ដើរ​ដល់​ផ្លូវ​ទាល់ ខ្ញុង ប្រកាស​លក់​អស់ហើយ សូម្បីតែ​គ្រែ​ដេក​របស់​ខ្លួន ដោយ​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ៗ​ថា​…(​មាន​វីដេអូ​)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេ​នៅ​ចាំ​បាន​ថា កាលពី​ថ្ងៃទី​២០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ កន្លងទៅនេះ អ្នកនាង​ខ្ញុង បានប្រកាស​លក់​ផ្ទះ ដែល​បាន​បង់​រំលស់​មួយ​រយៈ​កន្លងមក និង​លក់​ឡាន​របស់​ប្ដី ដើម្បី​យក​លុយ​មក​ធ្វើ​ដើមទុន​ចុងក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នៅក្នុង​ការ​ឡាយ​លក់​ផលិតផល​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ អ្នកនាង​ខ្ញុង មិន​ត្រឹមតែ​ប្រកាស​លក់​ផ្ទះ និង​ឡាន​នោះ​ទេ អ្នកនាង​ថែមទាំង​ប្រកាស​លក់​របស់របរ​ទាំង​អស់ ដែល​មាន​នៅក្នុង​ផ្ទះ​រប​ស់​អ្នកនាង សូម្បីតែ​គ្រែ​ដេក​ផងដែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង ខ្ញុង បានបញ្ជាក់​ដូច្នេះ​ថា «​ខ្ញុំ​នៅតែ​ប្រកាស​ដដែលៗ​ថា នៅក្នុង​ផ្ទះ​ខ្ញុំ​ពេលនេះ នៅមាន សល់​សា​ឡុង​១​ឈុត សា​ឡុង​ឈើ បងប្អូន​ណា ចង់បាន​ខ្ញុំ​លក់ បងប្អូន​អាចមក​មើល​បាន បងប្អូន​ពេញចិត្ត​ស្រឡាញ់ ចង់យក​ទៅធ្វើជា​អនុស្សាវរីយ៍ ទ្រព្យ​អនុស្សាវរីយ៍ បន្ទាប់ពី​ខ្ញុំ​ចុះ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង រៀបរាប់​ទៀត​ថា «​ខ្ញុំ​លក់​របស់​ក្នុង​ផ្ទះ បងប្អូន ដែល​ស្រឡាញ់​ចង់​ជួយ​ខ្ញុំ ទិញ​របស់​ពី​ខ្ញុំ​ទៅ ​​ខ្ញុំ​ដើម្បី​​​ដោះបំណុល​គេ ខ្ញុំ​សូម​លក់​របស់ ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ស្រឡាញ់ ទិញ​យក​មក​ប្រើ​ហ្នឹង ខ្ញុំ​សូម​លក់​ជូន​បងប្អូន បងប្អូន ដែល​អាណិត​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ទិញ​យក​ទុក​ធ្វើជា​អនុស្សាវរីយ៍​ប្រើ​ចុះ​ណា​បង​ណា​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ខ្ញុង បន្តទៀតថា គ្រែ​ដេក​ខ្លួន បើ​បងប្អូន​ចង់បាន​ក៏​ខ្លួន​លក់​ទៀត ហើយ​ថា ពីមុន​ខ្លួន​ទទួលស្គាល់ ខ្លួន​ទិញ ខ្លួន​ស្រឡាញ់​របស់ តែ​ឥឡូវ​ខ្លួន​ដើរ​ដល់​ផ្លូវ​ទាល់​ហើយ ខ្លួន​ពិបាក​ហើយ ខ្លួន​សុំ​ត្រឹមតែ​ជីវិត សុំ​ត្រឹម​រស់​ដើម្បី​បន្តដំណើរ​ទៅមុខ ជាមួយនឹង​គ្រួសារ​ខ្លួន ដើម្បី​ដោះ​បំណុល​ប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមក​នៅយប់​ថ្ងៃ​ដដែល​នោះ នាយ​កៃដរ បាន​បង្ហោះ​សារ​ដាស់តឿន​ដើម្បី​លើក​ទឹកចិត្តប្រពន្ធ​ថា «បាត់លុយបាត់តិច បាត់​ពេលវេលាបាត់ច្រើន បាត់ក្តីសង្ឃឹមបាត់អ្វីៗទាំងអស់​ពីប្តី​(កៃដរ)»៕ ដើម្បី កាន់តែ​ជ្រាប​ច្បាស់​ទៀត​នោះ សូម​ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម​នេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment