ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍! សុខ លីន ស្លៀកពាក់​បែបនេះ ហើយ​ប្រាប់​ថា ជិត​ដល់​ថ្ងៃ​ហើយ​បង​ៗ ស្រាប់តែ​អ្នកគាំទ្រ​សួរ​ព្រាត​ថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២១​កន្លងទៅនេះ តារា​ទីក​តុ​ក សុខ លីន បាន​នាំ​កូនប្រុស និង​ឪពុក​របស់ខ្លួន​ដើរលេង​ទឹកដី សៀមរាប អង្គរ ហើយ​នៅ​ថ្ងៃនេះ បាន​បង្ហើប​ពី​ដំណឹង​ល្អ​ថា «​ជិត​ដល់​ថ្ងៃ​ហើយ​បង​ៗ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​សុខ លីន មិនបាន​ប្រាប់ថា ជិត​ដល់​ថ្ងៃ​ហើយ​នោះ ជា​អ្វី​ក៏ពិតមែន តែ​តាមរយៈ​សម្លៀក​បំពាក់​កូនក្រមុំ​នោះ ត្រូវ​បាន​អ្នកគាំទ្រ​ចាប់អារម្មណ៍ និង​សួរ​ព្រោងព្រាត ឲ្យ​ជួយ​បង្ហាញមុខ​កូនកំលោះ ក៏ដូចជា​ការសង្ស័យថា នាង​ជិត​ចូល​រោងការ​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង ពួកគេ បានលើកឡើង​បែបនេះ​ថា «​តើ​បុរស​ម្នា​ក់​ណា​ទៅ​ណ៎​ ដែល​បាន​បេះដូង​អូន​លីន​យកទៅ​ថែ​, ស្អាត​ណាស់​អូន​ចង់​ឃើញ​កូនកំលោះ​ណាស់​, បង្ហាញ​កូនកំលោះ​ផង​, ថ្ងៃ​ណា​ចែ​លីន​, បង​លីន​ជិត​រៀបការ​មេន​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង​លីន​រៀបការ​មែន​ជាមួយ​បង​ភូ​, ជូនពរ​អូន​លីន​ និង​អូន​ភូ​បាន​គ្នា​ បង​ស្រលាញ់​អូន​ទាំងពីរ​ណាស់​, កូនកំលោះ​បង​វុ​ត្តា​មែន​Idol, ស្អា​ត​ណាស់​អូន​, ស្អាត​ណាស់​ចែ​លីន​, ស្អាត​ណាស់​បង​លីន​idol loveyou»​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទោះជា​មានការ​លើកឡើង​បែបនេះ មែន តែ​សម្អាងការ «​លុ​ច្ស​សារី​ហ្គោល​» ក៏បាន​ផុស​រូប​សុខ​លីន​ដែរ តែ​មិនបាន​និយាយ​អ្វី ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពិធីមង្គលការ​នោះ​ទេ​។ នេះ​ទំនងជា​ការ​ថត​ឲ្យ​សម្អាងការ​ប៉ុណ្ណោះ អាច​មិន​មែន​ជា​ការ​ត្រៀម​ភ្ជាប់ពាក្យ ឬ​រៀបការ​មែនទែន​នោះ​ទេ​។ ដូច្នេះ មានតែ​កា​ររង់ចាំ​មើល​ទាំង​អស់គ្នា​៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment