ក្រោយ តន់ ចន្ទ​សី​ម៉ា ក្លាយ​ជា​ទូត​សុឆន្ទៈ​របស់​vivo ស្រាប់តែ​ម្នាក់ៗ​បែរជា​ប៉ះសម្ដីគ្នាបែកផ្សែង ដោយប្រកាសជំហររៀងៗខ្លួនថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃមុន ក្រុមហ៊ុន​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន vivo បាន​បង្ហោះ​រូបថត​១​សន្លឹក​ឃើញ​តែ​ទ្រង់ទ្រាយ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ធ្វើ​ការ​ទស្សន៍ទាយ​ថា ទូត​សុ​ឆន្ទៈ​​បន្ទាប់​របស់​ខ្លួន​ជា​អ្នកណា​នោះ ហើយ​ចម្លើយ​ភាគច្រើន ឃើញ​ថា ទាយ​ត្រូវ ដោយ​ពួកគេ​ថា ជា​តារា​ចម្រៀង តន់ ចន្ទ​សី​ម៉ា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ក្រុមហ៊ុន​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន vivo បាន​បង្ហោះ​រូបថត តន់ ចន្ទ​សី​ម៉ា​១​សន្លឹក ហើយ​ប្រកាស​ថា «​ថ្ងៃនេះ​ក្រុមហ៊ុន​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន vivo សូម​ធ្វើការ​ប្រកាស​ជាមួយនឹង​តារា​តំណាង ដែល​ត្រូវ​ក្លាយជា «​ទូត​សុច្ឆន្ទៈ​» បន្ទាប់​របស់​យើង​នោះ​គឺ តារា​រូប​ស្រស់ ប្រចាំ​ផលិតកម្ម Galaxy Navatra Ton ChanSeyma តន់ ចន្ទ​សី​ម៉ា។​ ពិតជា​រំភើប នឹង​សូម​ស្វាគមន៍​យ៉ាង​កក់ក្តៅ សម្រាប់​ការចូលរួម​ជាមួយនឹង​ក្រុមគ្រួសារ vivo»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ​នេះ បែរជា​អ្នកលេង​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​មួយចំនួន អះអាងថា ជា​អ្នកគាំទ្រ vivo​នោះ បែរជា​ប្រកាស​ជំហរ​របស់​ពួកគេ តាមរយៈ​ខំ​មិន​ក្រោម​ផុស​ខាងលើ​ថា «​លែង​ចង់​ប្រើ​ViVo​ហើយ​ពេល​ដាក់​តារា​ចឹ​ងៗ​ម៉ោ ប្រើ​Oppo​វិញ​, ធ្លាប់ប្រើ​vivo19& vivo 20 ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ​ខ្ញុំ​ចង់​ប្ដូរ​ចិត្ត​ឈប់​ប្រើ ខ្លាច are you okay plub plub….!, ខ្ញុំ​ប្រើ​vivo​យូរហើយ ឥឡូវ​ខ្ញុំ​ប្តូរ​ចិត្ត​ហើយ បញ្ឈប់​ត្រឹមនេះ are you ok?,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ឈប់​ប្រើ​vivo​ហើយ​ខ្ញុំ​ចង់​សាក​ដូរ​មក​ប្រើ​oppo​វិញ​ម្ដង​ចង់ដឹង​ថ្ម​កាន់​ប៉ុណ្ណា​, ឈប់​ប្រើ vivo ធ្វើ business ខុស​ហើយ vivo, ឈប់​ប្រើ​vivo​ហើយ​ខ្ញុំ​ចង់​សាក​ដូរ​មក​ប្រើ​oppo​វិញ​ម្ដង​ចង់ដឹង​ថ្ម​កាន់​ប៉ុណ្ណា​, មិនដែល​ប្រើ​ម៉ាក​ហ្នឹង​ទេ ចង់​សាក​ប្រើ​ម្ដង​ដែរ តែ​ឥឡូវ​ដូរ​ចិត្ត​ឈប់​ចង់​ប្រើ​ហើយ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ឆ្លើយតប​នឹង​មតិ​អវិជ្ជមាន​ទាំងនេះ មានមតិ​ជាច្រើន​លើកឡើងថា «​ខ្ញុំ​ប្រើ​ន vivo y20 ដល់​ឃើញ​តារា​ស្រី​ល្បីឈ្មោះ​ជា​ទូត​សុឆន្ទ​:​ជា Ton ChanSeyma តន់ ចន្ទ​សី​ម៉ា ទៀត​ខ្ញុំ​រឹតតែ​ចង់​ទិញ vivo បន្ថែម ១០០០ គ្រឿង​ទុក​ចែក​ឲ្យ​ញាតិកា​ទាំង ៧ សន្តាន​របស់ខ្ញុំ​Are you ok ? 1M in 9h you can do it,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មើលទៅ​អ្នក​ខ​មិន​មួយចំនួន​ដូចជា​មិនទាន់​រៀន​បើក​ចិត្ត​ទទួលស្គាល់​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ​សោះ​ពេលខ្លះ​ដេក​ឆ្ងល់​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ណាស់​ទាល់តែ​បទ​ចម្រៀង​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ពី​វប្បធម៌ អរិយធម៌ ទើប​ជា​បទ​ដែល​យល់ថា perfect មែន​?? រៀន​បើក​ចិត្ត​ឲ្យ​ទូលាយ​ខ្លះទៅ​កុំ​ចូលចិត្ត​តែ​រិះគន់​បែប​ជាន់ពន្លិច​ពេក​(​បុគ្គល​មួយចំនួន​) ហើយ​អាង​មក​និយាយ​ថា ​ខ្មែរ​ស្រឡាញ់​ខ្មែរ​ស្ដាប់ទៅ​វា​គួរ​ឲ្យ​ខ្មាស​ជាង​ការ​មិនបាន​យក​វប្បធម៌ អរិយធម៌​មក​បង្ហាញ​ក្នុង​M/V​មួយ​នឹង​ទៀត ទោះជា​ពួកគាត់​មិនបាន​លើក​បង្ហាញ​អំពី​វប្បធម៌​យើង​មែន​តែ​ពួកគាត់​ក៏បាន​ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឲ្យ​គេ​ដឹង​នឹង​ស្គាល់​ពី​ប្រទេស​យើង​ហើយ​ដឹងថា ​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា ក៏​អាច​ផលិត​បទ​ចម្រៀង​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ដូច​នេះដែរ​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ខ្ញុំ​ចង់​និយាយថា​គាត់​មិនមែន​ជា​អ្នក​ខុស​ទេ​គាត់​គឺជា​តារា​ចម្រៀង ​ដូច្នេះ​គាត់​គ្រាន់តែ​ជា​អ្នក​ច្រៀង​សម្រាប់​ដែល​គេ​និពន្ធ​ឱ្យ​គាត់​ច្រៀង​តែប៉ុណ្ណោះ​, អា​ពពួក​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​និយាយ​ពី​ថា ​ប៉ិន​ច្រណែន​គេ ឃើញ​គេ​ឡើង​កូដ​មិន​បានទេ​ប៉ិន​អា​ខាង​ជាន់ ទាំង​ដែល​ខ្លួនឯង​មិនបាន​មួយ​ចំណិត​គេ​ផង​, ខ្មែរ​ដូចគ្នា​ជាន់​តែ​គ្នា​ខ្មែរ​ឈ្លោះ​គ្នា​តាំងតែ​សម័យ​អង្គរ​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ​ក៏​នៅតែ​ឈ្លោះ​គ្នា បណ្ដាញ​សង្គម​ធ្វើ​អោយ​ស្គាល់​ចរិត​មនុស្ស​​ច្រើន​ប្រភេទ​។​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​ប្រទេស​ខ្លួនឯង​មិន​នាំគ្នា​ជួយ​គាំទ្រ​ទេ​ដល់​តែ​ឃើញ​ប្រទេស​គេ​ចេញ​បទ​នេះ​បទ​នោះ​ តាំង​នាំគ្នា​រិះគន់​គេ​, មក​អាន comment បានដឹង មាន​លោក​បណ្ឌិត facebook​ច្រើន​ណាស់ ស៊េរី​អា​ចាំ​ជាន់ពន្លិច​សាហាវ​ហា ធ្វើ​មើល​តែ គាត់ មានទោ,ស​ដល់​ថ្នាក់ លើកលែង​មិនបាន»​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment