ចប់បាត់! អាជី រង​វិបត្តិ​ស្ទើរ​ស្លាប់ ក៏​ទម្លាយ​រឿង​គ្លីនិក​បោកប្រាស់ តែ​មាន​អ្នក​ទើស​ច្រើន​ពេក ​នាង​ក៏​សម្រេច​ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១នេះ អ្នក​លក់​ផលិតផល​តាម​អនឡាញ​ដ៏ល្បី កញ្ញា តេង ស៊ី​ណាត ហៅ អា​ជី បាន​សម្រេច​ថា នឹង​ទម្លាយ​ឈ្មោះគ្លីនិក ដែល​វះកាត់​ខ្លួន​ហើយ មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ឲ្យ​មហាជន​បាន​ដឹង​ជាសាធារណៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជី បានបង្ហោះរូបថត១សន្លឹក អម​ដោយ​សារ​បញ្ជាក់​ដូច្នេះថា «វះកាត់​ហើយ​មាន​បញ្ហា​ដុក​ទ​រ័​រត់​បាត់ ទុក​អោយ​ខ្ញុំ​រង​វិបត្តិ​ស្ទើរ​តែ​ស្លាប់​បាត់​បង់ជីវិត​ ដោយសារ​អ្នក​ឯង ខ្ញុំ​នឹង​បកស្បែក​គ្លីនិក​អ្នក​ឯង មិន​អោយ​ដើរ​បោក​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ទៀត​ទេ អរគុណ​ដុកទរ័​ថៃ​ដែល​ជួយ​ខ្ញុំ»។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមលើនេះ ដោយ​មាន​ការ​ទើស​ខ្លួន​ច្រើន​ជុំវិញរឿងនេះ​នោះ អាជី ក៏​បាន​បញ្ជាក់នៅ​ក្នុងខំមិន​ថា «សូម​អ្នក ដែល​​​​ទើស​ខំ​មិន​អោយ​មាន​សីលធម៌​ផង ព្រោះ​ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​ជួយ​អ្នក​ដែលគ្នា​មិនដឹង ​ត្រូវ​គ្លីនិក នឹង​វា​បោក​យក​លុយ​ យក​ទាំង​ជីវិត​ទៀត​ ខ្ញុំ​មាន​បញ្ហា​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែ​ខ្ញុំ​មាន​លុយ​ព្យាបាល តែ​បើ​អ្នក​ខ្លះ​គ្នា​មានតែ​លុយ​កែ ​តែ​គ្នា​គ្មាន​លុយ​ព្យាបាល​តើ​គិត​យ៉ាង​ម៉េច​ មិន​ត្រូវ​ស្លាប់​ទេ​អី នេះ​ខ្ញុំ​មាន​បំណង​ល្អ​ប្រាប់​​ហើយ​​នៅ​មក​​ទើស​ទៀត ចុះ​បើ​ថ្ងៃ​ណាមួយ​បងប្អូន​អ្នក​ឯង ឬ​មិត្តភក្ដិ​អ្នក​ឯង​គ្នា​មិន​ដឹង​គ្នា​ចង់​ស្អា​ត​ទៅ​កែ មាន​បញ្ហា​ តើ​ម៉េច​វិញ គិត​ផង​មិន​ខំ​មិន»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​យ៉ាងណា​ក៏នៅ​តែ​មាន​អ្នក​ទើស​នាង​ច្រើន​ទៀត​នោះ ទើប​អាជី​ សម្រេច​ចិត្ត​ឡើង​វិញ​ថា មិន​ទម្លាយ​ឈ្មោះ​គ្លីនីក​នោះ​ឡើយ ដោយ​បញ្ជាក់​ដូច្នេះ​ថា ​«អ្នក​ខំ​មិន​មួយ​ចំនួន​តូច ​ដូច​អត់​ដែល​ចូលរៀន ខ្ញុំ​ប្រាប់​ថា ​ខ្ញុំ​ទើប​តែ​វះកាត់ កាល​ខ្ញុំ​លក់​ស្ករ​ដើម​ទ្រូង​ខ្ញុំ​មិនទាន់​វះកាត់​ទេ អា​មិនបាន​មិន​ចេះ​ស្ដាប់​គេ​និយាយ​ចឹ​ង ខ្ញុំ​ទើប​តែ​វះកាត់​ថ្មីៗ​នេះ​ តែ​អា​គេ​វះកាត់​អោយ​ខ្ញុំ​ខុស វា​មាន​បញ្ហា ​ហើយ​ខ្ញុំ​មាន​បំណង​ល្អ​ប្រាប់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​មិន​ចង់​អោយ​អា​គ្លីនិក នឹង​វា​បោក ព្រោះ​វា​កំពុងតែ​បោក​គេ​ច្រើន​ណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះ​ខ្ញុំ​​ឃើញ​បងប្អូន​ភេទ​ទី​បី នឹង​ស្រីៗ​ទៅ​ច្រើន​ ទើប​ខ្ញុំ​ប្រាប់ តែ​នាំគ្នា​មិន​កាន់​ជើង​ខ្ញុំ​បែរ​ជា​ជេរ​ខ្ញុំ​ទៀត ឥលូវ​ខ្ញុំ​មិន​និយាយ​ឈ្មោះ​គ្លីនិក​នឹង​ទៀត​ទេ ទុក​អោយ​វា​បោក​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ត​ទៀត​ចុះ ​ខ្ញុំ​លែង​ខ្វល់​ហើយ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment