រន្ធ.ត់ណាស់​!​ ទេវតា​លើដី ទ្រី ដា​ណា ត្រូវគេ​ព្រួត​គ្នា​ទាំង​គ្រួសារ​មក​ធ្វើបាប​, អ្នកស្រី រៀប​រាប់ទាំង​ទឹកភ្នែក​ថា​…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រី ទ្រី ដា​ណា ដែល​អ្នកគាំទ្រ​មួយ​ចំនួន​ដាក់​រហស្សនាម​ថា ជា​«​ទេវតា​លើ​ដី​»​នោះ នៅរសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ ​បាន​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ខឹង​ស្ទើរ​ស្ទះ ​ក្រោយ​ត្រូវ​គេ​ព្រួត​គ្នា​ទាំង​គ្រួសារ​មក​​ធ្វើបាប​ខ្លួន​នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រី បាន​បង្ហោះ​សារ​រៀប​រាប់ទាំង​ទឹកភ្នែក​ដូច្នេះ​ថា «​កុំ​ឃើញ​ខ្ញុំ​ក្បាល​មួយ​ម្នាក់ឯង ចង់​ព្រួត​គ្នា​ទាំង​គ្រួសារ​មក​ធ្វើបាប​ខ្ញុំ ហេតុ​អី​មករក​រឿង​ខ្ញុំ​ទាំង​គ្រួសារ មិនអោយ​សុខ​ទាំងអស់គ្នា​។ ស្អ​.​ប់វ​ប្បធ​ម៌​អន្តរាគមន៍ ស្អ​.​ប់​រឿង​ប្រាប់ថា​មិន​អី​ទេ​ហ្នឹង បាន​គេ​ចេះតែ​ធ្វើបាប​មនុស្ស​ស្រី វ៉ៃ​ដំ ច្រំ​ធាក់ ហិ​.​ង្សា​គ្រប់យ៉ាង ហើយ​អោយនៅ​ទ្រាំ​ទៀត​»​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកស្រី បន្តថា «​សា​.​ហាវ​ណាស់ ប្រើ​កាំ​.​ភ្លើង​.​ភ្ជង់ គំ​.​រាម​ស​.​ម្លា​ប់ ធ្លាប់​វ៉ៃ​.​ដំ​ទាំង​កូន​នៅក្នុង​ពោះ ដល់​ហើយ​មាន​អ្នក​អន្តរាគមន៍ មក​ថា​មិន​អី​ទេ មនុស្ស​ស្រី​ចាំតែ​រង.គ្រោះ​ចឹ​ង​មែន​??? ខឹ.ង​ណាស់ ស្ទើរ​ស្ទះ​ហើយ​»​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រី បាន​បន្ថែមទៀតថា «​ចង់ដឹងថា​អ្នកណា អន្តរាគមន៍​ជួយ​មនុស្ស​បែបនេះ ចង់ឃើញ​មុខ​ណាស់​? មាន​យុត្តិធម៌​ខ្លះ​ទេ សម្រាប់​មនុស្ស​ស្រី​ក្បាល​មួយ​តែឯង​នេះ​???? កាលពី​ថ្ងៃទី​១៧ ខែ​៦ ឆ្នាំ​២០២១ ថ្មីៗ​នេះ ពូ​ម៉ៅ​គាត់​វ៉ៃ​ខ្ញុំ​នៅ​សៀមរាប ចង់​សម្លា.ប់​ខ្ញុំ ទាំង​ខ្ញុំ​កំពុង​វះ.កាត់​ទៀត ទើប​មិនអាច​ទ្រាំ​បាន​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​ចុងក្រោយ អ្នកស្រី បានធ្វើការ​សុំទោស​អ្នកគាំទ្រ ចំពោះ​ការ​ដាច់ចិត្ត​ទម្លាយ​រឿង​នេះ​ថា «​តូចចិត្ត​ណាស់ សុំទោស ពុក​ម៉ែ បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា​ផង​ បើ​នាង​ខ្ញុំ​មិន​រង​សំ.ពាធ​ខ្លាំងពេក នាង​ខ្ញុំ​ក៏​មិន​បង្ហោះ​ទៀត​ដែរ តែ​នេះ​ហួសហេតុ​ខ្លាំងណាស់ ដែល​អន្តរាគមន៍​ជួយ​មនុស្ស​ខូច​»៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment