មិនញញើត! ក្រោយ​ម៉ាក់​ល័​ក្ខ ទម្លាយ​រឿង​នេះ អាណា​រ៉ូ​ស ក្ដៅស្លឹកត្រចៀក ដៀល​ពេញ​ៗ​មាត់​ថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី​តារា​ទីក​តុ​ក ម៉ាក់​ល័​ក្ខ ទម្លាយ​រឿង​ដ៏​ភ្ញាក់ផ្អើល​ថា រ៉ូ​ស ជា​ម៉ែយ៉ែម​ល្បួង​ខ្លួន​ទៅ​ជួប​ឧកញ៉ា​ម្ដង​ឲ្យ​១០០០​ដុល្លារ ប៉ុន្តែ​ខ្លួន​បដិសេធ​នោះ​, ពេលនេះ តារា​សម្ដែង​អាណា​រ៉ូ​ស ក្ដៅស្លឹកត្រចៀក ផ្ទ​ប្រតិកម្ម​ជា​ខ្លាំង ដោយ​បង្ហោះ​សារ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដៀល​ម៉ាក់​ល័​ក្ខ ពេញ​ៗ​មាត់​តែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាណា​រ៉ូ​ស បាន​បង្ហោះ​សារ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​តុលា ថា «​ពួក​នាង​នាង​និង​បង​បង​១​ចំនួន​ដែល​ខ​មិន​ខ្ញុំ​នូវ​ពាក្យ​អសីលធម៌​​ ​មុននឹង​ខ​មិន​សូម​ប្រើ​ខួរ​និង​សតិ​យក​មក​ខ​មិន​ផង​កុំ​តែ​ស្ករ​ពេក ហើយ​កុំ​យក​រឿង​២​មក​បូ​ក​ឡំ​ក្នុង​រឿង​តែ​១ រឿង​វា​ផ្សេងគ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយ​ខ្ញុំ​សូមបញ្ជាក់​ជា​លើក​ចុងក្រោយ ​ដរាបណា​មិនឮ​សំឡេង​ខ្ញុំ​ឆាត​ គឺ​គេ​ហែក​អា​ខោ​ន​ខ្ញុំ​ហើយ​ភស្តុតាង​ គឺ​សំឡេង​ឆាត យល់​នៅ​ហើយ ​កុំ​ខ​មិន​រឿង​ខ្ញុំ​រៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​មក​បូក​ឡំ​គ្នា​ហើយ​អោយ​តម្លៃ​ដល់​អ្នក​រៀន​សូត្រ​ផង​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​បាន​ជិះជាន់​ខំ​នាំគ្នា​ជាន់​ណាស់​ ប្រយ័ត្ន​មានកម្ម​វេរា​ធ្លាក់​ដល់​បងប្អូន​ ឬ​កូន​ខ្លួនឯង ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​មាន​សិទ្ធិ​ប្ដឹង​ដល់​បុគ្គល ​ដែល​ជា​ស្រី​រាំ​អក​កា​ដង់​ផុស​ខ្ញុំ​ជា​សាធារណៈ ​ដែល​មានបំណង​ចង់​បំផ្លាញ​កិត្តិយស​ខ្ញុំ ដែល​គ្មាន​ភស្តុតាង​ច្បាស់លាស់​សំខាន់​ថ្លើមធំ​ណាស់​ហ៊ាន​ផុស​រូប​ឯង​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ដដែល​នេះ អាណា​រ៉ូ​ស បាន​បង្ហោះ​សារ​ដៀល​ពេញៗ​មាត់​ថា «​ប្រវត្តិ​ជា​បុគ្គល​ស្រី​រាំ​អក​កា​ដង់​ និង​ជា​SP ពាក្យ​នេះ ​បងប្អូន​កាត់​យល់​ ហើយ​មក​ផុស​យក​ក្រេ​ឌី​ត​ថា ​ខ្លួន​ត្រឹមត្រូវ​ទាក់ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​អោយ​គេ​អាណិត​បោក​គេ​ទាំង​រស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មក​សន្សំរឿង​ជាមួយ​ឯង​ទាំង​គ្មាន​ព័ស្តុតាង​ច្បាស់លាស់ និយាយ​យក​ខ្លួនឯង​ល្អ​គេ​អាក្រក់​នាង​នេះ ​វា​ចេះ​លាងខ្លួន​វា តែ​នាង​ត្រូវ​ចាំ​ថា​ ក្រណាត់​ស​​មួយ​ផ្ទាំង​ បើ​ប្រឡាក់​ហើយ ​វា​នៅតែ​មាន​ស្នាម​ណា​នាង​SP ទោះជា​យ៉ាងណា ​ខ្ញុំ​មិន​ពិសពុល​ដូច​នាង sp​ឯង​ទេ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​មក នៅ​ព្រលប់​ថ្ងៃ​ដដែល​នេះ តារា​សម្ដែង ដែល​ចូលចិត្ត​ញុំា​សាលាដ​រូប​នេះ បាន​បង្ហោះ​សារ​លើក​ទឹកចិត្ត​ខ្លួនឯង​ថា «​មិន​ចំ​បាច់​អង្វរ​អោយ​នរណា​ម្នាក់​មក​ស្រលាញ់​​យើង​នោះ​ទេ ចេះ​ស្រលាញ់​ខ្លួនឯង​ និង​ផ្តល់​តម្លៃ​អោយ​ខ្លួនឯង​គឺ​គ្រប់គ្រាន់​ កែវភ្នែក​ដែល​គ្រប់គ្នា​បាន​សម្លឹង​មក​ខ្ញុំ​ជាមួយ​នឹង​ការគិត​របស់​ពួកគេ​គឺ​ខុសគ្នា​ទាំងអស់​»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment