ទប់លែងជាប់ហើយ​! អា​ជី បាត់​លុយ​ជាង​៣​ម៉ឺន​ដុល្លារ ស្រាប់​តែ​មាន​អ្នក​សើចចំអក អា​ជី​ក្ដៅចិត្ត​ពេក ក៏​តប​ថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកលក់​ផលិតផល​តាម​អន​ឡាញ​ដ៏​ល្បី​កញ្ញា តេង ស៊ី​ណាត ហៅ​អា​ជី នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បាន​ប្រកាស​ដំណឹង​​ថា «​សយ​ទាំង​ព្រឹក​បាត់​លុយ​អស់​ជាង​៣​ម៉ឺន​$ មិន​ដឹង​បាត់​ទៅ​ណា​ទេ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពេល​ឃើញ​អា​ជី ប្រកាស​ដំណឹង​បែបនេះ ស្រាប់តែ​មាន​មតិ​មួយ​ចំនួន​ចូល​ទៅ​ខំ​មិន​បែប​ឌឺដង ចំអក​ថា «​រឿង​ថ្មីចែស​ម៉​ង​, កុំ​ស្ដាយ​អី​លុយ​ប៉ិន​នឹង​កាក​លុយ​ចែ​ជី​ង​ឯ​ទេ​, ព្រឹក​មិញ​ខ្ញុំ​រើស​លុយ​បាន​៣​ម៉ឺន​រៀល​នៅមុខ​ផ្សារ​, សំបូរ​សាច់រឿង​ថ្មីៗ​រហូត​, ដូច​មិន​ជឿ​សោះ​បាត់​ស្រួល​ៗ​មេស បើ​បិទទ្វារ​មនុស្ស​មិន​នៅ​ជឿ​ខ្លះ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការ​ឆ្លើយតប អា​ជី បានបញ្ជាក់​ទៅវិញ​ថា «​គិត​ទៅ​មនុស្ស​មួយចំនួន​ចូលចិត្ត​សើច​ចំអក​គេ​ណាស់​នៅពេល​គេ​មាន​ទុក តែ​ប្រ​យ័ត្ន​ណា​កម្មពៀរ​មាន​ពិត​មិន​ចាំជាតិ​ក្រោយ​ទេ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អា​ជី​បន្តថា «​ខ្ញុំ​មាន​ទុក​បែប​ជា​នាំគ្នា​ជាន់​ខ្ញុំ នាក់​ខំ​មិន​មួយចំនួន​តូច​គាត់​ខំ​មិន​មិន​ចេះ​គិត ខ្ញុំ​បាត់​លុយ​មេន តែ​បែប​ជា​និយាយ​ថា ​ខ្ញុំ​ចង់​ល្បី​ទៅវិញ មុននឹង​និយាយ​ថា ​ខ្ញុំ​លេង​សើច​កុហក​ចង់បាន​like​ច្រើន​ ជួយ​ចូលទៅ​មើល​ពេល​ខ្ញុំ​ឡាយ​ម្ដងៗ​ផង​ថា​តើ​អ្នក​មើល​​ឡាយ​ខ្ញុំ​ធម្មតា​នឹង​ប៉ុន្មាន​នាក់​ ខ្ញុំ​ឡាយ​លក់​ឡេ​​អ្នក​មើល​​​ខ្ញុំ​រាល់ដង​ជា​10k ហេតុ​អី​ខ្ញុំ​ត្រូវ​យក​រឿង​ចឹ​ង​មកលេងសើច​មនុស្ស​​អើយ​មនុស្ស​ហេតុ​អី​ជាន់​តែ​ខ្មែរ​គ្នាឯង​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ​គ្នា​នេះ មាន​មតិ​មួយ​លើក​ឡើង​ថា «​បន្តិច​ទៀត​ឡាយ​បកស្រាយ​»​។ ជា​ការ​ឆ្លើយតប អា​ជី បានបញ្ជាក់​ទៀត​ថា «​អូន​អើយ​អូន​គេ​មិន​ទំនេរ​យក​រឿង​ចឹ​ង​មកលេង​ទេ ហើយ​មុន​អូន​និយាយ​អី​ជួយ​បើក​ភ្នែក​​មើល​ផង​ចែ​ឡាយ​ម្ដងៗ​អ្នក​មើល​​ជាង​10k រឿង​លុយ​ចែ​បាត់​មែន​អូន ចែ​មិន​យក​រឿង​ចឹ​ង​មកលេង​សើ​ច​ទេ​»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment