មិន​ធម្មតា! មុន​ជួប​ស្នេហ៍​អ្នក​មេម៉ាយ​រូប​ស្រស់​, នាយ ចឺម ឆ្លងកាត់​រឿងរ៉ាវ​ស្នេហា​បរាជ័យ​រហូត​ដល់​ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវ​ស្នេហា​​របស់​តារា​ចម្រៀង​នាយ ចឺម និង​នារី​រូប​ស្រស់​ជា​អ្នក​មេម៉ាយ​កូន​មួយ ​កំពុង​ផ្ទុះ​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​សម្រាប់​មហាជន ​និង​អ្នកគាំទ្រ​ជា​ច្រើន​ ខណ​:​មានការ​លើក​ឡើងថា ​អ្នក​ទាំងពីរ​ពិត​ជាសម​គ្នា​ខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជា​យ៉ាង​នេះ​ក៏​ពិតមែន តែ​កន្លងមក​ ​នាយ ចឺម ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា ​ ធ្លាប់​សាង​ស្នេហ៍​ម្តង​ជា​ពីរ​ម្តង​រួចមកហើយ ​ប៉ុន្តែ​កាលនោះ​ចំណង​ស្នេហា​របស់​នាយ ចឺម មិន​សមបំណង​ទេ ​ពោល​គឺ​បរាជ័យ​រហូត​។​ យ៉ាងណាមិញ​ម្តងនេះ​គេ​ចាំ​មើលថា ​ចំណង​ស្នេហ៍​នាយ ចឺម អាច​ដើរ​ដល់​ផ្លូវ​សាង​ជីវិត​គ្រួសារ​ឬ​យ៉ាង​ណា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញ​រឿងរ៉ាវ​ដែល​គេ​សួរថា ​តើ​នាយ ចឺម ធ្លាប់​បរាជ័យ​ស្នេហ៍​ប៉ុន្មាន​ដង​ហើយ​មុន​ពេល​ជួប​នារី​គូ​ស្នេហ៍​អ្នក​មេម៉ាយ​រូប​ស្រស់​នេះ​?​។ ​ចម្លើយ​នាយ ចឺម បាន​ប្រាប់​សារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក​មួយ​ថា ​នាយ​ឆ្លង កាត់​ការ​បរាជ័យ​ស្នេហា​នេះ​៣​ដង​រួចមកហើយ ​ទើប​ពេលនេះ​បាន​ជួប​គូស្នេហ៍​ទី​៤​ដែង​សង្ឃឹមថា​ជា​មនុស្ស​ចុងក្រោយ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យោងតាម​ការផ្តល់​សម្ភាសន៍​របស់​នាយ ចឺម បាន​ប្រាប់​ទៀត​ថា ​មុនពេល​ដែល​ជួប​នា រី​គូស្នេហ៍​ក្រោយនេះ ​ខ្លួន​ធ្លាប់​ឆ្លងកាត់​ស្នេហា​បរា​ជ័យ​៣​ដង​រួចមកហើយ​។ ប៉ុន្តែ​ការ​បែក​គ្នា​ជាមួយ​អ្នក​មុនៗ​នេះ​គឺ ​យើង​មិនបាន​មាន​បញ្ហា​អ្វី​នឹង​គ្នា​ទេ​ ពោ​ល​ មក​ពី​ការ​អស់ចិត្ត​រៀងៗ​ខ្លួន​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នាយ ចឺម ថា​ សម្រាប់​គូស្នេហ៍​ក្រោយនេះ​បច្ចុប្បន្ន​ពួកគេ​កំពុង​ស្វែង​យល់ចិត្ត​គ្នា​បណ្តើរៗ​ទ​ម្រាំ​ឆ្លង​ដល់​អនាគត​។ ​អ្នក​មេម៉ាយ​កូន​មួយ​ ដែល​កំពុងមាន​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​ជាមួយ​នាយ​ចឺម​ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​មានឈ្មោះ សេង សុខ​ឃីម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់ដែរថា​ មុន​មក​ស្គាល់​នារី​មេម៉ាយ​កូន​មួយ​នាយ ចឺម ធ្លាប់មាន​ប្រវត្តិ​ស្នេហា​ជាមួយនិង​តារា​ស្រី​ចំនួន​៣​ដួង​មក ហើយ​មាន​ដូចជា​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទី​១.​តារា​សម្ដែង​ស្រី ពុធ ស្រី​ខួច​៖ កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៥ អតីត​Freshie Girl​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១​ជំនា​ន់ទី ១៤ កញ្ញា ពុធ ស្រី​ខួច​ធ្លាប់​មាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​ជាមួយនឹង​តារាចម្រៀង​នាយ ចឺម ហើយ​ក្រោយ​មក​ពួកគេ​ទាំងពីរ​នាក់​ក៏បាន​បែក​គ្នា​ទៅ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទី​២.​តារា​សម្ដែង អៀ ម៉េង​លិ ហៅ អូន​ម៉ី ​៖ បន្ទាប់ពី​បែក​គ្នា​ជាមួយនឹង​តារា​សម្ដែង ពុធ ស្រី​ខួច​មិនបាន​ប៉ុន្មាន​ផង​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧​នាយ​ចឺម​ក៏​ចាប់ផ្ដើម​សាង​ស្នេហា​ថ្មី​ជាមួយនឹង​តារា​ស្រី​សិច​ស៊ី អូន​ម៉ី ដោយបាន​បង្ហាញ​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ជាមួយគ្នា​ខ្លាំង ​លុះ​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​អ្នក​ទាំងពីរ​ក៏បាន​បែក​គ្នា​ទៅ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទី​៣.​តារា​ម៉ូ​ឌែ​ល​និង​ជា​តារា​សម្ដែង គៀត បេ​ល​ឡា ហៅ​អូន​ហ្វា​ហ្វា​៖ ក្រោយពេល​ចែកផ្លូវ​គ្នា​ដើរ​ជាមួយ និង អូន​ម៉ី​បាន​ប្រមាណ​ជា​០២​ឆ្នាំ​តារាចម្រៀង​នា យ ចឺម ក៏បាន​ចាប់ផ្ដើម​សាង​ស្នេហា​ជាមួយនឹង​អូន​ហ្វា​ហ្វា​នៅ​អំឡុង​ឆ្នាំ​២០១៩ ​ប៉ុន្តែ​ក្រោយមក​ក៏​លេច ឮដំណឹង​បែក​គ្នា​ហើយ​ធ្លាយ​ដំណឹង​សាង​ស្នេហ៍​ជាមួយ​អ្នក​មេម៉ាយ​កូន​១​ពេលនេះ​តែម្តង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Related posts

Leave a Comment