មិនចាំ​យូរ!លោក​ផែងវណ្ណៈផ្ដល់​យោបល់​ដល់​តួ​ប្រុស តួ​ស្រី​២​នាក់​នេះហើយ​ប្រាប់​ទៅ​គ្រូ​ជោគជ័យ​ថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​សន្យា ទីបំផុត នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ លោក​ផែង វណ្ណៈ បាន​ឡាយ និយាយ​រឿង​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​លោក ជា ចាន់​តុលា និង​គូ​កំណាត់​របស់​លោក​ហើយ ក្រោយពី​លោក​តុលា បាន​រត់​មក​រក​លោក​ឲ្យ​ជួយ​ដោះស្រាយ​នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ក្នុង​ការ​ឡាយ​នោះ លោក​ផែង វណ្ណៈ បាន​លើកឡើង​ពី​ភាព​អំនួត​របស់​គ្រូ​ជោគជ័យ ដែល​យក​ថ្នាក់លើ​នៅ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​, ក្រសួងមហាផ្ទៃ​, ក្រសួងយុត្តិធម៌​, ពន្ធនាគារ ថា​សុទ្ធតែ​បក្ខពួក និង​រក​ប្ដឹង​ខាង​ប្រុស​វិញ​ឲ្យ​ជាប់គុក​៥​ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ផែង វណ្ណៈ អះអាង​ថា លោក​ បាន​ទាក់ទង​ទៅ​អង្គភាព ដែល​គ្រូ​ជោគជ័យ​លើក​ឡើង​ដូច​ខាងលើ​នោះ​មួយ​ចំនួន​ហើយ ហើយ​នៅ​មួយ​ចំនួនទៀត លោក​នឹង​ទាក់ទង​តាម​ក្រោយ។ តែ​លោក​បាន​ផ្ដាំ​ទៅ​គ្រូ​ជោគជ័យ​ថា បញ្ឈប់​សកម្មភាព​អួតអាង យកឈ្មោះ​ស្ថាប័ន ឬ​ឈ្មោះ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ណា មក​ឡូកឡំ​ជាមួយ​រឿង​ផ្ទាល់ខ្លួន យក​ទៅ​គំរាមកំហែង បំភិតបំភ័យ​មក​លើ​លោក​ជា ចាន់​តុលា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​អះអាងថា ការធ្វើ​បែបនេះ មិន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ ប្រទេស​មាន​ច្បាប់ បើ​គិត​ថា លោក ជា ចាន់​តុលា ប្រព្រឹត្តិ​អ្វី​ខុសច្បាប់ រក​មេធា​វិធី​ប្ដឹងទៅ តែ​មិន​អាច​យកឈ្មោះ​ស្ថាប័ន​ទៅ​គំរាមកំហែង​គេ​ទេ​។ លោក​ផែង វណ្ណៈ លើក​ជា​សំណួរ​ថា ការ​ធ្វើ​បែបនេះ អាង​អ្នកណា​? អាង​លោក​ឧកញ៉ា​ យូ សូ​ម៉េ​ត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​ផែង វណ្ណៈ បានលើកឡើង​ពី​រឿង​ឧកញ៉ា យូ សា​ម៉េ​ត បាន​ទាក់ទង​មក​លោក ឲ្យ​និយាយ ដោយមាន​សម្ភាសន៍​ភាគី​ទាំងសងខាង​។ តែ​លោក​ផែង វណ្ណៈ បាន​អះអាង​ថា លោក​មិន​ធ្វើការ​សម្ភាសន៍​នោះ​ទេ អ្វី​ដែល​លោក​លើក​មក​និយាយ​នៅ​យប់​នេះ លោក​ចង់​ផ្ដាំ​ទៅ​គ្រូ​ជោគជ័យ ប៊ុន ផាក បញ្ឈប់​ការ​យក​ឈ្មោះ​ស្ថាប័ន​ជាតិ​ទៅ​បំភិតបំភ័យ​ដៃគូ​ជម្លោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ លោក​ផែង វណ្ណៈ បាន​សូមពរ​ឲ្យ​អតីត​គូស្នេហ៍​ទាំង​២ បើ​អស់​និស្ស័យ​ជាមួយគ្នា​ហើយ អាច​ចាកចេញ ​ទៅ​ជ្រើសរើស​អ្នកណា ដែល​ខ្លួន​គិត​ថា​ល្អ​បាន អត់​ខុស​ទេ​។ តែ​សូម​ឲ្យ​ខាង​ស្រី ធ្វើការ​ដោះស្រាយ​លុយកាក់​ជាមួយ ចាន់​តុលា​ឲ្យ​ដាច់​ស្រឡះ ហើយ​ចាក​ចេញទៅ​។ លោក​ថា ចំពោះ​លោក ជា ចាន់​តុលា ក៏​មិន​អាច​តាម​ព្យាបាល រករឿង​ខាង​ស្រី បាន​ដែរ​៕ សូម​ទស្សនា​វីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment