ករុណា ពេជ្រ និមន្ដព្រះសង្ឃ៧៥អង្គធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនឪពុកនៅស្រុកកំណើត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប១០០ថ្ងៃនៃការលាចាកលោកទៅកាន់លោកខាងមុខរបស់ឪពុក តា​​រា​ចម្រៀង ករុណា ពេជ្រ បានរៀបចំធ្វើបុណ្យ​និមន្ត​ព្រះសង្ឃ​ជាច្រើន​អង្គ ដើម្បី​រាប់​បាត្រ និងឧទ្ទិស​កុសល​​ជូន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិធីធ្វើបុណ្យនេះ គឺ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ស្រុក​​បាភ្នំ ខេត្ត​ព្រៃ​វែង ដែល​ជាទីកំណើតរបស់ឪពុកលោក ករុណា ពេជ្រ ។ ហើយការណ៍ដែល​និមន្ត​ព្រះ​​សង្ឃ​រហូត​ចំនួន​៧៥​អង្គ​ដើម្បីធ្វើការរាប់បាត្រនោះ ករុណា ពេជ្រ ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរថា គឺធ្វើទៅ​តាម​អាយុឪពុកលោកផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាច្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនរូបនេះបានអះអាងទៀតថា ពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបមួយរយ​ថ្ងៃ​នៃ​ការចែកឋានរបស់ឪពុកនេះ មិនបានអញ្ជើញភ្ញៀងកិត្តិយសដើម្បីទៅចូលរួមឡើយ ដ្បិតទីតាំងនៃការប្រារពធ្វើបុណ្យហាក់នៅឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការរូលរួមពីសំណាក់អ្នកស្រុកភូមិជិតៗនោះតែប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករុណា ពេជ្រ បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំបាទក៏សូមអភយ័ទោសចំពោះបងប្អូន មិត្តភក្តិ ពូមីង និង Friend ក្នុង Facebook ជាច្រើន ដែលមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមពិធីបុណ្យ១០០ថ្ងៃប៉ា យ៉ាង​ច្រើន ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំធ្វើនៅឯស្រុកកំណើតប៉ា ដូច្នេះពិតជាមិនហ៊ានរំខាន និង អញ្ជើញ​បង​ប្អូនមិត្តភក្តិដោយសារឆ្ងាយ ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមសម្តែងនូវទឹកចិត្តអរគុណយ៉ាងខ្លាំង សម្រាប់​​ការស្រលាញ់រាប់អានចំពោះខ្ញុំ និងប៉ា»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា ឪពុកតារាចម្រៀងលោក ករុណា​ ពេជ្រ លោក ម៉ុក សាខន បានទទួល​មរណ​ភាព​​កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដោយជំងឺប្រចាំកាយ ។ ដោយកាលណោះ ករុណា ពេជ្រ បានចំណាយ​ថវិការ​ហូត​ខ្ទង់១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យ​សពជូន​ឪពុក​ជាលើកចុងក្រោយ ដែលក្នុង​នោះបូក​បញ្ចូល​ទាំង​គ្រឿងឧបភោគបរិភោគទទួល​ភ្ញៀវ​ដែល​ទៅចូលរួមរយៈ​ពេល​៧ថ្ងៃ និងគ្រឿងសម្ភារៈ​សម្រាប់​​បញ្ចុះ​សព​ឪពុកដូចជា ម៉ុង និង​ក្ដារថ្លៃៗជាដើម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះជាយ៉ាងណា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ករុណា ពេជ្រ ក៏បាននិមន្ត​ព្រះ​សង្ឃ​​ចំនួន៧៥អង្គធ្វើបុណ្យ​រាប់បាត្រ និងឧទ្ទិសកុសលជូនលោក ម៉ុក សាខន ដែល​ជា​ឪពុកជាថ្មីម្ដងទៀតគម្រប់មួយរយថ្ងៃ ។ ហើយពិធីបុណ្យនេះធ្វើឡើងនៅឯស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment