ចប់បាត់! ហ្វីយ៉ាតា ទម្លាយ​គ្មាន​សល់ រឿង ​ហេង វិទូ ដាច់​ចិត្ត​បង្ហោះ​សារ​បែក​គ្នា និង​ផ្ដាំ​ទៅ​មនុស្ស​ស្រី​គ្រប់រូប​ថា..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ត បានជ្រាបរួចមកហើយថា កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ លោក ហេង វិទូ និងថ អ្នកនាង ហ្វីយ៉ាតា បានចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាឡើងវិញ ក្រោយចំណងស្នេហារបស់ពួកគេធ្លាប់បែកបាក់គ្នាតាំងពី៦ឆ្នាំមុននោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលកំពុងស្រឡាញ់គ្នាសុខៗ ស្រាប់តែ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ លោកហេង វិទូ បានប្រកាសជាសាធារណៈថា លោក និងហ្វីយ៉ាតា បែកគ្នាហើយ កំហុស​ទាំងអស់​ ​មកពី​លោក ​​លួច​ទាក់ទង​មនុស្ស​ស្រី​ផ្សេង គ្មាន​គុណ​ធម៌។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា ក្រោយលោក ហេង វិទូ ប្រកាសបែបនេះ ស្រាប់តែហ្វីយ៉ាតា បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយ ទម្លាយពីមូលហេតុ ដែលលោក ហេង វិទូ បង្ហោះ សារភាពពីកំហុសរបស់ខ្លួន ឲ្យមហាជនបានដឹងជាសាធារណៈនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វីយ៉ាតា បានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា «It’s not even funny… some of you drop a funny sh!t a$$ cmt. Do you think I’m that free to play this kind of stupid prank? រាល់ថ្ងៃ​ខ្ញុំ​រវល់​ធ្វើការ​រកស៊ី​ណាស់​មិនមាន​ពេល​មកលេង Prank លុប​ដូច​កូនក្មេង​ទេ​. ផ្ដាំ​ទៅ​មនុស្ស​ស្រី​យើង​គ្រប់គ្នា​ឲ្យ​ដឹងខ្លួន​ថា​ កុំ​យក​សេចក្ដីសុខ​ខ្លួនឯង​ទៅ​ផ្ញើ​នឹង​អ្នកដទៃ​ព្រោះ​គេ​មិនបាន​ស្មោះត្រង់​ជាមួយ​យើង​គ្រប់ពេល​នោះទេ​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំ​រស់​ពឹង​ដង្ហើម​អ្នកណា​ទាំងអស់​ ត្រូវ​រៀន​រស់​ដោយ​ខ្លួនឯង​រឹងមាំ​ដោយ​ខ្លួនឯង គេ​ទៅ​ក៏​យើង​មាន​ប៉ុណ្ណឹង​គេ​នៅ​ក៏​យើង​មាន​ប៉ុណ្ណឹង ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​មិន​ធ្វើឱ្យ​យើង​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ស្ដាយ​ក្រោយពេល​នរណា​ម្នាក់​ក្បត់​យើង​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវ​ចាំ​ថា​មិន​ថា​អ្នក​ស្អាត​,​ខ្លាំង​, ពូកែ​ប៉ុណ្ណា​ទេ ​មនុស្ស​បើ​គេ​ចង់​ក្បត់​ហើយ ​ទោះបី​យើង​ឱ្យគេ​អង្គុយ​នៅលើ​បល្ល័ង្ក​ទៀត ​ក៏​គេ​នៅតែ​ក្បត់​ដែរ​. គ្មាន​មនុស្ស​ស្រី​ណា​ចង់​មាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​ច្រើនដង​នោះទេ ​ប៉ុន្តែ​ឲ្យ​គេ​នៅ​យ៉ាងម៉េច​ បើ​មនុស្ស​ប្រុស​មួយចំនួន​មិន​ឲ្យ​តម្លៃ​ និង​តែងតែ​បំផ្លាញ​ផ្លូវចិត្ត​របស់​នាង អញ្ចឹង​ហើយ​មនុស្ស​ស្រី​មាន​សិទ្ធិ​ដើរចេញ​ និង​ជ្រើសរើស​អ្វី​ល្អ​សម្រាប់​ខ្លួន​គេ​ដូចគ្នា​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមែន​រាល់​ការ​បែក​គ្នា​ទាំងអស់​ឬ​ឱ្យតែ​ដឹងថា​ មនុស្ស​ស្រី​ម្នាក់​នោះ​ មាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​ច្រើន​គឺ​សុទ្ធតែ​មនុស្ស​មិនល្អ​ទេ​ ពេលខ្លះ​នាង​វិញ​ទេ​ ដែល​ជួប​មនុស្ស​មិនល្អ​ក៏​ថា​បាន​… ខ្ញុំ​ពិតជា​ចង់​សើច​មនុស្ស​ប្រុស​មួយចំនួន​មែន សុខចិត្ត​រុះ​រើ​​​វ៉ៃ​ផ្ទះ​ធំ​ចោល​ ហើយ​ទៅ​សង់​តៀម​ស្រា​ផឹក​ជាមួយ​ស្រី​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំ​ចង់​បន្ទោស​មនុស្ស​ស្រី​ប៉ុន្មាន​នាក់​នោះ​ដែរ​ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​គិត​ឡើងវិញ​ថា​ មកពី​ខាង​ប្រុស​របស់​យើង​ទេ​ដែល​បើកដៃ​ឲ្យ​គេ​ចូល​មក​បាន​. ធម្មតា​ទេ​បើ​ទ្វារផ្ទះ​យើង​បើកចំហ​ដាក់​ផ្លាក​ថា Welcome ហើយ​ពួក​ចោរ​វា​ប្រាកដជា​ដើរ​ចូលមក​សាក​ហើយ​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​ជ្រុល​ជា​វា​លួចបាន​របស់​ពីក្នុងផ្ទះ​ទៅហើយ​យកទៅអោយ​ឆ្ងាយ​ចុះ ខ្ញុំ​មិន​ទៅរក​យកមក​វិញ​ទេ ហើយ​ខ្ញុំ​នឹង​ចាក់សោ​ទ្វារផ្ទះ​របស់ខ្ញុំ​ឱ្យ​ប្រយ័ត្ន​លើក​នេះ ​មិន​ឲ្យ​មាន​មនុស្ស​ប្រភេទ​នេះ​មក​សំងំ​នៅបាន​ទៀតឡើយ​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុំ​បញ្ជាក់ថា​គាត់​បង្ហោះ​នេះ ​ក៏​ដោយសារតែ​ការដោះដូរ​មិន​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បញ្ចេញ​នូវ​ផុស​តាង​ដែល​ខ្ញុំ​មាននៅ​ក្នុង​ដៃ ដូច្នេះ​ហើយ​មនុស្ស​ស្រី​ប៉ុន្មាន​នាក់​នោះ​កុំ​ទាន់​សប្បាយ​អរ​អី Cus I know you and I know everything. Hi bishhhh merry Christmas to you. ត្រូវ​ចាំ​ថាបើ​ខ្ញុំ​មិន​មាន​ភស្តុតាង​គ្មាន​ថ្ងៃ​គេ​ទទួលកំហុស​នេះ​ទេ . One more thing don’t even make fun of the Christmas gift cus I fking bought myself a fking BMW bish…. So you better shut tf up.»។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ហ្វីយ៉ាថា បានបញ្ជាក់ទៀតថា «ហេតុអីត្រូវខូចចិត្ត បើយើងបាត់បង់មនុស្ស ដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះយើងហ្នឹង តែគេទៅវិញទេ ដែលបាត់បង់មនុស្ស ដែលស្រលាញ់គេ.
វាគឺជាកាដូដ៏ល្អបំផុត ដែលយើងត្រៀមខ្លួនដើរចូលទៅក្នុងឆ្នាំថ្មីដោយគ្មានស្នែងនៅលើក្បាល. ភាពស្មោះត្រង់មិនពិបាកធ្វើទេ គ្រាន់តែមនុស្សខ្លះជ្រើសរើសយកការកុហកបោកប្រាស់.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននឹងចាកចេញពីអ្វីមួយខ្ញុំព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយ ដូច្នេះពេលណា ដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាដើរចេញគឺជាពេលដែលខ្ញុំគ្មានពាក្យថា ស្ដាយក្រោយទេ.
ការបែកបាក់ខ្លះមិនប្រាកដថា សុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបែកបាក់ខ្លះគឺជាសំណាងរបស់អ្នកទៅថ្ងៃមុខក៏ថាបាន. ត្រូវចាំថាអ្នកធ្វើឲ្យទឹកភ្នែករបស់មនុស្សដែលស្មោះត្រង់និងស្រលាញ់អ្នកចេញពីចិត្តស្រក់ច្រើនកម្រិតណា ខ្លួនអ្នកក៏ហែលទឹកភ្នែកនោះលែងរួចដូចគ្នា… And yeah… you don’t deserve this fancy Fi..,​ you deserve a h e….»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment