ខាត់សុខឃីមត្រៀមភ្លេងឆៃយ៉ាំអបអរម្ដាយជាប់ទៅអាមេរិក…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាពហុជំនាញអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបង្ហាញក្ដីរំភើប​រីក​រាយ​យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម បន្ទាប់ពីម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកនាង​បានជាប់ឈ្មោះ​ទៅរស់​នៅ​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយជាមួយវីដេអូនខ្លី ដែលមានការរាំច្រៀងអមដោយភ្លេងឆៃយ៉ាំចាំទទួលនៅមុខផ្ទះយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនោះ ខាត់ សុឃីម បានភ្ជាប់​សំណេរខ្លីមួយឱ្យដឹងដូច្នេះថា៖ «ម៉ែ ប្រឡងជាប់ទៅ USA ហើយ យេ» ។ ដូចគ្នា​ដែល​ប្អូន​ស្រី​របស់អ្នកនាង​ក៏​បង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបដែរថា៖ «អបអរសាទរអ្នកម្ដាយ​សម្ភាស​ជាប់ទៅរស់នៅ USA ហើយ ជូន​ពរ​អ្នក​ម្ដាយមានសុខភាពល្អណា My love» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងជាមួយនោះដែរ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ក៏បានប្រាប់ឱ្យតារាញូស៍ដឹងទៀតថា ម្ដាយរបស់អ្នកនាងនឹងត្រូវ​ឡើង​យន្ដហោះ​នៅ​កំ​ឡុង​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីប្អូនស្រីទី៥ ខាត់ ស្រីវង ឡើងមកទទួលនៅកម្ពុជា ។ ហើយការណ៍នេះធ្វើអ្នកនាងរំភើប​ជា​ខ្លាំង​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បាននិយាយថា៖ «និយាយរួមទៅ ខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្លាប់ទៅអាមេរិកទេ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ទៅស្ទើរ​គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ខ្ញុំសម្ភាសន៍ច្រើនដងច្រើនសារ តែនៅព្រឹកមិញខ្ញុំរំភើប​ខ្លាំងរហូត​ដល់​ថ្នាក់​ចង់​ខ្យល់​ចាប់ និយាយមែន!» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនស្រីច្បងក្នុងត្រកូល ខាត់ រូបនេះ បានអះអាងទៀតថា មូលហេតុដែលម្ដាយរបស់​ខ្លួនសម្រេច​ទៅ​​​រស់​​​នៅ​អា​មេ​រិក ដោយសារតែចៅ ព្រោះគាត់ស្រលាញ់កូន និងចៅរស់នៅទីនោះ ។ ហើយអ្នកនាងក៏​មិនចង់​ឱ្យម្ដាយខុស​ម្ដង​ទៀត​​​ដែរ ព្រោះកាលឪពុកខុសម្ដងរួចមកហើយ ហើយម្ដាយក៏ចាស់ទើបចង់បានបំពេញបំណង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាត់ សុឃីម និយាយថា៖ «មូលហេតុតែមួយទេ គឺគាត់ស្រលាញ់កូនស្រីគាត់ខ្លាំងណាស់ កូនស្រីគាត់​នៅ​អាមេរិក​ហ្នឹង ហើយគាត់ចង់ទៅនៅអាមេរិកដោយសារតែចៅទេ គាត់ស្រលាញ់កូន ស្រលាញ់ចៅ ។ អញ្ចឹង​​ហើយខ្ញុំខ្លាចម៉ែខ្ញុំដូចថា! និយាយមួយម៉ាត់ទៅ ឪពុកខ្ញុំខុសមួយហើយ អញ្ចឹងយើង​ឃើញ​ម៉ែ​ចាស់​ហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឱ្យម្ដាយខ្ញុំគាត់បានបំពេញបំណងគាត់» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពី​តារា​ញូស៍​

Related posts

Leave a Comment