ខកចិត្ត​ស្រីៗពេលឃើញអាយដលចេននិងគូស្នេហ៍ភ្ជាប់ពាក្យ……

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ តារាចម្រៀង សមាជិកក្រុម Nevermind លោក ចេន បានបញ្ជាក់ប្រាប់មហាជន ជាពិសេសហ្វេនៗទាំងអស់​​ឱ្យ​បានជ្រាបថា លោក និងគ្រូស្នេហ៍នឹងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នានៅថ្ងៃ០៧ មករា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ក្នុងថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោក ចេន និងគូស្នេហ៍ បានសម្រេចភ្ជាប់ពាក្យនឹងគ្នាហើយ ដោយអ្នកទាំងពីរបានរៀបចំខ្លួនបានយ៉ាងសមសួន និងស្រស់បស់ខ្លាំងណាស់ ព្រមទាំងមានសាច់ញាតិ្តទាំងសងខាងមកចូលរួមអបអរ នៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យខ្នាតតូចបែបគ្រួសារនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

យ៉ាងណាមិញ អ្នកគាំទ្រក៏បានជូនពរជ័យដល់អ្នកទាំងពីរ ស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងផងដែរ៕

សូមចូលទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=813,q=100/cf/cfa749a9e5d68f1559ba48fd9f73d9c29bc6a546.jpg
  លោក ចេន
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=867,q=100/87/87fa0885dea37be344d4e43c909b77a664396f16.jpg
  លោក ចេន និងក្រុមគ្រួសារ
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=867,q=100/75/75cd0c128f2dccf05a136c39167d42a1d13e8890.jpg
  លោក ចេន និងក្រុមគ្រួសារ
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=488,q=100/91/91e452918fef8856801ae3381b295e2d292caf7b.jpg
  លោក ចេន និងក្រុមគ្រួសារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment