លោក​យឹម តាស្រង់ ភ្ញាក់ផ្អើល ក្រោយ​ឃើញ​ អ្នកនិពន្ធ​បទ​ភ្លេង​ដ៏​ល្បី​អាមេរិក​មួយ​រូប ​ទាមទារ​ តម្លៃ​ខ្លួន​១​បទ​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ ឱ្យ​ផលិតកម្ម​ចម្រៀង​ខ្មែរ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក យឹម តាស្រង់ នៅយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញអារម្មណ៍ហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង ក្រោយឃើញ អ្នកនិពន្ធ​បទ​ភ្លេង​ដ៏​ល្បី​អាមេរិក​មួយរូប ​ទាមទារ​តម្លៃ​ខ្លួន​ផលិត​ក្នុង​១​បទ​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ឱ្យ​ផលិតកម្ម​ចម្រៀង​ខ្មែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក យឹម តាស្រង់ បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា «អ្នកនិពន្ធ​បទ​ភ្លេង​ដ៏​ល្បី​អាមេរិក​មួយរូប ​ទាមទារ​តម្លៃ​ខ្លួន​ផលិត​ក្នុង​១​បទ​10​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ឱ្យ​ផលិតកម្ម​ចម្រៀង​ខ្មែរ ហើយ​ឱ្យ​១០​ម៉ឺន​នេះ​ មិនទាន់​ចប់​នៅឡើយ​ទេ ​គឺ​នៅ​ទាមទារ​បែងចែក​%20​ពី​ការប្រើប្រាស់​លក់​បទ​ទៅតាម Digital Store នានា​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើ​១​បទ​សោះតែ​ក្នុងនោះ​ខ្ញុំ​ឃើញ​List​រាយ​តម្លៃ​ការងារ​ពួកគេ​ជា​ក្រុម​ដែលមាន​ Music Producer, Music Production, Melody, Lyrics, Audio engineer (Mixing) , Mastering engineer

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រឡេកឃើញ​ដល់​ពាក្យ​អ្នកធ្វើ​Melody​គិតលុយ​ប្រហែលៗ​ជំនាញ​ផ្សេង​បែបនេះ ​ខ្ញុំ​នឹកឃើញ​ភ្លាម​ដល់​អ្នកភ្លេង​ខ្មែរ​ យើង​ប្រកាន់​អក្សរ​ភ្លេង​មួយ​ចំនួន​មិន​ឱ្យ​តម្លៃ​អ្នកធ្វើ Melody តើ​ក្រុម​ភ្លេង​អាមេរិក​គេ​ឆោត​ឬ​យ៉ាងណា​? ឃើញ​តម្លៃ​គេ​ដា​ក់​មក​មិន​ហ៊ាន​អស់សំណើច​ទេ ​គ្រាន់តែ​គិតក្នុងចិត្ត​ថា WOW !! អ៊ីចឹង​បាន​ពួកគេ​ជិះ​ឡាន​សុទ្ធតែ Ducatti Chiron»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ​នេះ មានការ​យល់ឃើញថា «​មនុស្ស​មួយចំនួន​គាត់​តែង​គិតថា​គាត់​ចេះ​ជាង​មនុស្ស​មួយចំនួនធំ​។ តែ​គាត់​ភ្លេច​គិត​ថា ការងារ​អ្វី​ក៏ដោយ​ត្រូវ​ធ្វើជា​ក្រុម​ទើប​ល្អប្រសើរ​ជាង ហើយ​ចែក​ប្រយោជន៍​អោយ​ស្មើភាព​គ្នា​ទើប​ធ្វើការ​ជាមួយគ្នា​បានយូរ​អង្វែង​។ ថៅកែ​ជប៉ុន តែង​ចាក់​ស្រ.ា ឬ​គោរព​អរគុណ​បុគ្គលិក​ខ្លួន ​ដែល​បាន​ខិតខំ​ធ្វើការ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ក្រុមហ៊ុន ក្រុមការងារ និង​ប្រយោជន៍​បុគ្គល​ផ្ទាល់ ក្រោម​រូបភាព​អោយ​តម្លៃ​ការងារ អោយ​តម្លៃ​អ្នក​ជុំវិញ​ខ្លួន​។​ល​។ ,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្សារ​តន្ត្រី​គេ​ធំ និង​ប្រជាជន​គេ​ច្រើន ដូច​កូរ៉េ​ចឹ​ង​យក​ថៃ​ចូល K pop រំលង​ខ្មែរ ព្រោះ​យើង​មាន​ប្រជាជន​តិច សមត្ថភាព​នៅមាន​កម្រិត និង​ទីផ្សារ​តន្ត្រី​តូច ឧទាហរណ៍​ថា បើ​ចម្រៀង​ខ្មែរ​មួយ​បទ​ផ្ទុះ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ដេក​ស៊ី​ណា​បង ព្រោះ​ប្រជាជន​ចិន បើ​យក​មក​ចាក់​នៅ​ខ្មែរ​គឺ​លិច​ប្រទេស​ណា​បង​»៕​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment