ចង់ដឹងស្អាតៗដូចឥលូវឬអត់ មកមើលមុខតារាកូរ៉េល្បីៗទាំងនេះកាលពីថតរឿងដំបូង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្សាន្ត៖ ជាការពិតណាស់ តារាសម្ដែងប្រុសសង្ហាៗលំដាប់កំពូលទាំងនេះ សុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង មានអ្នកស្រលាញ់គាំទ្ររាប់មិនអស់។ លើសពីនោះ តារាប្រុសទាំងនេះ មាន រូបរាង មុខមាត់ ទាក់ទាញ ធ្វើឲ្យមហាជនលង់ស្នេហ៍ដកចិត្តមិនរួច។

ដោយឡែក តារាសម្ដែងទាំងនេះ មិនមែនចូលសិល្បៈភ្លាម ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមនោះទេ ហើយកាលពីដំបូងក៏ពួកគេមិនសូវស្អាតខ្លាំងដូចបច្ចុប្បន្ននេះដែរ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ កាលពីចូលថតរឿងដំបូង ពួកគេតែងខ្លួនមិនសូវហមហួន និង លេងស្ទាយ៍ម៉ូតសក់មើលមិនយល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ ងាកមកមើល សម្រស់ កាលពីជំនាន់ចេញរឿងដំបូងរបស់​ តារាប្រុសលំដាប់លេខ១ទាំងនេះ៖

១. Park Seo Joon

លោកបានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូង នៅក្នុង វីដេអូបទចម្រៀង I Remember ច្រៀងដោយ Bang Youngguk កាលពីឆ្នាំ ២០១១។ បន្ទាប់មក Seo Joon ក៏បានថតក្នុងវីដេអូបទចម្រៀង និង មានការងារថតរឿងជាច្រើនបន្ដបន្ទាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. Lee Minho

តារាប្រុស ដែលទាក់ចិត្តគ្រប់គ្នាឲ្យ ដកចិត្ត មិនរួចរូបនេះ តាមពិតពេលចូល សម្ដែង ដំបូង កាលពីឆ្នាំ ២០០៣ លោកត្រឹមតែជា តួបន្ទាប់បន្សំ ចេញបានតែបន្ដិចប៉ុណ្ណោះ មិនសង្ហាខ្លាំង គ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. Lee Jongsuk

មុខមាត់ Jongsuk ពីមុននឹងបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ កាលពីឆ្នាំ ២០០៥ លោកបានចូលសម្ដែងដំបូងក្នុងរឿងខ្លី The Sympathy។ ​ក្រោយមក​ លោកក៏ទទួលបានការងារសិល្បៈជាច្រើនមកទៀត រហូតធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាតារាលំដាប់មកដល់ពេលនេះ។ 

៤. Kim Soohyun

តារាប្រុសនេះ បង្ហាញខ្លួនដំបូងក្នុងរឿង Kimchi Cheese Smile ដែលសម្ដែងជាតួបន្ទាប់បន្សំប៉ុណ្ណោះ រីឯសម្រស់វិញ មិនសូវទាក់ទាញនោះទេ ដោយសារតែលោកមានម៉ូតសក់ក្រញាញ់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. Cha Eunwoo

កម្លោះមុខសង្ហារូបនេះ ចូលសម្ដែងដំបូងតាំងពីមិនទាន់បានធ្វើជាតារា Kpop ម្ល៉េះ ដែលក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ នៅក្នុងរឿង My Brilliant Life លោកសម្ដែងជាតួអង្គក្មេងរបស់ តួអង្គ Ahreum។ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពី​khmerload

Related posts

Leave a Comment