សុខៗ​ស្រាប់​តែ​ សួស វីហ្សា ស្នើសុំឈប់ដាក់សម្ពាធលើសិល្បករដែលធ្វើជំនួញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាចម្រៀង សួស វីហ្សា និងស្វាមី បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេមើលឃើញថា កំពុងតែទទួល​បានជោគ​ជ័យ​​ខ្លាំងលើមុខជំនួញ ។ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យលើជំនួញតូចធំជាច្រើនក្នុងដៃនេះ ប្ដីប្រពន្ធមួយ​គូនេះ​ក៏​​ទទួល​រងនូវសម្ពាធផ្លូវចិត្តមិនតិចពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងនៅថ្មីៗនេះ សួស វីហ្សា បាន​បង្ហាញអារម្មណ៍មួយនៅលើ​បណ្ដាញ​សង្គម ដែលស្ដាប់មើល​ទៅ​ហាក់​មិនសប្បាយ​រីករាយប៉ុន្មានឡើយ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងការលើកឡើង និងការរិះគន់ហួសព្រំដែន​រឿង​សិល្បករ​ធ្វើជំនួញ ។ ដោយនាងបានស្នើសុំឱ្យមហាជនបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធ និងបើកផ្លូវ​ដល់​សិល្បករផ្សេងៗ​ដែលកំពុងប្រឹងប្រែងរកស៊ី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សួស វីហ្សា បាននិយាយថា ទោះជាអ្នកសិល្បៈ ជាតារាល្បីរឺមិនល្បី ពួកយើងសុទ្ធតែ​មាន​គ្រួសារ​ជា​បន្ទុក​ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នា ហេតុនេះចង់សុំឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកចិត្តឱ្យទូលាយ បើកផ្លូវ បើក​ឱកាស ឱ្យតារា​ៗ​ជា​ច្រើនដូចពួកយើង​បានចេញមកធ្វើជំនួញរកស៊ីផង ហើយគួរបញ្ឈប់ដាក់​សម្ពាធ​លើ​ពាក្យថា​ តារា​ពេល​ពិ​បាក​​លើកដៃសុំជំនួយ ពួកយើងជាតារាសព្វ​ថ្ងៃកំពុងតែប្រឹង​ប្រែងរកស៊ីលើ​គ្រប់រូប​ភាព និងមិន​ចង់​លឺ​ពាក្យ​ថា តារាតែងតែសុំជំនួយពីមាត់មហាជនតទៅទៀតទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាស្រីរូបនេះបានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះថា៖ «សូមឈប់ដាក់​សម្ពាធលើពាក្យ​ថាតារាទើ​បតារាលែង​មាន​ឈ្មោះ​ថាពេលពិបាកលើកដៃសុំជំនួយ ពួកយើងជាតារាសព្វថ្ងៃកំពុងតែប្រឹងប្រែងរកស៊ីលើគ្រប់រូបភាព ហេតុតែមិនចង់អោយលឺពាក្យថាតារាតែងតែសុំជំនួយៗពីមាត់មហាជនតទៅទៀតទេ»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀង សួស វីហ្សា បានបន្តអះអាងទៀតថា បើសិនជាសិល្បករមិនថាចាស់ ឬថ្មី​ដែល​​កំពុងតែ​ប្រឹងប្រែងរកស៊ីហើយ គួរបើកផ្លូវឱ្យពួកគាត់រកស៊ីទៅ សំខាន់ឱ្យតែពួកគាត់រកស៊ីស្របច្បាប់ និងគួលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ ។ ដោយនាងនិយាយថា៖ «ចង់​សុំចិត្តបង​ប្អូនទាំងអស់​គ្នា​ថា បើ​ឃើញ​តារា​តារា​ទាំងជើង​ចាស់ទាំងថ្មីពួកគាត់​កំពុង​ប្រឹងប្រែងរកស៊ីហើយ សូមបើកផ្លូវឱ្យគាត់​រក​ស៊ី​ទៅ ឱ្យតារា​គាត់​បាន​ធ្វើការងារផ្សេងៗ​ពីសិល្បៈ​ផង​ទៅ សំខាន់​ឱ្យតែពួកគាត់រក​ស៊ីស្រប​ច្បាប់លើក​ទឹក​ចិត្តគាត់ផង​ទៅ​ចុះ»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា ប្ដីប្រពន្ធ សួស វីហ្សា និងលោក ថមមី បច្ចុប្បន្នបានកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង​នៅលើ​បណ្ដាញ​សង្គម ហើយក៏កំពុងតែជោគជ័យជាមួយនឹងមុខជំនួញធំៗជាច្រើននៅក្នុងដៃផងដែរ ។ ជាក់​ស្ដែង​ថ្មីៗនេះ ប្ដីប្រពន្ធមួយគូនេះទទួលលុយជាច្រើនពីអ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ក្រោយសហការគ្នា​លក់អាហារបំប៉នសុខភាព ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមួយរយៈចុងក្រោយនេះ សួស វីហ្សា និងស្វាមី ហាក់រយាលខ្លាំងពីអាជីពសិល្បៈ ពោលគឺ​រយៈ​ពេល​ប្រមាណជាង១ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អ្នកទាំងពីរមិនដែលឡើងឆាកទូរទស្សន៍ ឬឡើងឆាក​ប្រគុំតន្រ្តីនានា​សោះឡើយ ។ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែម និងភាសា​ជាប្ដីប្រពន្ធ​គំរូ​ជាញឹក​ញយនៅលើបណ្ដាញសង្គម ៕ប្រភពពី​តារា​ញូស៍​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment