ឃើញបវរកញ្ញាប៉ូគីមថេងសុតធីតាធ្វើបានល្អបែបនេះរ៉េតសារីតា​ទ្រាំមិនសរសើរមិនបាន….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ពិតណាស់ បវរកញ្ញាតំណាងកម្ពុជា គីមថេង សុតធីតា ពេលនេះ កំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃ ដើម្បីចូលរួមប្រកួតតំណាងកម្ពុជា ដែលក្នុងនោះ បវរកញ្ញារូបនេះ កំពុងបង្ហាញសមត្ថភាព និងទទួលបានលទ្ធភាព គួរឱ្យកត់សម្គាល់ នាពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងកម្មវិធីប្រមូលផ្តុំ ដោយបវរកញ្ញាមកពីជុំវិញពិភពលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នាថ្មីៗនេះ បើទោះបីជា ស្ថាប័នខុសគ្នា ក៏ពិតមែន តែអតីតបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងកម្ពុជា ទៅប្រកួតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក កញ្ញា រ៉េត សារីតា ទ្រាំមិនបានក្នុងការលើកសរសើរបវរកញ្ញា គីមថេង សុតធីតា មិនដាច់ពីមាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ គេសង្កេតឃើញបវរកញ្ញា​ រ៉េត សារីតា បានពោលពាក្យសរសើរ បវរកញ្ញា Miss Grand Cambodia គីមថេង សុតធីតា នៅក្នុង Story ហ្វេសប៊ុក​របស់នាង ដូច្នេះថា៖ គាត់ធ្វើបានល្អណាស់។

គួររំលឹកដែរថា បវរកញ្ញាតំណាងកម្ពុជាទៅប្រកួតក្នុងប្រទេសថៃ ប៉ូគីមថេង សុតធីតា មានសមត្ថភាពមិនធម្មតានោះឡើយ ដោយនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការប្រកួតកម្មវីធីប្រកួតបវកញ្ញា៨លើក ក្នុងនោះរួមមាន Khmer Super Model កញ្ញាជាប់ត្រឹម Top 10 ក្រោយមកកញ្ញាចូលរួមក្នុងកម្មវីធី MCG 2016, MCG 2017 ( top 10 ) កម្មវីធី Miss Tourism World កញ្ញាបានជាប់ 3 rd runner up ផងដែរ បន្ទាប់មកកញ្ញាបានប្រឡូក Asin Model Festival 2018, Miss Universe Cambodia ( 3rn runner up ) ,Miss Asia Pacific និងកម្មវីធី Miss Tourism Metropolitan ( Top 10 )៕
ប្រភពពី​khmerload

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដេីម្បី​កាន់​តែ​ជ្រាប​ច្បាស់​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment