នៅមុននេះបន្តិច ខ្ញុង សម្រេច​វេរ​លុយ​ទាំង​អស់ ជូន​សប្បុរសជន​វិញ ហើយ​ប្រកាស​លក់​ផ្ទះ​, លក់​ឡាន​ប្ដី ដើម្បី​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ក្នុង​ការ​ឡាយ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​​២០ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២១​នោះ, អ្នកនាង​ខ្ញុង បានសម្រេច​ថា​ នឹង​វេរ​លុយ ដែល​សប្បុរសជន​ជួយ​ចំនួន​៥០​ភាគរយ ជូន​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា។ ប៉ុន្តែ​ពេលនេះ មានការ​សម្រេច​ជាថ្មី​ហើយ ដោយ​នឹង​វេរ​លុយ​ទាំង​អស់នោះ ជូន​សប្បុរសជន​វិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​កំប្លែង​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​រូបនេះ បាន​បង្ហោះ​សារ​នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​២០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ដោយ​បញ្ជាក់​ដូច្នេះ​ថា «​ជម្រាប​សួរ​បងប្អូន​ទាំងអស់គ្នា នាង​ខ្ញុំ​មានរឿង​៤, ១.​នាង​ខ្ញុំ​សូម​បា,ញ់​លុយ​ដែល​បងប្អូន​បាញ់​ចូល​យក​ឱ្យ​នាង​ខ្ញុំ ត្រឡប់​ទៅ​បងប្អូន​វិញ​ទាំងអស់ សូម​បងប្អូន​ផ្ញើ វិក្កយបត្រ​ដែល​បាន​បាញ់​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ចូលក្នុង​ផេ​ក​នេះ ខ្ញុំ​នឹង​មើល​ចំនួន​បញ្ជូន​បងប្អូន​វិញ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២.​នាង​ខ្ញុំ​សុំ​ពេល​ពី​ម្ចាស់ផ្ទះ​ក្នុងការ​ពន្យារ​ការប​ង់​រំ​លោះ​ប្រចាំខែ​មួយរយៈ​សិន ឬ​បើ​បងប្អូន​ណា​ចង់​ទិញ​ នាង​ខ្ញុំ​នឹង​លក់​ផ្ទះ​ដែល​បាន​បង់​រំលស់​មួយរយៈ​កន្លងមកនេះ​។​ ៣.​នាង​ខ្ញុំ​សូម​ប្រកាស​លក់​ឡាន​របស់​ប្ដី ដើម្បី​យកលុយ​មក​ធ្វើ​ដើមទុន​ចុងក្រោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤.​ខ្ញុំ​សូម​អង្វរ​ម្ចាស់បំណុល​ទាំងអស់​ទុក​ពេល​ឲ្យ​នាង​ខ្ញុំ​រកលុយ​សង​ផង ខ្ញុំ​នឹង​ប្រឹង​រកលុយ​សង​បងប្អូន​ទាំងអស់គ្នា​។​ នាង​ខ្ញុំ​សូម​អរគុណ​បងប្អូន​ទាំងអស់គ្នា​ដែល​បាន​ស្រឡាញ់​អាណិត​នឹង​យល់​អំពី​នាង​ខ្ញុំ​នឹង​ប្ដី​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ​នេះ អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន បាន​សម្ដែង​ការ​អាណិតអាសូរ​ចំពោះ​នាង និង​បញ្ជាក់​ជំហរ​ថា មិន​យក​លុយ​ពី​អ្នកនាង​វិញ​ឡើយ ខណៈ​អ្នក​ស្អប់​នាង​មួយ​ចំនួន នៅតែ​តាម​ជាន់​ពន្លិច បញ្ចេញ​មតិ ដៀមដាម ផ្លែផ្កា ​​អត់​ឈប់​។ ដូច្នេះ​សង្ឃឹមថា អ្នក​ស្អប់​នាង​ទាំង​ប៉ុន្មាន បើក​ចិត្ត​ឲ្យ​ទូលាយ ហើយ​ទុក​លទ្ធភាព​ឲ្យ​នាង​ដោះស្រាយ​ដោយ​ស្ងប់​អារម្មណ៍​ផង​ចុះ​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment