ដល់ផ្លូវបំបែក! ពូម៉ៅថា មានន័យអីទៀតបើគេមិនប្រណីផង, អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ថា ធ្វើតាមចិត្តចង់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈ​ចុងក្រោយ​នេះ រឿងរ៉ាវ​អ្នកស្រី ទ្រី ដា​ណា និង​ពូ​ម៉ៅ កំពុង​ផ្ទុះ​កក្រើក​ឡើងវិញ ក្រោយពេល​អ្នកស្រី ទ្រី ដា​ណា ឡាយ​វីដេអូ យំ​សស្រាក់​រៀបរាប់​រឿង​ក្នុង​ចិត្ត ដែល​លាក់​ទុក​អស់​រយៈពេល​ជា​យូរ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពូ​ម៉ៅ ធ្វើបាប​អ្នកស្រី​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវ​ស្នេហា​របស់​អ្នកស្រី ទ្រី ដា​ណា និង​ពូ​ម៉ៅ មានការ​យំយែក​រឿង​ខ្លួន ដោយ​ពូ​ម៉ៅ បាន​ឡាយ​វីដេអូ យំ​គគ្រូក កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​នឹក​ប្រពន្ធ​កូន និង​ចង់​ជួបជុំ​គ្រួសារ​ឡើងវិញ ដោយ​សង្ឃឹមថា ភរិយា​ខ្លួន​ឃើញ​វីដេអូ​ហើយ ព្រម​លើកលែងទោស​ឲ្យ ដើម្បី​សុភមង្គល​គ្រួសារ​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងាក​មក​អ្នកស្រី ទ្រី ដា​ណា នៅពេលនោះ ហាក់​ផ្ដល់​ភ្លើង​ខៀវ និង​ទុក​ឱកាស​ឲ្យ​ខ្លះ​ហើយ តែ​ដោយសារតែ​អ្នកស្រី អះអាងថា សាច់ញាតិ​ពូ​ម៉ៅ តាម​បំបែក​បំបែក ចាក់រុក​នោះ ទើប​អ្នកស្រី លែង​ទុក​ឱកាស រួមផ្សំ​នឹង​សារ​មួយចំនួន​របស់​ពូ​ម៉ៅ ផង ទើប​អ្នកស្រី ឡាយ​វីដេអូ យំ​គគ្រូក​ដូចគ្នា កាលពី​ថ្ងៃទី​២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុង​ការ​ឡាយ​នៅពេលនេះ អ្នកស្រី បាន​យំ​រៀបរាប់​រឿង​ពូ​ម៉ៅ ប្រើ​ហិ​,​ង្សា​លើ​អ្នកស្រី​, ពូ​ម៉ៅ មិន​ស្រឡាញ់​ប្រពន្ធ​កូន​នោះទេ ស្រឡាញ់​តែ​ទ្រព្យ​ប៉ុណ្ណោះ​,​ហើយ​ទ្រព្យសម្បត្តិ ដែល​ពូ​ម៉ៅ ទាមទារ​តាមរយៈ​តុលាការ​នោះ ក៏​អ្នកស្រី ថា មិន​ឲ្យ​នោះដែរ ដោយសារតែ​ពូ​ម៉ៅ ត្រចៀកស ជឿ​បងប្អូន អត់​ស្គា​ល់ស អត់​ស្គាល់​ខ្មៅ​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះ​ពូ​ម៉ៅ​វិញ បើ​ផ្អែក​តាម​ការ​បង្ហោះ​សារ​នៅលើ​បណ្ដាញ​សង្គម​វិញ ហាក់បីដូចជា មិន​ដាច់​អាល័យ​ពី​ប្រពន្ធ​កូន​ឡើយ នៅតែ​នឹក ស្រឡាញ់​ប្រពន្ធ​កូន​ជានិច្ច តែ​ម្ខាង​បងប្អូន​, ម្ដាយ ម្ខាង​ទៀត​ប្រពន្ធ បើ​ពួកគេ​មិនត្រូវ​គ្នា​បែបនេះ ក្នុងនាម​ជា​ប្ដី ជា​កូន បង​បងប្រុស​នោះ ពិតជា​ពិបាក​ក្នុង​សម្រេចចិត្ត​ខ្លាំងណាស់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ពូ​ម៉ៅ បាន​ថត​វីដេអូ បង្ហាញ​ទូរ​សព្ទ​របស់លោក មាន​បិទ​រូប​ប្រពន្ធ គ្រង​ឈុត​អប្សរា​​ នៅ​ខាង​ខ្នង​ទូរ​សព្ទ ហើយ​នៅ​Home Screen មាន​តាំង​រូបលោក ជាមួយ​ប្រពន្ធ​ ដែល​បង្ហាញ​ថា លោក​មិន​អស់​អាល័យ​នោះ​ឡើយ​។​ បង្ហោះ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​វីដេអូ​នោះ ពូ​ម៉ៅ ដាក់​Caption​យ៉ាង​អស់​សង្ឃឹមថា «​មានន័យ​អី​ទៀត បើ​គេ​មិន​ប្រណី​ផង​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែក​អ្នកស្រី ទ្រី ដា​ណា វិញ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ បាន​បង្ហោះ​រូបថត​១​សន្លឹក ហើយ​បញ្ជាក់ថា «​ចាប់ផ្ដើម​ថ្ងៃ​ថ្មី​នៃ​ឆ្នាំ​២០២២ ឃើញ​អត់ ពេលវេលា​ដើរ​លឿន​ណាស់ រហូត​ពេលខ្លះ យើង​សោកស្ដាយ រឿង​ដែល​មិនបាន​ធ្វើ មិនបាន​បំពេញ​តាម​បេះដូង​ខ្លួនឯង តែ​ចាប់ពីពេលនេះ សន្យាថា មិន​ធ្វើឱ្យ​ខ្លួនឯង​ខូចចិត្ត​ទៀត​ទេ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រីបន្តថា «ធ្វើ​អ្វី​តាមចិត្ត​ចង់ ផ្ដល់​ការស្រលាញ់ ការគោរព និង​ស្មា​ម​ញញឹម​ដល់​មនុស្ស​ជុំវិញខ្លួន​។ ខំប្រឹង​ធ្វើការ រកស៊ី ដើម្បី​ជីវិត មាន​ពេលវេលា​ខ្លះ ក៏​ឆ្លៀត​សប្បាយ ដើម្បីឱ្យ​ជីវិត​មានន័យ​។សង្ឃឹមថា គ្រប់គ្នា​នឹងមាន​សុភមង្គល​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី មាន​ក្ដី​ស្រលាញ់​បរិសុទ្ធ អាច​សប្បាយ​ជាមួយគ្នា​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រប់ពេល​ផ្ដាំ​ទៅគ្រប់​គ្នា ពេលវេលា​ដើរ​លឿន​ណាស់ កុំ​រស់​ត្រាំត្រែង​ក្នុង​ទុក្ខ​កង្វល់​ច្រើនពេក រៀន​ស្រលាញ់​ខ្លួនឯង​អោយ​ច្រើនៗ ធ្វើតាម​បេះដូង​ខ្លួនឯង​អោយ​ច្រើនៗ​។ អ្នកណា​ស្រលាញ់​យើង យើង​ស្រលាញ់​វិញ អ្នកណា​អោយ​តម្លៃ​យើង លះបង់​ដើម្បី​យើង យើង​ក៏​ផ្ដល់​តម្លៃ​អោយគេ​វិញ​ដូចគ្នា តែបើ​គេ​មើលមិនឃើញ​តម្លៃ យើង​ក៏​មិនគួរ​នៅ​ទៀត​ដែរ​»៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment