ថ្ងៃមង្គលផង! ក្រោយ​Love Riyaឡាយ​បកស្រាយ​រឿង​មិន​ប្រាប់​ការ, ម៉ូលីកា ប្រកាស​ក្ដែង​ៗ​ថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១នេះ ពេល​ឡាយ​បង្ហាញ​ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​មង្គលការ​របស់ខ្លួន ​និង​លក់ផលិតផលនោះ ស្រាប់តែ​មាន​អ្នកគាំទ្រជាច្រើន សួរនាំ​ពីរឿងមិនប្រាប់ការគេ ទើបLove Riya បញ្ជាក់​ពី​មូលហេតុខ្លះៗជុំវិញរឿង​នេះ ដូចជា​រឿងរ៉ាវ​ជាមួយ​ខ្លួន ​កើត​ឡើង​នៅ​កំពត, រឿង​បាញ់រូបជាដើម បើទោះ មាត់នាងនិយាយថា មិនធ្វើការបកស្រាយអ្វីក៏ដោយចុះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Love Riyaបានបកស្រាយថា អ្វីដែល​គេ​ធ្វើ​ដាក់ខ្លួន​ម្ដង អត់​ប្រកាន់​ទេ ២​ដង​អត់​ប្រកាន់​ទេ តែ​ចូលដល់​៣​ដង​ហើយ ខ្លួន​ប្រកាន់​ហើយ​។ ខ្លួន​មិន​ឈ្លោះ ខ្លួន​មិន​ខឹង តែ​ខ្លួន​មិន​រាប់​។ គ្រាន់តែ​ខ្លួន​អត់​រាប់​អ្នក ដែល​ធ្វើ​អាក្រក់​ដាក់ខ្លួន​ខុស​ដែរ​?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Love Riya​បញ្ជាក់ទៀតថា ភ្ញៀវ​ណា ដែល​ខ្លួន​អត់​ចង់​រាប់ ខ្លួន​អត់​ហៅ​នោះទេ ហើយ​ភ្ញៀវ​ខ្លះទៀត​ខ្លួន​រាប់​ដែរ តែ​អត់​ហៅ​ដោយសារតែ​ខ្លួន​ធ្វើ​លឿន​ពេក ប្រថុចញ៉ុច​។ អ្នក​ខ្លះទៀត ខ្លួន​អត់​ហៅ ដោយសារ​ធ្វើ​អាក្រក់​ដាក់ខ្លួន​ច្រើនពេក ធ្វើ​ម្ដង​លើកលែង​ឲ្យ តែ​២​ដង ៣​ដងខ្លួន​ខឹង​ហើយ​។ មាន​ភ្ញៀវ​ខ្លះទៀត ខ្លួន​ចង់​ហៅ​ដែរ តែ​អត់​បាន​ហៅ ដោយសារ​គេ​អត់​ឲ្យ​ធ្វើ​ច្រើន​តុ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Love Riya​បញ្ជាក់ទៀតថា កុំ​នាំសារ​ច្រើនពេក វា​មិនដែល​សុខៗ បាញ់​រូប​បង ឱប​គ្នា​ជាមួយ​អ្នក​ស្គាល់គ្នា បាញ់​ចូល​ផេ​ក​ខ្លួន ប្អូនថ្លៃ​ខ្លួន​ប្រាប់ថា បាញ់​ចូល​តេ​ឡេ​ក្រាម​ខ្លួន​ទៀត ហើយ​សួរ​ទៅ​ថា អ្នកនេះ អ្នកនោះ​បាញ់ អ្នកណា​ស្គាល់​លេខ​ខ្លួន​ផ្ទាល់ដៃ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកលក់​ផលិតផល​តាម​អ្នក​ឡាន​ដ៏​ល្បី​រូបនេះ បាន​បន្តទៀតថា អត់​ដឹង​អ្នកណា​មេ​អណ្ដើក មិន​មេ​អណ្ដើក​ទេ ចង់​ប្រាប់ថា អ្នកណា​ធ្វើ​អាក្រក់​ដាក់ខ្លួន​ច្រើនពេក ខ្លួន​អត់​សប្បាយចិត្ត​ទេ​។ Love Riya​បន្តថា ឆ្ងល់​អ្នកខ្លះ ធ្វើ​ឆោឡោ​ថ្ងៃ​គេ​ការ ហើយ​ខ្លួន​អត់​ហៅ​ភ្ញៀវ​មួយ​គំនរ​។ ដល់ពេល​ចឹ​ង​ម្នាក់ៗ ខំ​មិន​មក​សួរ អត់​ហៅ​អ្នកនេះ អត់​ហៅ​អ្នកនោះ ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​ឡាយ​លក់​អត់​កើត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Love Riya​លើក​ជា​សំណួរ​ថា គាត់​មានបំណង​អ្វី គាត់​គិត​អី​គាត់ ថ្ងៃ​មង្គល​របស់គេ គាត់​មក​ធ្វើ​អញ្ចឹង ហើយ​បើ​មានបំណង​ល្អ​មែន​ធ្វើ​ចឹ​ង​ធ្វើ​អី បាញ់​រូប​ឲ្យ​គេ​បែក​គ្នា​ធ្វើ​អី​។ ធ្វើ​ដាក់ខ្លួន ខ្លួន​អត់​មាត់​ហើយ​នៅ​មក​និយាយ​ទៀត​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Love Riya​បន្តថា ខ្លួន​អត់​ហៅ​ការ ប្រហែលជា​គាត់​ដឹងខ្លួន​គាត់​ហើយ ខ្លួន​អត់​តបត​អ្វី​ច្រើន​ទេ អ្វីដែល​ធ្វើ​ដាក់ខ្លួន ខ្លួន​អត់​និយាយ​អ្វី​ទាំងអស់ ខ្លួន​សុំ​អត់​និយាយ សុំ​រស់​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​មនុស្ស​ដែល ធ្វើ​អាក្រក់​ដាក់ខ្លួន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Love Riya បញ្ជាក់​ច្បាស់​ទៀត​ថា មនុស្ស​ខ្លួន​ចិត្តធ្ងន់ គេ​ធ្វើ​ដាក់ខ្លួន​ម្ដង ខ្លួន​អត់​មាត់ នៅតែ​ញញឹម ខ្លួន​ញញឹម ២​ដង​ញញឹម ៣​ដង​ញញឹម គ្រាន់តែ​អត់​ហៅ​គេ​ស៊ីការ ខុស​ដែរ​មែន​? បន្ថែម​លើក​នេះ​Love Riya​បានលើកឡើង​ពី​រឿង​គេ​និយាយ​ក្នុង​ទីក​តុ​កថា ប្ដី​ខ្លួន គីឡូ​កូនចៅ មិនមែន​គីឡូ​មេ​ទេ ហើយ​ចូលទៅ​ខំ​មិន​គាំទ្រ​គេ​ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីLove Riyaឡាយបកស្រាយនោះ ស្រាប់តែនៅល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ ម៉ូលីកា បង្ហោះសារប្រកាសក្ដែងៗថា «ចាំ​ខ្ញុំliveយាយរឿង តាំងពីមានរឿងនៅកំពតអោយបងប្អូនជួយ គិតពិចារណាថា គេធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំវាសមទេ ok កុំអោយផុសឥឡូវបងប្អូនមិនដឹងសាច់រឿង បងប្អូនស្ដាប់ហើយហួយចិត្តជាងខ្ញុំទៀត Chhanon – ប្ដីចែកា ខ្ញុំliveផេកប្ដីខ្ញុំ»៕ ដើម្បី​កាន់តែ​ជ្រាប​ច្បាស់​ទៀត​នោះ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ ខាងក្រោម​នេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment