គេ​ថាមាន​អ្នក​ឲ្យ​លុយ​១០០​លាន​ដុល្លារ,ចែម៉ីលុត​អ្នក​និយាយ​នោះ​ថាជា​ក្រពើចរិត​ជាង​ស្រី​ពេស្យាហើយ​ទុក​ពេល​ត្រឹម.…..(មាន​វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី​មាន​លេចឮ​ពាក្យ​មួយ ចេញពី​មនុស្ស​ស្គាល់​គ្នា​ថា ខ្លួន​មាន​ប្រុស​ចិន​ម្នាក់​ឲ្យ​លុយ​ខ្លួន​១០០​លាន​ដុល្លារ​នោះ​, លោកជំទាវ​ឧកញ៉ា អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី ខឹង​ខ្លាំង​ណាស់ ចេញមុខ​ប្រតិកម្ម​ដោយ​ហៅ​អ្នក​ថា​នោះ ជា​ក្រពើ ចរិត​ជាង​ស្រីពេស្យា​ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ក្នុង​ការ​ឡាយ​កាលពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ លោកជំទាវ ឧកញ៉ា ​អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី បាន​រៀបរាប់​ថា រាល់ថ្ងៃ​នេះ​ជួយ​ក្រពើ ក្រពើ​វា​បក​មក​ខាំ​វិញ ហើយ​បើ​ មី​ក្រពើ​វា​អត់​និយាយ ឲ្យ​វា​ទៅ​ស្បថ​គ្រប់កន្លែង​វត្ថុ​សក្ដិសិទ្ធិ​​ ហ៊ាន​ទេ ឡាយ​ស្បថ​មើល​។ បើ​ចង់​រួចខ្លួន​ផុត​ពី​ជាប់គុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ​បន្តថា មី​ក្រពើ​ហ្នឹង វា​គួរ​ដឹងខ្លួន​វា​ហើយ ហើយ​ចំណុច ដែល​ខ្លួន​ហ៊ាន​និយាយ​ក្នុង​ឡាយ​ប៉ុន​នេះ​ហើយ​វា​គួរ​ដឹង​ហើយ បើ​វា​មិន​និយាយ​ចុះ​ម៉េច អ្នក​ខំ​មិន​តែ​ស្ករ​ដឹង ហើយ​កុំ​និយាយ​ភាសា​អា​ញី​អា​ឈ្មោល​ណា​មក​ជា​មួយ​ខ្លួន មុខមាត់​ខ្លួន​ប៉ុន​នេះ ឋានៈ​ប៉ុន​នេះ ខ្លួន​អត់​ចេះ​និយាយ​លេងសើច​ទេ អត់​មាន​ត្រចៀក​ស​ទេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវបន្តថា បើ​មិន​ចេញពី​បបូរមាត់​អ្នកឯង ហេតុអ្វី​បានឮ​ដល់​គេ ត្រូវ​ស្ដាប់​ឲ្យ​ច្បាស់ ហើយ​ត្រូវ​រក​ឲ្យ​បាន​សហា​ស្មន់​ខ្លួន​មួយណា ធ្ងន់​ណាស់ណា​កិត្តិយស​ខ្លួន ងារ​ខ្លួន មី​ក្រពើ​ឯង​អង្គុយ​និយាយ​ខ្លួន​សហាយស្មន់​ជាមួយ​អ្នកណា ត្រូវ​ស្ដាប់​ណា ខ្លួន​មាន​ប្ដី​​​ត្រឹមត្រូវ មាន​កូន​ត្រឹមត្រូវ មិនមែន​ដូច​មី​ក្រពើ​ឯង​ទេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោកជំទាវ បញ្ជាក់ទៀតថា កុំ​និយាយ​យក​មក​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ខ្លួន ហើយ​កុំ​និយាយ​ថា​ខ្លួន​មិត្តភក្ដិ​អត់​ទេ ខុសគ្នា​ឆ្ងាយ​ណាស់ ចង់​ប្រាប់​ប៉ុណ្ណឹង​។ រឿង​របស់​អ្នកឯង តែ​រឿង​របស់ខ្លួន​រាល់ថ្ងៃ​កំពុង​មាន​ក្ដី​សុខ​ជាមួយ​គ្រួសារ ពេល​ដែល​គ្រួសារ​ខ្លួន​ឮ មាន​ប្រុស​ចិន​ឲ្យ​ខ្លួន​១០០​លាន​ដុល្លារ​…។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ បន្តទៀតថា នៅ​សុខៗ​ប្ដី​ប្រពន្ធ គេ​ទៅ​និយាយ​ដើម​យើង បញ្ចោរ​កូនចៅ​យើង ទាំង ដែល​វា​មក​ខ្ចី​រ៉ូ​ប​យើង​ឡើង​ប៉ុស្ដិ៍ បោក​យើង​ហើយ​សម្អុយ​ឈ្មោះ​យើង ប្រាប់​គេ​គ្រប់គ្នា​។ សួរថា បើ​វា​មិន​និយាយ ហេតុអ្វី​ពាក្យ​ហ្នឹង​ឮ​ដល់​ខ្លួន​។ សូម្បីតែ​មិត្តភក្ដិ គេ​ហៅ​ខ្លួន គោរព​ខ្លួន គេ​ស្រឡាញ់​ខ្លួន​ជា​អាយ​ដល គេ​ហៅ​ខ្លួន​បង ក៏​មី​ក្រពើ​ហ្នឹង​ប្រាប់​គេ​ថា «​ហៅ​វា​បង​ធ្វើ​អី​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវបន្តថា ពេលដែល​វា​ត្រូវការ​យើង និយាយ​ពី​ថា​ពួកម៉ាក ពួកម៉ាក​ជួយ​លើកលែងទោស​ឲ្យ​គ្នា ទាំង​ដែល​ពីមុន​គ្នា​និយាយ​មិនល្អ​បំផ្លើស​ពួកម៉ាក​ឯង គ្នា​នឹង​តាម​ពួកម៉ាក​ឯង​។ សួរ​ថា ពេល​មាន​បញ្ហា​វា​ដែល​តេ សួរ​ខ្លួន​មួយ​ម៉ាត់​ទេ ពេល​មាន​បញ្ហា​ខ្លួន​ឡាយ​ជំនួស​វា គេ​ជេរ​ពេញ​បណ្ដាញ​សង្គម​ស្អប់​ពេញ​ហ្នឹង​ទាំងអស់ តែ​គេ​មិន​ដឹង​ចិត្ត​ខ្លួន​ទេ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ​សង្កត់​ធ្ងន់​ថា ហើយ​ឆ្ងល់​ចេះ​ទៅរួច ចរិត​ជាង​ស្រីពេស្យា​ទៀត ហើយ​ឥឡូវ​ខ្លួន​អត់​ឲ្យ​រក​អី​ច្រើន​ទេ រក​អា​ប្រុស​ណា​ឲ្យ​ខ្លួន​១០០​លាន​ដុល្លារ ហើយ​សហាយស្មន់​ខ្លួន​១​ណា រក​ឲ្យ​បាន ខ្លួន​ទុកពេល​១​ខែ​រក​ឲ្យ​បាន បើ​រក​អត់​បាន​ត្រៀម​ឲ្យ​ហើយ​ទៅ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់​ថា បើ​ទោះ​ក្នុង​ការ​រៀបរាប់​ជាច្រើន​ខាង​លើ​នេះ លោកជំទាវ​ឧកញ៉ា អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី មិនបាន​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ចំ​ឈ្មោះ​ថា អ្នក ដែល​ខ្លួន​ហៅ​ជា​ក្រពើ​នោះ ជា​អ្នកណា​ក៏​ពិត​មែន។ ប៉ុន្តែ ​វា​កើតឡើង​ស្រប​ពេល​ដែល​អ្នកនាង​Love Riya​ ឡាយ​យំយែក កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​មានរឿង​មិន​ចេះចប់​មិន​ចេះ​ហើយ​នោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment