ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេញFB! អ្នកខ្លះ ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​ម្ចាស់​ហាង​V Shop​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​កុង ត្រកូល​ដូច​គ្រូ​ជោគជ័យ ដល់​ស៊ើប​មើល​ទើប​ដឹងថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី ទំនាស់​របស់ខ្លួន​ជាមួយ លោក ជា ចាន់​តុលា ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ​បញ្ចប់ កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នោះ​, កញ្ញា ស៊ាន ធា​រី ម្ចាស់​ហាង​V Shop បានធ្វើការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​Cover​របស់ខ្លួន ដោយ​លុបឈ្មោះ​កុង លោក ជា ចាន់​តុលា ចេញ​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការ​ប្ដូរ​Cover កាលពី​ថ្ងៃទី​១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នោះ គេ​ឃើញ កញ្ញា ស៊ាន ធា​រី បានដាក់​ឈ្មោះ​កុង​របស់ខ្លួន​ចំនួន​២ ដោយ​ABA ប្រើ​ឈ្មោះ BUN SOTHEARY​។ ចំណែក​អេ​សេ​លីដា​ ក៏មាន​ឈ្មោះ BUN SOTHEARY​ដូចគ្នា​ផងដែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែ​ឃើញ ម្ចាស់​ហាង​V Shop​រូបនេះ ប្ដូរ​Cover​ភ្លាមនោះ ស្រាប់​តែមាន​អ្នកលេង​បណ្ដាញ​សង្គម​មួយចំនួន លើកឡើង​ស្រដៀង​គ្នា​ថា «​វ៉ៅ ដូរ​ត្រកូល​ទៀត​, អា​ជោគជ័យ​មាន​តិចនិក​ខ្ពស់​ដល់​ម្ល៉ឹង​, ឈ្មោះ​ស៊ាន ធា​រី ដល់​ក្នុង​កុង​ABA​ឈ្មោះ ប៊ុន សុធា​រី​ចឹ​ង ក្រែង​ABA​ដាក់​តាម​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ហី​, ចង់​ដូរ​ត្រកូល​អត់​ក្រែង​ជោគជ័យ​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ចុ​ម​ដូរ​ត្រកូល​ទៀត ខ្ជិល​ជួយ​ទិញ ខ្លាច​បាន​ចំណេញ​យក​ទៅ​ចែក​អា​ជោគជាំ​, វេរ​លុយ​មើល​ត្រកូល​គេ​ផង អ្នកទិញ​អើយ នេះ​ត្រកូល​ជោគជ័យ​, មើល​អ៊ំ​សួរ​ឯង អាណិត​ប៉ា​ឯង​ណាស់ មិនដឹង​ឈឺចាប់​មិច​ទេ ដូរ​ត្រកូល​ដោយសារ​អ្នក​ជោគជាំ ទៀត​, ដាក់​ត្រកូល​ស៊ាន​មានរឿង​រញ៉េរញ៉ៃ​ពេក ដូរ​មក​ដាក់​ត្រកូល​ប៊ុន​ម្ដង​ក្រែង​រកស៊ី​ជោគជ័យ​……​កុមារី​ឆ្លាត​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី​មានការ​លើកឡើង​បែបនេះ, អ្នកគាំទ្រ​ហាង​V Shop បាន​ឆ្លើយតប​ថា «​ជា​ការ​គោរព​ដល់​ភ្ញៀវ​ទាំងអស់ ខ្ញុំ​សុំ​បញ្ជាក់​ប្រាប់​ភ្ញៀវ​ទាំងអស់​ថា​ ABA ឈ្មោះ​Bun theary​នឹង​ជា​គណនី​ចាស់​ទេ​។​បើ​ភ្ញៀវ​ចាស់​ធ្លាប់​ទិញ​អីវ៉ាន់​គាត់​នឹង​ដឹងថា​ គណនី​របស់​អ្នក​Accoun ចាស់​មិន​ជា​ពាក់​ព័ន្ធ​ជាមួយ​បុគ្គល​ណា​ទេ​គួរ​យល់​ផង​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Account គាត់​ឈ្មោះ​ចឹ​ង​មក​តាំងពី​2020 ដូច​មាន​គោលដៅ ចូល​មើល​Cover ចាស់​គាត់​បាន៕ account AC របស់ ជា​ចាន់​តុលា ABA ត្រកូល ប៊ុន​មក​យូរហើយ ឥឡូ​វ​បាន​លុប ជា​ចាន់​តុលា​ចេញ​ហើយ​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក​ខម​មិន​ភាគ​ច្រើន​ខ្ញុំ​គិតថា ​សុទ្ធតែ​មិនមែនជា​អ្នក​ធ្លាប់​ទិញ​ពី V Shop ទើប​គាត់​ភ្ញាក់​ផ្អើល ឃើញ​គេ​រិះគន់ ក៏​រិះគន់​តាម​គ្នា ឈ្មោះ​លេខ​វេរ​លុយ​គាត់​ពីមុន By Bunsotheary យូរយារ​ហើយ គ្រាន់តែ​ឥឡូវ គាត់​លុប By ចេញ ដាក់​តែ Bun Sotheary»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិន​ខុសពី​អ្នកគាំទ្រ​ហាង​ខាងលើ​បានលើកឡើង​នោះទេ ក្រោយពី​មានការ​យល់ច្រឡំ​ច្រើន ហើយ​ខ្លួន​សរសេរ​ភ្លេច​ពាក្យ​«BY»​មួយ​នោះ ម្ចាស់​ហាង​V Shop​ក៏​បញ្ជាក់​តាមរយៈ​ខំ​មិន​ថា «​អធ្យាស្រ័យ​បង ឈ្មោះ​account ABA និង AC ឈ្មោះ​BY BUNSOTHEARY ខាង​ប្អូន Edit ខ្វះ BY បង …»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី​បញ្ជាក់​រួចមក នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ម្ចាស់​ហាង​V Shop​ក៏បាន​ប្ដូរ​Cover​ម្ដងទៀត ដោយ​ដាក់ឈ្មោះ​ថែម​BY​វិញ​ដូច​ទៅនឹង​ឈ្មោះ​ដែល​ធ្លាប់​ដាក់​ពីមុន​នោះ​។ នេះ​មានន័យថា ឈ្មោះ​កុង​របស់​កញ្ញា ស៊ាន សុធា​រី ពុំមាន​ការប្ដូរ​នោះទេ គ្រាន់តែ​ភ្លេចអក្សរ​«BY» និង​លុបឈ្មោះ​កុង​លោក​ជា ចាន់​តុលា ចេញ​ប៉ុណ្ណោះ​៕ ដើម្បី​កាន់តែ​ជ្រាប​ច្បាស់​ទៀត​នោះ សូម​មើល​ភស្តុតាង​ខាងក្រោម​នេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment