លេងមិនចេះគិតគឺបែបនេះ!កក្កដាសុភ័ណ្ឌចេញមុខនិយាយបែបនេះក្រោយសិប្បកម្មស្រ៊ុនងួនបង្ហោះក្នុងហ្វេសប៊ុកដោយសាររឿង..….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្នំពេញ៖ នាពេលថ្មីៗនេះ អន្ទិត កក្កដា សុភ័ណ្ឌ បានបង្ហោះសារសុំទោសជាសាធារណៈ ជុំវិញការបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងនិម្មិតសញ្ញារបស់សិប្បកម្មផលិតសៀវភៅ ស្រ៊ុន ងួន ចូលទៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែក ខណៈពេលនេះ អន្ទិត កក្កដា សុភ័ណ្ឌ បានសរសេរសារបញ្ជាក់ពីកំហុសរបស់ខ្លួន ដោយបានប្រើប្រាស់ Logo របស់ស្រ៊ុន ងួន ដោយឥតមានការអនុញ្ញាត្តិ ដោយខ្លឹមសារទាំងមូលមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុង Telegram ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរហ័ស

ដោយក្ដីគោរពរាប់អានអំពី ខ្ញុំបាទ កក្កដា សុភ័ណ្ឌ កាលពីម្សិលម៉ិញ ខ្ញុំបាទ បាន ផុស រូបភាពខ្ញុំបាទ ចំនួន ៨សន្លឹក ដោយមាននិម្មិតសញ្ញារបស់សិប្បកម្ម ផលិតសៀវភៅ ស្រ៊ុន ងួន ដោយមាន ភ្ញាប់ឃ្លាសេចក្ដីថា (មានសៀវភៅត្រៀមចូលរៀនឬនៅ boy boy ចាំជេចែក?) ដែលមានការចែករំលែកពីសំណាក់បងប្អូនមហាជន ធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែន រហូតធ្វើឱ្យម្ចាស់សិប្បកម្មមិនពេញចិត្ត ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន និង ជូនដំណឹងផ្សេងៗ ខ្ញុំបាទ សូមជំរាបជូនវិញថា កាលពីម្សិលម៉ិញ នេះមាន គណនី ហ្វេសបុកមួយ ឈ្មោះ រស្មី បាន កាត់តរូបភាពរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទដោយមានភ្ជាប់ នូវ និម្មិតសញ្ញារបស់ សិប្បកម្មស្រ៊ុន ងួន ដែលមិនបានអនុញ្ញាតពីរូបខ្ញុំដូចគ្នា ។ ដូចច្នេះក្នុងករណីដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ ឬ អាជីវកម្ម របស់សិប្បកម្ម ស្រ៊ុន ងួន ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ សូមសេចក្ដីអនុគ្រោះពីសំណាក់ម្ចាស់សិប្បកម្មផងបាទ ព្រោះខ្ញុំបាទមិនមានបំណងណាមួយដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់នោះទេ ។សូមលោក លោកស្រី ម្ចាស់សិប្បកម្ម មេត្តាយោគយល់ដោយសេចក្ដីអនុគ្រោះអំពីខ្ញុំបាទ
ខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបជូន ម្ចាស់គណនី ហ្វេសបុកឈ្មោះ រស្មី ឱ្យបានជ្រាបផងថា លើកក្រោយបើយករូបខ្ញុំបាទ ទៅកាត់ត ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដទៃ ខ្ញុំបាទនិងចាត់ចែងតាមផ្លូវច្បាប់ មិនអាចលើកលែងបាននោះទេ សូមទទួលជ្រាបដោយការគោរពរាប់អាន

សូមចូលទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=652,q=100/fe/fe3e31aa8a86717b488ae4c574abac6ca542ecf6.jpg
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=1156,q=100/f8/f874f3c0ff3a87f008d1663d95bfe1798f970aa3.jpg
https://s9.kh1.co/__image/w=650,h=919,q=100/52/5202a1f8360bcfedc650c54dd79eca2a926996a2.jpg

Related posts

Leave a Comment