គួររៀនតាម! អ្នក​ឧកញ៉ា​ គិត ម៉េង ទម្លាយ​អាថ៌កំបាំង​នៅ​ពី​ក្រោយ​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​ ដោយ​បញ្ជាក់​ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពី​ការកសាង​គ្រួសារ​មួយ​ប្រកបដោយ​សុភមង្គល​ហើយ​នោះ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បច្ចុប្បន្ន កំពុង​ជោគជ័យ​ខ្លាំងណាស់​លើ​មុខ​ជំនួយ​របស់ខ្លួន តែ​អ្នកឧកញ៉ា ក៏​មិន​ភ្លេច​ឡើយ នូវ​ការចែករំលែក​ចំណេះដឹង បទពិសោធន៍​របស់ខ្លួន​ទៅកាន់​មហាជន​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង កាលពី​ថ្ងៃទី​៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ អ្នកឧកញ៉ា បាន​ចែករំលែក​ផ្នត់គំនិត​មួយ ដើម្បី​ធ្វើការ​រំលឹក​ខ្លួនឯង​ផង ហើយក៏​ជា​ការ​ចែករំលែក​ដល់​មហាជន​ទូទៅ​ផង​នោះ ដោយ​ផ្ដល់​គំនិត​នេះ គឺ​«​ការ​យកចិត្ត​គេ​ដាក់ចិត្ត​យើង​» ។ ផ្ដល់​គំនិត​នេះ អ្នកឧកញ៉ា បាន​ប្រើ​វា​ក្នុង​ការដឹកនាំ​ក្រុមហ៊ុន ឈាន​ទៅរក​កិច្ចសហការ​កាន់តែ​ច្រើន និង​ផលិតភាព​កាន់តែ​ខ្ពស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​រូប​ថត​ជា​ច្រើន​សន្លឹក អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បាន​បញ្ជាក់​ថា «ផ្នត់គំនិត​នៃ «​ការយកចិត្ត​គេ​ដាក់ចិត្ត​យើង​» មិនមែនជា​រឿង​ថ្មី​នោះទេ ប៉ុន្តែ​ពេលខ្លះ យើង​មិនបាន​គិតដល់​ចំណុច​នេះ​ឱ្យបាន​ជាក់លាក់​នោះ​ទេ​។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ​បាន​លើក​យក​គតិ​បែប​ចិត្ត​វិទ្យា​មួយ​នេះ​មក​គិត​ម្តងទៀត ដើម្បី​រំលឹក​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ផ្នត់គំនិត​នេះ ក្នុងការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង និង​ការគ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម ក្នុងនាម​ជា​អ្នកដឹកនាំ​ម្នាក់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបកស្រាយ​ដ៏​សាមញ្ញ​បំផុត​នៃ​ផ្នត់គំនិត «​ការយកចិត្ត​គេ​ដាក់ចិត្ត​យើង​» សំដៅលើ​សមត្ថភាព​ក្នុងការ​ទទួលស្គាល់​អារម្មណ៍​ពី​អ្នកដទៃ និង​យល់​ពី​ទស្សនៈ​របស់​អ្នកដទៃ​លើ​ស្ថានភាព​មួយ​។ បើ​ពន្យល់​ក្នុងន័យ​សម្រាយ​ជាងនេះទៀត​នោះ គឺ​មានន័យថា “​ដាក់ខ្លួន​អ្នក​នៅក្នុង​ការគិត​រប​ស់​អ្នកដទៃ ហើយ​ស្វែងយល់​ពី​អារម្មណ៍​របស់​ពួកគេ​ក្នុងពេលនោះ​” ទាំង​អារម្មណ៍ ទាំង​ពុទ្ធិ និង​ទាំង​ក្ដីមេត្តា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនាម​ជា​អគ្គនាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់​គ្រុប អស់​រយៈពេល​ជាង​៣០​ឆ្នាំ ការសិក្សា​ចំណេះដឹង​ដែល​នៅ​ពីក្រោយ​ការរក្សា​ផ្នត់គំនិត «​ការយកចិត្ត​គេ​ដាក់ចិត្ត​យើង​» គឺមាន​សារៈសំខាន់ ដូចជា​ការធ្វើឱ្យ​កិច្ចការ​សំខាន់ៗ​សម្រេចបាន​ផងដែរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការជំរុញឱ្យ​រក្សា​ផ្នត់គំនិត «​ការយកចិត្ត​គេ​ដាក់ចិត្ត​យើង​» ក្នុង​ការដឹកនាំ​ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់​គ្រុប បាន​ជួយ​ខ្ញុំ​ឱ្យ​យល់​ពី​មូល​ហេតុដែល​នៅ​ពីក្រោយ​ការប្រតិបត្តិ​ការងារ​មិនល្អ ជួយ​បង្កើត​អារម្មណ៍​នៃ​ការជឿទុកចិត្ត ជួយ​បុគ្គលិក​ដែល​កំពុង​ខិតខំ​ឱ្យមាន​ភាពប្រសើរឡើង​ក្នុងការ​បំពេញការងារ ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង ហើយ​ជា​លទ្ធផល វា​នាំ​ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់​គ្រុប ទៅរក​កិច្ចសហការ​កាន់តែច្រើន និង​ផលិតភាព​កាន់តែ​ខ្ពស់​។​

សូម​ចងចាំ​ថា សម្តី​បង្កើត​សកម្មភាព ទង្វើ​បង្កើត​ទម្លាប់​។ ចំពោះ​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់ ផ្នត់គំនិត «​ការយកចិត្ត​គេ​ដាក់ចិត្ត​យើង​» គឺជា​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ដ៏​សំខាន់បំផុត​មួយ​សម្រាប់​អ្នកដឹកនាំ​ដែល​ត្រូវមាន និង​ដើម្បី​បង្ហាញ​ទៅ​មនុស្ស​ជុំវិញ​យើង​ថា “​យើង​គ្រាន់តែ​ជា​មនុស្ស​ធម្មតា​” “​ពេលខ្លះ​យើង​បង្កើត​កំហុស​” ហើយ​យើង​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ស្វែងយល់​គ្នា​ទៅវិញទៅមក និង​ស្វែងយល់​ពី​បញ្ហា​ទាំងនោះ​»៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment