័យ បាន​ជួប លោកជំទាវ​ម្តាយ ចិត្តធម៌ Hun Sinath ដៃគូ​កាត់សក់​បំពេញ​សិរី​កូនលោក​មេបា ខាត់ សុ​ឃីម លោកពូ Prom Manh»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment